dziennikpl"Powołanie Mateusza Matyszkowicza na stanowisko prezesa TVP, to bezpieczny wybór" - powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. W poniedziałek Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP, a w jego miejsce powołała Mateusza Matyszkowicza.

Jarosław Sellin podkreślił, że decyzja o zmianie na stanowisku prezesa TVP bardzo go zaskoczyła. - Nie potrafię skomentować, bo nie znam przyczyn - podkreślił wiceminister. - Jeżeli taka decyzja została podjęta i uznano, że nowym prezesem powinien być Mateusz Matyszkowicz to uważam, że to dla telewizji publicznej bezpieczny wybór - zaznaczył.

- Jest to naturalne przekazanie pałeczki osobie bardzo doświadczonej, człowiekowi, który kierował dotąd wszystkimi kanałami tematycznymi bliskimi mojemu resortowi - mówił Sellin.

Wskazał, że Matyszkowicz nadzorował prace TVP Kultura i TVP Historia. - Są to kanały bardzo misyjne, które wykonują znakomitą pracę i w związku z tym współpraca mojego resortu z panem Matyszkowiczem zawsze była bardzo intensywna i ciekawa - zauważył wiceminister.

Dwukrotny prezes TVP

Jacek Kurski objął po raz pierwszy stanowisko szefa TVP w styczniu 2016 r. 2 sierpnia tego samego roku został odwołany przez Radę Mediów Narodowych, która jednak po kilku godzinach wycofała się z tej decyzji. Ponownie wybrany został na szefa Telewizji Polskiej 12 października 2016 r. Był na jej czele do marca 2020 r., gdy znów został odwołany przez RMN. Został wówczas doradcą zarządu TVP.

W maju 2020 r. wszedł ponownie w skład zarządu telewizji, a w 24 lipca 2020 r. został pełniącym obowiązki prezesa. 7 sierpnia RMN ponownie wybrała go szefem TVP.

Mateusz Matyszkowicz jest członkiem zarządu TVP od kwietnia 2019 roku. Jak podało i.pl, po odwołaniu Kurskiego zarząd będzie jednoosobowy.

niezalenaWystawę "Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa" można od poniedziałku oglądać w historycznej sali BHP w Gdańsku. W jej otwarciu uczestniczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

W historycznej sali BHP w Gdańsku otwarto wystawę "Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa".

Otwierający wystawę wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sellin wskazał, że Narodowy Instytut Dziedzictwa "przyjął na siebie ambitne zadania". Zaznaczył, że wśród nich "jest prowadzenie badań nad historią poszczególnych zabytków i wszechstronne dokumentowanie tej historii".

"Narodowy Instytut Dziedzictwa utworzony w 2011 roku czerpie z doświadczeń i dokonań instytucjonalnych swoich poprzedników właśnie w ośrodkach dokumentacji zabytków oraz krajowego ośrodka badań i dokumentacji zabytków, który działał w pierwszej dekadzie XXI wieku"- powiedział wiceminister.

 

Ważna misja
Podkreślił, że ekspozycja prezentowana w sali BHP w Gdańsku ukazuje dorobek, a także przybliża odbiorcom trwające obecnie działania z zakresu dokumentowania i waloryzacji dóbr kultury i ich ochrony. "Objazdowa formuła pozwala także na prezentację oddziałów terenów Narodowego Instytutu Dziedzictwa" - mówił Sellin.

Na ok. 30 planszach prezentowane zostały zdjęcia, ilustracje oraz teksty przedstawiające 60-lat działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Misja Instytutu wiąże się zarówno z ochroną zabytków, jak i budowaniem świadomości oraz tożsamości kulturowej Polaków zamieszkujących różnorodne i bogate w lokalne tradycje regiony.

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Katarzyna Zalasińska przypomniała, że Narodowy Instytut Dziedzictwa nie tylko opiekuje się i obejmuje ochroną zabytkowe obiekty, stale poszerzając choćby listę Pomników Historii, ale również dba o archiwizację oraz cyfryzację niematerialnego dorobku kulturowego.

Podkreśliła również, że gdański Narodowy Instytut Dziedzictwa jest jednym z najdłużej działających w kraju. "To wspaniały zespół, niezwykli specjaliści ale, co warte podkreślenia, wyjątkowe zasoby archiwalne na tle wszystkich naszych oddziałów" - podkreśliła dyrektor.

Pod patronatem prezydenta
Otwarciu wystawy "Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa" towarzyszyła konferencja "Od Młodego Miasta do Stoczni Gdańskiej. O potrzebie zachowania zabytków".

Jubileusz 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa obchodzony jest pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wystawa "Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa" była prezentowana m.in. w Łodzi i Warszawie.

Wydarzenia organizowane w ramach Jubileuszu 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa finansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem dokumentacji będącej podstawą wpisania zabytków do rejestru oraz Krajowej Ewidencji Zabytków oraz opracowywaniem standardów konserwatorskich i dbaniem o dziedzictwo kulturowe, zarówno materialne, jak i niematerialne. Instytut uczestniczy w przygotowaniu wniosków o wpisanie polskich zabytków na listę dziedzictwa światowego UNESCO, a także opiniuje wnioski dla obiektów ubiegających się o miano Pomnika Historii. NID uczestniczył w przygotowaniu Rekomendacji Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego, przyjętej w 2017 r. na międzynarodowej konferencji UNESCO w Warszawie.

Wystawę w sali BHP w Gdańsku można oglądać za darmo do końca września.

mkidn 01 cmyk„Gratuluję jubileuszu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus. Dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ta instytucja jest powodem do szczególnej dumy” – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Sellin podczas koncertu z okazji jubileuszu 15-lecia Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, który odbył się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Podczas uroczystości wiceminister uhonorował osoby, które przyczyniły się do powstania i działania Orkiestry. Złote Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali Maksymilian Celeda i Błażej Sroczyński, odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Elżbieta Szczepańska-Dąbrowska, a Nagrodę Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wybitny dyrygent Marek Pijarowski.

Wiceminister Jarosław Sellin przypomniał, że miesiąc temu w tej samej Sali Koncertowej Polskiego Radia odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z Charkowa, która wcześniej przez wiele tygodni rezydowała w Lusławicach w Centrum Pendereckiego.

Miesiąc temu widzieliśmy takie same młode twarze jak twarze świętujących dziś polskich młodych muzyków z Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Byłem poruszony początkiem dzisiejszej uroczystości i decyzją organizatorów, żeby wykonać dwa hymny: Polski i Ukrainy – powiedział wiceminister.

Jarosław Sellin podkreślił, że dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu podlega wiele instytucji kultury, Sinfonia Iuventus jest powodem do szczególnej dumy.

Jesteśmy dumni, że możemy utrzymywać instytucję, która zaprasza do profesjonalnej pracy orkiestrowej młodych muzyków, zaraz po osiągnięciu przez nich wyższego wykształcenia muzycznego. Koncerty Sinfonii Iuventus cieszą się ogromną popularnością – sale są zawsze wypełnione publicznością. Z dużą przyjemnością słucha się często bardzo trudnych utworów muzycznych wykonanych przez młodych muzyków z charakterystycznym dla młodości zapałem i zaangażowaniem – powiedział wiceminister.

Wiceszef resortu kultury i dziedzictwa narodowego pogratulował jubileuszu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus – jej dyrektorowi, organizatorom, ale przede wszystkim tworzącym ją młodym muzykom.

Wszyscy życzymy tym młodym, utalentowanym muzykom, aby ich przyszłe kariery układały się jak najlepiej, bo praca w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus jest dobrym wstępem do tego, aby zainteresować konkretnymi osobami najlepsze orkiestry Europy i świata – podkreślił Jarosław Sellin.

Podczas uroczystości wiceminister Jarosław Sellin wręczył odznaczenia przyznane za szczególne zasługi przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Złote Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali Maksymilian Celeda i Błażej Sroczyński, odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Elżbieta Szczepańska-Dąbrowska, a Nagrodę Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wybitny dyrygent Marek Pijarowski.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa Piotr Baron również wręczył nagrody z okazji jubileuszu Orkiestry. Statuetkę Dafne wyrzeźbioną przez Gustawa Zemłę otrzymała Colette Semkow, żona patrona Orkiestry Jerzego Semkowa, za wsparcie udzielane Orkiestrze, oraz wiceminister Jarosław Sellin za miłość do muzyki i wspieranie muzycznego środowiska.

Podczas jubileuszowego koncertu pt. „Beethoven | Schumann | Lutosławski” wystąpił wiolonczelista Tomasz Strahl oraz Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. W programie wydarzenia znalazły się: Uwertura „Leonora III” op. 72 b Ludwiga van Beethovena, Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129 Roberta Schumanna i Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego.

Odznaczeni

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Maksymilian Celeda – wieloletni dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brał czynny udział w powstaniu Sinfonii Iuventus, ściśle współpracując z Maestro Jerzym Semkowem. Jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć artystycznych oraz oświatowych o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu.

prof. dr hab. Błażej Sroczyński – ceniony altowiolista i pedagog, wieloletni prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Był jednym z inicjatorów powstania Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. W latach 2007-09 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora tej instytucji, a następnie w latach 2009-12 - kierownika Orkiestry.

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Elżbieta Szczepańska - Dąbrowska - wieloletni pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2001-05 pełniła funkcję I sekretarza ds. kultury Ambasady RP w Moskwie, zaś w latach 2008-15 – radcy ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ambasadzie RP w Mińsku. Od 2017 r. jest specjalistą ds. impresariatu w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

Indywidualna Nagroda Okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr hab. Marek Pijarowski - wybitny dyrygent, pedagog, multiinstrumentalista, aktywny na wielu krajowych i międzynarodowych estradach. Po studiach w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Tadeusza Strugały doskonalił swe umiejętności w Weimarze u Arvida Jansonsa oraz w Wiedniu u Carla Österreichera. W 1975 r. otrzymał stanowisko drugiego dyrygenta, w latach 1980-2002 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Wrocławskiej, a w latach 2007-2021 – dyrygentem-szefem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. W 2021 roku obchodził Jubileusz 70-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy artystycznej.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus jest państwową instytucją artystyczną, powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozporządzeniem z dnia 1 października 2007 roku. Powstała z inicjatywy Jerzego Semkowa - jednego z najwybitniejszych polskich dyrygentów. W skład Orkiestry wchodzą najzdolniejsi absolwenci akademii muzycznych, którzy nie ukończyli 30 lat.

Sinfonia Iuventus rozpoczęła działalność artystyczną w czerwcu 2008 r. Współpracowała z wieloma uznanymi dyrygentami oraz solistami, realizując szereg nagrań płytowych, radiowych oraz telewizyjnych dla Universal Music, CD Accord, DUX, Polskiego Radia, Albany Records, TVP Kultura, Warner Classics. Orkiestra występowała na wielu prestiżowych estradach koncertowych oraz podczas licznych festiwali w Polsce i za granicą: w Austrii (Musikverein), Chinach (National Grand Theater), Francji (Grand Auditorium UNESCO, Palais de la Musique et des Congrès), Hiszpanii (Auditorio Nacional de Música), Niemczech (Konzerthaus Berlin Gendarmenmarkt), Portugalii (Grande Auditório), Włoszech, Szwajcarii, Litwie i na Ukrainie.

Od kwietnia 2009 r. Orkiestra jest członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Orkiestr Młodzieżowych, a od września 2018 r. Zrzeszenia Filharmonii Polskich. W latach 2013-20 honorowym patronem artystycznym orkiestry był Krzysztof Penderecki. W październiku 2018 r. Orkiestra przyjęła imię Jerzego Semkowa.

mkidn 01 cmyk„Naszym obowiązkiem jest dbać o groby ofiar wojny. Poprzez kultywowanie pamięci o losach pochowanych tutaj Polaków dajemy jasny sygnał, że tragiczne wydarzenia z przeszłości nie zostały zapomniane” – napisał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w liście odczytanym 1 września na cmentarzu Ohlsdorf w Hamburgu podczas uroczystości otwarcia zrewitalizowanej Polskiej Kwatery Wojennej wraz z nowym imiennym upamiętnieniem 1229 Polaków – ofiar II wojny światowej i niemieckiego nazizmu.

Uroczyste odsłonięcie imiennego upamiętnienia na cmentarzu Ohlsdorf w Hamburgu
Wiceminister Sellin podkreślił w liście, że II wojna światowa odcisnęła ogromne piętno na losach całego państwa i prawie każdego Polaka.

6 lat okrutnej okupacji ziem Polski naznaczone było niespotykaną dotąd okrutnością: eksterminacją elit, prześladowaniem Polaków za patriotyczną postawę i terrorem dnia codziennego. Polacy ginęli w masowych egzekucjach, byli zsyłani do obozów koncentracyjnych, poddawani masowym przesiedleniom i wywożeni na przymusowe roboty do Rzeszy Niemieckiej – przypomniał wiceszef resortu kultury.

Jarosław Sellin wskazał, że znajdujące się na tym cmentarzu polskie groby są świadectwem losów Polaków w czasie II wojny światowej.

Dziś możemy przywrócić tożsamość 1 229 osobom, wydobywając z zapomnienia ich imiona i nazwiska. Oddajemy tym ludziom należną im pamięć i szacunek. Naszym obowiązkiem jest dbać o groby ofiar wojny. Poprzez kultywowanie pamięci o losach pochowanych tutaj Polaków dajemy jasny sygnał, że tragiczne wydarzenia z przeszłości nie zostały zapomniane.

Cmentarz Ohlsdorf w Hamburgu – miejsce spoczynku ponad tysiąca Polaków

Na Cmentarzu Ohlsdorf w Hamburgu, który jest jednym z największych na terenie Niemiec miejsc pochówku ofiar drugiej wojny światowej pochodzących z Polski, spoczęło 1229 znanych z imienia i nazwiska oraz przynajmniej kilkunastu niezidentyfikowanych obywateli polskich. Wśród nich znalazło się 417 więźniów obozu koncentracyjnego Neuengamme i jego podobozów, a ponadto robotnicy przymusowi i ich dzieci, więźniowie osadzeni w więzieniach i obozach pracy wychowawczej, jeńcy wojenni, członkowie ruchu oporu, ofiary bombardowań, a także zmarli już po wojnie tzw. dipisi (displaced persons).

Polacy, którzy zginęli lub zostali zamordowani w czasie II wojny światowej w Hamburgu, a także ci, którzy zmarli już po wyzwoleniu, chowani byli w różnych częściach cmentarza. Większość grobów jest położona na obszarze kwater dla obcokrajowców we wschodniej części nekropolii. Tam też została urządzona Polska Kwatera Wojenna, w której ostatnie miejsce spoczynku znalazło ponad 300 Polaków. W latach 1950-51 Związek Polskich Uchodźców w Niemczech ufundował na tych grobach betonowe krzyże z orłami w koronie. W 1973 roku krzyże te zostały wymienione na kamienie nagrobne. W 1995 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wykonała centralne upamiętnienie składające się z dwumetrowego, granitowego krzyża, obok którego ustawiono 10 betonowych krzyży oraz tablicę memoratywną z tekstem w języku polskim i niemieckim: Polakom – ofiarom nazistowskiej agresji i wojny / 1939-1945 / Den Polen – den Opfern der Naziagression und des Krieges.

Renowacja Polskiej Kwatery Wojennej w Hamburgu

Rewitalizacja Kwatery została przeprowadzona w 2022 roku przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Hamburgu i zarządem cmentarza. Całość prac została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”.

Na terenie Polskiej Kwatery Wojennej przeprowadzono prace konserwatorskie kamieni nagrobnych oraz wykonano granitowe repliki zniszczonych betonowych krzyży. Dodatkowo przed krzyżami ustawiono tablice z imionami i nazwiskami 1 229 osób pochowanych na terenie całego cmentarza, których dane personalne zostały ustalone w wyniku kwerend archiwalnych. Po rewitalizacji kwatery ofiar Dachau na cmentarzu Perlacher Forst w Monachium w 2021 roku, renowacja Polskiej Kwatery Wojennej w Hamburgu jest kolejnym miejscem pamięci na terenie Niemiec, które zostało odremontowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wpolityce„Raport oficjalnie został przekazany na ręce pełnomocnika rządu niemieckiego ds. kontaktów z Polską” - mówił w radiowej Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin w dyskusji nt. reparacji. Jak podkreślał, „pojednanie polsko-niemieckie jest konieczne i powinno być budowane na sprawiedliwości i prawdzie”. „W prawie każda szkoda musi być zrekompensowana” - powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, przedstawiając stanowisko głowy państwa.

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów.

 

„Elity państwa niemieckiego do tego dojrzeją”
Dzisiaj już ten raport oficjalnie został przekazany na ręce pełnomocnika rządu niemieckiego ds. kontaktów z Polską (…), po to, żeby już struktury władzy państwa niemieckiego się z tym raportem mogły zapoznać — poinformował Jarosław Sellin, pytany w „Śniadaniu w Trójce” o harmonogram działań rządu w sprawie reparacji.

Jak podkreślił wiceminister, są dowody na to, że raport o stratach Polski wzbudził duże zainteresowanie w Niemczech, a wśród komentarzy publicystów i historyków są także takie, które przyznają rację Polsce.

Myślę, że to będzie rzeczywiście dłuższy proces polegający na tym, że sami Niemcy, społeczeństwo niemieckie, m.in dzięki temu raportowi, będą pozyskiwali więcej wiedzy na temat tego, co się naprawdę działo, na ziemiach polskich w czas ich okupacji, bo tej wiedzy nie jest zbyt wiele (…). Polska była pokrzywdzona najbardziej, proporcjonalnie i relatywnie w porównaniu do innych krajów okupowanych w Europie, straciła proporcjonalnie najwięcej obywateli, miała największe zniszczenia materialne, a odszkodowań istotnych w ciągu tych 80 lat Polsce nie wypłacono— tłumaczył.

Społeczeństwa demokratyczne polegają na tym, że jak się już zmienia świadomość, to jest już oddolny nacisk, żeby sprawę załatwić. I moim zdaniem, prędzej czy później elity państwa niemieckiego do tego dojrzeją

— wyjaśniał dalej Jarosław Sellin, podając przykład nacisku opinii publicznej ws. pomocy Ukrainie walczącej z Rosją, co wywarło realny wpływ na rząd niemiecki.

Jak zaznaczył, sprawy reparacji nie można „poganiać”, lecz dodał, że od teraz nie będzie takiego spotkania bilateralnego z Niemcami, w którym nie wybrzmi ten temat.

Pojednanie polsko-niemieckie jest konieczne i powinno być budowane na sprawiedliwości i prawdzie; żeby nie było ono nazywane „kiczem pojednania”, tę sprawę z przeszłości trzeba załatwić. Bez tego w naszych relacjach coś zawsze będzie krwawić — powiedział wiceminister kultury.

PO chce „konkretnego harmonogramu”
Poseł PO Marcin Kierwiński domagał się jednak konkretnego harmonogramu działań od rządu.

Niech rząd PiS-u nie robi takiej populistycznej pokazówki, tylko niech powie: „tego dnia i tego dnia złożymy wniosek o reparacje”— mówił.

Obawiam się, że ten raport (…) ma związek z tym, że za rok mamy wybory parlamentarne,, PiS-owi wszystko wypada z rąk— atakował.

Prezydent popiera działania rządu
Pan prezydent zna świetnie historię (…). ale pan prezydent jest też prawnikiem i kiedy z nim rozmawiałem, to postawił sprawę w sposób bardzo prawniczy. W prawie każda szkoda musi być zrekompensowana — zaznaczył szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, pytany o stanowisko głowy państwa.

Wielka Brytania w czasie I wojny światowej poniosła z rąk Niemiec straty nieporównywalnie mniejsze niż Polska w czasie II wojny światowej. Niemniej do niedawna Niemcy płaciły ciągle reparacje dla Wielkiej Brytanii z tytułu strat w I wojnie światowej— przypomniał minister.

Paweł Szrot dodał, że rząd ma pełne poparcie prezydenta w kwestii ubiegania się o reparacje.

Będzie wspierał je w miarę, jak przybiorą one konkretny kształt. Główne zdania są po stronie rządu— powiedział.

„Stanowisko PSL jest niezmienne”
Jakie jest z kolei stanowisko PSL? Marek Sawicki przypomniał, że 18 lat temu również głosował w Sejmie za uchwałą ws. strat Polski.

Stanowisko PSL jest niezmienne – Polsce reparacje wojenne się należą— powiedział jasno poseł ludowców.

W ocenie Sawickiego raport przygotowany przez zespół Arkadiusza Mularczyka jest „niekompletny”, powołując się na ustalenia innych badaczy.

Dobrze byłoby, żeby jeszcze raz to przejrzeć. Raport jest obszerny, trzytomowy i jestem przekonany, że na jego podstawie da się przygotować stosowny wniosek. Tylko dzisiaj chciałbym usłyszeć, także od prawnika, wybitnego prawnika, pana prezydenta Andrzeja Dudy, w jakim kierunku te wnioski będą zmierzać, przed jakimi sądami będziemy składali pozwy, z czym wystąpimy do strony niemieckiej, bo wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, co mamy popierać— dodał.

W ocenie posła PSL nie można pominąć żądań pod adresem Rosji.

Przestańmy się bać— stwierdził.

Wierzę, że kiedyś Rosja wojnę w Ukrainie przegra, a następcy Putina będą musieli się z tego wszystkiego rozliczyć. W tym zakresie także Polska powinna być gotowa, aby żądać swoich racji— dodał.

Czas przestać się licytować wewnątrz rządu „czy”, tylko po prostu zrobić to — powiedział Marek Sawicki.

©2005 - 2022 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search