Image

Artykuły i wywiady

15-17 września - posiedzenie Sejmu

16 września - sejmowa Komisja ds. UE
- debata sejmowa nt. Konwencji o dziedzictwie audiowizualnym
- Zamek Królewski - gala w 50-lecie odbudowy

18 września - koncert w Filharmonii Narodowej

20 września - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVP

21 września - spotkanie z dyplomatami w Muzeum Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie
- Oddział Warszawski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

22 września - Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku - nagrody muzealne Sybilla

23 września - Komitet Stały Rady Ministrów
- otwarcie Ogrodu Sprawiedliwych w W-wie
- otwarcie nowego Centrum Prasowego PAP
- koncert Emira Kusturicy na Festiwalu Muzyka Świata

24-25 września - Paryż - obchody 200-lecia urodzin C.K.Norwida

26 września - Gdańsk - paliusz dla abp gdańskiego T.Wojdy
- premiera filmu "Taśmy wolności" Video Studio Gdańsk
- Tczew - Sambor Jazz Festiwal

27 września - Zamek Król. - przekazanie dzieł Fundacji Ciechanowieckich

29 września - 1 października - posiedzenie Sejmu

30 września - Rada Programowa Żydowskiego Instytutu Historycznego
- doroczne Nagrody Ministra Kultury

21.09.2021 Sellin odpowiada Dulkiewicz

wybtrojPrawnicy Gdańska są przekonani, że po wyroku NSA teren Westerplatte pozostaje własnością miasta. Muzeum ma już swoją opinię prawną, która stwierdza, że Westerplatte już od roku jest państwowe. Ten spór nie skończy się szybko. - Nie warto go dalej toczyć, niech Gdańsk odpuści - mówi nam wiceminister Jarosław Sellin.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadł 16 września br. W piątek władze Gdańska ogłosiły sukces: teren Westerplatte powraca, a właściwie nadal jest własnością miasta. Trzy godziny później w konsternację wszystkich wprawił komunikat dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej, w którym napisano: „Muzeum pozostaje pełnoprawnym posiadaczem nieruchomości oraz kontynuuje na niej działania inwestycyjne", czyli buduje nowe Muzeum Westerplatte.

Więcej…

21.09.2021 Spotkanie poświęcone współpracy międzynarodowej na rzecz upamiętnienia ofiar KL Gusen

Logo MKDNiS kolorowe 120210921 114244 resizedEfektem wieloletniego procesu utrzymania sieci miejsc pamięci na terytorium Rzeczypospolitej, okupowanym w trakcie II wojny, jest wielkie doświadczenie i zdobyta wiedza ekspercka w dziedzinie upamiętnień: począwszy od historyków, archeologów, przez muzeologów, twórców wystaw, konserwatorów miejsc i artefaktów, a na edukatorach, przewodnikach i redaktorach prac naukowych kończąc. Ta wiedza w Polsce istnieje i tą wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzielimy – powiedział wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin podczas spotkania informacyjnego dla zagranicznych dyplomatów na temat upamiętnienia ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gusen na terenie dzisiejszej Austrii.

Spotkanie poświęcone współpracy międzynarodowej na rzecz upamiętnienia ofiar KL Gusen, fot. Sebastian Indra/MSZ
Wiceminister Sellin przedstawił temat polskich doświadczeń w zakresie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci, podkreślając, że właśnie Polska – w obecnych granicach – jest najtragiczniejszym miejscem, będącym podczas II wojny światowej świadkiem zbrodni, o których trzeba pamiętać.

Holokaust – najstraszniejsza, najbardziej tragiczna zbrodnia, była dokonana na terenie obecnej Polski, poza jednym obozem koło Mińska. Przypomnę kilka nazw niemieckich obozów koncentracyjnych i liczby ofiar: Auschwitz - 1,1 mln ofiar, Bełżec – 0,45 mln ofiar, Treblinka (miejsce zagłady ofiar największego getta w II wojnie światowej - Getta Warszawskiego) – 0,9 mln ofiar, Kulmhof am Ner (były niemiecki Obóz Zagłady w Chełmnie nad Nerem) – 0,25 mln ofiar, Sobibór – 0,18 mln ofiar. Ale też są miejsca zbrodni na polskiej inteligencji, jak Piaśnica czy Palmiry” – przypomniał wiceminister Sellin.

Jednocześnie wiceszef resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podkreślił, że polski rząd dba o miejsca, w których znajdują się byłe niemieckie obozy koncentracyjne i miejsca zbrodni, aby pamięć o ich ofiarach nigdy nie zaginęła.

W spotkaniu wziął udział również wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, który podkreślał, że stworzenie międzynarodowego miejsca pamięci w Gusen będzie możliwe dzięki zapewnieniu wpływu państw pochodzenia ofiar na proces decyzyjny, jednak to państwa, na terenie których znajdują się miejsca pamięci, powinny się nimi w sposób godny opiekować.

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych reprezentujących kraje pochodzenia więźniów i ofiar obozu Gusen, odbyło się w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (woj. świętokrzyskie). Głównym tematem dyskusji było włączenie społeczności międzynarodowej w realizowane obecnie prace nad nową koncepcją upamiętnienia ofiar obozu koncentracyjnego, a także prezentacja polskich postulatów w tej sprawie.

Polska, mając na względzie pamięć o około 70 tysiącach więźniach obozu koncentracyjnego Gusen, z których co najmniej 35 tysięcy zostało zamordowanych lub zmarło na skutek warunków panujących w obozie, oczekuje aby wypracowany został właściwy kształt miejsca pamięci.

Spotkanie w siedzibie Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskich było również okazją dla uczestników wydarzenia do zapoznania się z historią i ekspozycją Mauzoleum. Jest ono przykładem zarówno upamiętnienia martyrologii mieszkańców polskiej wsi podczas II wojny światowej, jak i przykładu architektury pamięci. Dyplomaci złożyli także wspólnie wieniec przy zbiorowej mogile mieszkańców Michniowa zamordowanych przez Niemców w 1943 roku.

Dążenia o godne upamiętnienie ofiar obozu w Gusen

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Gusen powstał w 1940 r. jako filia obozu Mauthausen na terenie dzisiejszej Austrii. W okresie II wojny światowej z około 190 tysięcy osadzonych w systemie obozów Mauthausen-Gusen zamordowanych zostało przeszło 90 tysięcy osób, obywateli co najmniej 26 państw. Polska, w porozumieniu ze środowiskami byłych więźniów oraz władzami innych państw pochodzenia ofiar i we współpracy ze środowiskami lokalnymi, w dialogu z władzami Republiki Austrii, od lat konsekwentnie zabiega, aby doprowadzić do godnego upamiętnienia ofiar obozu Gusen.

W przededniu rocznicy wyzwolenia KL Mauthausen-Gusen minister spraw wewnętrznych Austrii K. Nehammer poinformował, że Republika Austrii wykupiła nieruchomości od dwóch właścicieli na terenie byłego obozu KL Gusen. Kwestia wykupu działek i dalszej rozbudowy miejsca pamięci w Gusen znalazła się w umowie koalicyjnej austriackiego rządu w styczniu 2020 r. To wynik kilkuletnich starań polskich władz, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady RP w Wiedniu, ekspertów, jak również byłych więźniów KL Gusen.

Miejsce pamięci w Michniowie
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (woj. świętokrzyskie) jest wyjątkowym muzeum historyczno-martyrologicznym, którego głównym celem jest zachowanie pamięci o 817 spacyfikowanych w czasie II wojny światowej wsiach polskich. Ze względu na znajdujący się na terenie Mauzoleum zbiorowy grób pomordowanych mieszkańców Michniowa, Muzeum jest jednocześnie miejscem pamięci narodowej.

Wieś Michniów stanowiła w czasie okupacji oparcie m.in. dla Świętokrzyskich Zgrupowań AK. 12-13 lipca 1943 r. w rezultacie akcji policji i żandarmerii niemieckiej wieś została całkowicie zniszczona. Niemcy zamordowali większość mieszkańców, a ocaleni zostali aresztowani i wywiezieni do KL Auschwitz i innych obozów, w tym Gusen.

Pacyfikacja Michniowa stała się symbolem martyrologii wsi polskich. Uroczystego otwarcia Mauzoleum dokonał Prezydent RP 12 lipca br. w 78. rocznicę pacyfikacji Michniowa.

18.09.2021 Groźby Grzegorza Brauna pod adresem ministra zdrowia. Politycy zgodnie: te słowa były skandaliczne

logo pr3– Jakaś granica, która do tej pory nie była przekraczana, została przekroczona – mówił w Programie 3 Polskiego Radia o słowach Grzegorza Brauna Jarosław Sellin (PiS). Gośćmi audycji byli także: Andrzej Halicki (Platforma Obywatelska), Paweł Sałek (Kancelaria Prezydenta) i Tomasz Trela (Lewica).

"Będziesz pan wisiał!" - krzyknął z mównicy sejmowej Grzegorz Braun (Konfederacja), wygrażając palcem w kierunku ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, siedzącego w ławach rządowych.

Incydent miał miejsce w czwartek podczas rozpatrywania pytań w sprawach bieżących. Adam Niedzielski przedstawił posłom wyjaśnienia dotyczące stanu przygotowań służby zdrowia do ewentualnej czwartej fali pandemii SARS-CoV-2.

Jarosław Sellin (Prawo i Sprawiedliwość) mówił, że "po to wymyślono parlament w historii demokratycznych krajów Zachodu, żeby się w nim spierać, i spierać się czasem nawet bardzo ostro, ale są pewne granice".

Powiedział, że jest to pierwszy taki przypadek od 30 lat, kiedy poseł wobec innego posła, i równocześnie ministra, formułuje groźby karalne. Właściwie z groźbą śmierci, bo tak to zabrzmiało. - Moim zdaniem jakaś granica, która do tej pory nie była przekraczana, została przekroczona i stąd decyzje Prezydium Sejmu, żeby ten wniosek [ws. Brauna - red.] zgłosić do prokuratury - mówił. Dodał, że będzie też wniosek z Komisji Etyki Poselskiej o odebranie immunitetu posłowi Konfederacji.

Prowadzi: Beata Michniewicz
Goście: Andrzej Halicki (Platforma Obywatelska), Paweł Sałek (Kancelaria Prezydenta), Jarosław Sellin (Prawo i Sprawiedliwość) i Tomasz Trela (Lewica)

17.09.2021 Jarosław Sellin w programie "Tłit"

wpplSkandaliczne słowa Grzegorza Brauna w Sejmie. Polityk PiS mówi wprost
"Będziesz pan wisiał!" - powiedział w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Czy powinien zrzec się immunitetu? - Wydaje mi się, że tak. Pewna granica została przekroczona. Tego typu sformułowania to groźba karalna. Tak to zabrzmiało i tak to zostało odebrane. Prokuratura tą sprawą się zajmie i dobrze by było, żeby poseł nie chronił się za immunitetem - ocenił wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Przypadek posła Brauna jest dla mnie bardzo smutny. Bardzo go ceniłem jako publicystę, twórcę wspaniałych filmów dokumentalnych, ciekawego intelektualistę. (…) Jak wkroczył do polityki, coraz bardziej się radykalizuje w kierunku bardzo niebezpiecznym. Nie zauważa, że czasami przekracza granice śmieszności. To smutny obraz, że człowiek ceniony w innej aktywności publicznej, kompromituje się w polityce - stwierdził Sellin. Pytany, czy Braun powinien zrzec się mandatu posła, odparł: "Byłoby lepiej i dla niego, gdyby z polityki zrezygnował".

Miażdżąca rezolucja PE ws. Polski. Tak zareagował minister z PiS
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wolności mediów i stanu praworządności w Polsce. Zawiera on m.in. krytykę uchwalonego przez Sejm RP projektu tzw. ustawy medialnej, który jest określany w dokumencie PE jako "próba uciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów". Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS) pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, czy w związku z przyjęciem rezolucji nie ma poczucia porażki. - Mam poczucie porażki co do oceny jakości polskiej opozycji, która od 6 lat sufluje swoim partnerom politycznym antypolskie dokumenty, antypolskie rezolucje, antypolskie uchwały - głównie w PE - stwierdził. - Niestety. To jest jedyny przypadek w historii UE, że bardzo systematycznie opozycja z danego kraju namawia, podpowiada, sufluje różnego rodzaju dokumenty, skierowane przeciwko własnemu krajowi i w sposób karykaturalny przedstawiający rzeczywistość w tym kraju - podkreślił Sellin.

W studiu zawrzało. Ostra wymiana zdań z ministrem PiS. Poszło o artykuł WP
PiS prowadzi intensywne rozmowy koalicyjne z Solidarną Polską i Republikanami ws. zmian w rządzie - dowiedziała się Wirtualna Polska. Brak samodzielnej większości partii Kaczyńskiego zwiększył apetyt Zbigniewa Ziobry i Adama Bielana na stanowiska. Trwa walka m.in. o resorty energii, rolnictwa i sportu czy funkcję wiceministra aktywów państwowych. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS). - Czytałem ten wasz artykuł. On jest oparty wyłącznie na oficjalnym wywiadzie z Tadeuszem Cymańskim - stwierdził. Przerwał mu prowadzący program, Patryk Michalski. - To nieprawda, panie ministrze. Tam jest dużo więcej informacji, odnoszących się szczegółowo do tego, czego oczekują politycy Solidarnej Polski. Tak niestety jest, że aby móc dotrzeć do tego, politycy godzą się na wypowiedzi nieoficjalne, które my później weryfikujemy. Doskonale pan zresztą o tym wie - podkreślił. - Doskonale wiem. Ale też nie wiem, ile jest w tym prawdy. Doskonale pan też wie, że mechanizmy uprawiania polityki polegają na tym, że się robi tzw. wrzutki medialne - przekonywał wiceminister. - Jako autor tego artykułu mogę pana zapewnić w 100 proc., że jest tam prawda i wyłącznie prawda - zapewnił dziennikarz WP. - Okej, ale też prawdę się czasami kreuje. Jak ktoś np. chce, żeby jakiś fakt stał się faktem politycznym, to najpierw tworzy fakt medialny, żeby o nim dyskutowano - kontynuował Sellin. - Ja nie jestem zwolennikiem takiego mechanizmu. Dla mnie prawda jest po prostu prawdą - ripostował prowadzący program.

13.09.2021 100 sekund w muzeum

mkidn 01 cmykMinisterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie #100SekundwMuzeum. W jego ramach, osoby odwiedzające instytucje muzealne będą mogły podzielić się swoimi emocjami i wrażeniami za pomocą krótkiego wideo. Autorzy najciekawszych filmików otrzymają atrakcyjne nagrody.

Zachęcamy do podzielenia się Państwa wrażeniami z polskich instytucji muzealnych lub muzeów zagranicznych związanych z Polską. Szczególnie polecamy skorzystanie z oferty tworzonej „Sieci nowoczesnych muzeów“. Składa się na nią ponad 200 instytucji w całej Polsce - działających lub nowo powstających, poświęconych przede wszystkim polskiej historii, takich jak Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie czy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

NAGRODY
Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca jako nagrodę otrzymają dla siebie i rodziny lub grupy przyjaciół (łącznie do 10 osób) możliwość indywidualnego zwiedzania muzeum wybranego z listy umieszczonej na podstronie akcji: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/sto-sekund-w-muzeum. Laureatom podziwiającym wystawy będzie towarzyszył w roli przewodnika kurator danej placówki. Ponadto zwycięzca konkursu otrzyma kamerę sportową GOPRO HERO8 Black. Z kolei uczestnik, który zajmie drugie miejsce oprócz indywidualnego zwiedzania otrzyma również gimbal marki DJI OSMO Mobile 4. Trzecie miejsce nagrodzimy gimbalem marki DJI OSMO Mobile 4.

Zwieńczeniem akcji będzie zmontowany z najlepszych konkursowych propozycji film, przedstawiający polskie muzea widziane oczami młodych ludzi. Powstanie również internetowa chmura słów najtrafniej opisujących polskie muzea.

 

16.09.2021 XXXVII posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

sejm2017Minister Jarosław Sellin uczestniczył w debacie nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001

 

01.09.2021 Uroczyste odsłonięcie nowego upamiętnienia w kwaterze ofiar KL Dachau w Monachium

Logo MKDNiS kolorowe 1„Rewitalizacja tej kwatery jest wyraźnym znakiem, że tragiczne wydarzenia z przeszłości nie zostały zapomniane. Wspólny polsko-niemiecki projekt zakończył się powstaniem nowego, godnego upamiętnienia. Spoczywające tutaj osoby przestały być wreszcie anonimowymi ofiarami wojny. Udało się przywrócić im tożsamość, ich imiona i nazwiska, co pozwala wspominać każdego z nich indywidualnie” – powiedział wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin podczas uroczystego otwarcia odnowionej kwatery ofiar niemieckiego nazizmu na cmentarzu Perlacher Forst w Monachium. W kwaterze Ehrenhaim spoczywa 3996 osób wielu narodowości, spośród których 2009 osób to obywatele polscy– więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau.FB IMG 1630526600983

Uroczyste odsłonięcie nowego upamiętnienia w kwaterze ofiar KL Dachau w Monachium
Cmentarz Perlacher Forst jest największym znajdującym się w Niemczech miejscem pochówku polskich obywateli zamordowanych w okresie II wojny światowej. Dzięki kwerendom archiwalnym przeprowadzonym przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie ustalono nazwiska i liczbę polskich obywateli pochowanych na kwaterze. Końcowym efektem działań, realizowanych wspólnie z niemieckim partnerem – Fundacją „Bawarskie Miejsca Pamięci” - jest ustawienie nowych tablic z imionami i nazwiskami pochowanych oraz tablic informacyjnych.

Budowa upamiętnienia została dofinansowana w ramach programu MKDNiS „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”. W uroczystościach oprócz wiceministra Jarosława Sellina udział wzięli m.in. przedstawiciele władz Bawarii, konsul generalny Jan M. Malkiewicz oraz monachijska Polonia.

Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu złożył również kwiaty w międzynarodowej kwaterze robotników przymusowych oraz na grobach żołnierzy NSZ. Następnie zwiedził teren Miejsca Pamięci Dachau, gdzie upamiętnił Polaków więzionych w tym obozie w czasie II wojny światowej.

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Dachau

Obóz funkcjonował w latach 1933-1945. Podczas II wojny światowej najliczniejszą grupę więźniów stanowili Polacy, następnie Rosjanie, Francuzi, Jugosłowianie, Żydzi oraz Czesi. Dotychczas ustalona liczba więźniów z Polski to 40 173 z których 8 332 zginęło.

Dachau był głównym obozem, w którym prześladowano duchownych różnych wyznań, w większości księży katolickich. Więziono tam 2720 duchownych z 20 krajów europejskich, w tym 1780 polskich duchownych. Zginęło 1034 z nich, w tym 868 Polaków. Na cmentarzu Perlacher Forst spoczywa 216 polskich duchownych zamordowanych w Dachau. Siedmiu z nich - Ludwik Roch Gietyngier, Stefan Grelewski, Stanisław Kubski, Emil Schramek, Narcyz Turchan, Michał Woźniak, Antoni Zawistowski - zostało ogłoszonych błogosławionymi przez Kościół katolicki.

23.08.2021 Leszek Możdżer i Tomasz Łosowski uhonorowani Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Logo MKDNiS kolorowe 1Wybitni jazzmani – pianista Leszek Możdżer i perkusista Tomasz Łosowski, który w tym roku obchodzi trzydziestolecie pracy twórczej, zostali odznaczeni przez wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.20210822 205943

Leszek Możdżer i Tomasz Łosowski uhonorowani Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
„Odznaczenie Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” jest wyrazem podziękowania za dotychczasową działalność twórczą oraz za wspaniałe dokonania na rzecz kultury polskiej. Jestem głęboko przekonany, że serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania, wraz z życzeniami satysfakcjonującej realizacji dalszych zamierzeń artystycznych, przekazuję dziś w imieniu nie tylko swoim, ale wszystkich tu obecnych” – mówił wiceminister Jarosław Sellin, wręczając artystom odznaczenia podczas festiwalu Kartuzy Jazz Bass Day 2021 w Brodnicy Górnej.

Zobacz więcej zdjęć

Więcej…

21.08.2021 Światowy Zjazd Kaszubów w Pucku

received 423425505742321W sobotę, 21 sierpnia 2021 na dworcu w Pucku spotkali się Kaszubi z całego świata: wspólnie, radośnie i odświętnie pomaszerowali ulicami miasta Puck. Wszystko w ramach inauguracji obchodów 22. Światowego Zjazdu Kaszubów w Pucku.

Zobacz więcej zdjęćreceived 530108384875135

26.07.2021 W Berdyczowie

IMG 20210726 220750Berdyczów to niezwykłe miejsce. Przed doświadczoną trudną historią świątynią co roku zbierają się tysiące wiernych z Ukrainy i Polski, by wspólnie się modlić. Berdyczów to również ostoja polskości, dzięki której nasza historia, tradycje i mowa nadal są zachowywane wśród rodaków mieszkających na Ukrainie.

©2005 - 2021 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search