Image

Artykuły i wywiady

16 września - debata o kulturze w Radio Gdańsk
- Nagrody Mediów Publicznych
- premiera filmu „Legiony”

17-21 września - Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

17 września - odsłonięcie pomnika rotmistrza W.Pileckiego w Gdańsku

20 września - koncert inauguracyjny Festiwalu Warszawska Jesień
24 września - debata kandydatów do Sejmu z TVP Gdańsk
25 września - Komitet Europejski Rady Ministrów
26-29 września - Festiwal Niezłomni, Niepodlegli, Wyklęci w Gdyni
28 września - 25-lecie parafii w Ryjewie
- Nagrody im. Kowalewskiego w Muzeum II Wojny Światowej
29 września - odsłonięcie pomnika w Szpęgawsku
30 września - Sejmik Województwa Pomorskiego
- sympozjum z historii UG i otwarcie Muzeum UG
- 19.00 - spotkanie z mieszkańcami parafii św. Stanisława we Wrzeszczu

07.2019 Westerplatte to polska opowieść

idziemyOd kilkunastu lat naszym marzeniem jest, by Westerplatte wyglądało godnie - mówi Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, w rozmowie z Ireną Świerdzewską.

Dlaczego w sprawie Westerplatte potrzebna była specustawa?
Od kilkunastu lat naszym marzeniem jest, by Westerplatte wyglądało godnie. Pierwszą próbę podjęliśmy, kiedy rządziliśmy w latach 2005-2007. Teraz przystąpienie do budowy muzeum plenerowego wymaga uporządkowania struktury właścicielskiej, bo na Westerplatte jest dziś ponad pięć podmiotów właścicielskich. Aby światu można było opowiedzieć o heroicznej i symbolicznej dla nas bitwie, konieczne jest uporządkowanie gruntów pod względem prawa własności, co umożliwia specustawa.

Prezydent Gdańska wychodzi z hasłami: „Westerplatte jeszcze się broni”.
To niemądre sformułowanie. Gdańsk jest częścią Polski, Westerplatte to polska opowieść – a nie lokalna. Polacy, pytani o skojarzenia historyczne związane z II wojną światową, wymieniają niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau, a jako drugie – obronę Westerplatte. Miasto Gdańsk przez ponad ćwierć wieku miało możliwość przygotowania nowej ekspozycji. Jest właścicielem zasadniczej części gruntu, gdzie odbywała się bitwa o tę placówkę. Jeśli nic nie zrobiono, to na zasadzie pomocniczości wkracza państwo.

Aleksandra Dulkiewicz zastrzegła: jeśli będzie specustawa, to nie będzie współpracy gdańskiego samorządu.
Westerplatte po Bazylice Mariackiej jest drugim miejscem najchętniej odwiedzanym przez turystów w mieście. Jeżeli prezydent Gdańska mówi, że w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 r. nie widzi możliwości współpracy, to sama o sobie daje świadectwo.

Ministerstwo nie odcina się od współpracy z Gdańskiem?
To powinien być temat łączący, nie dzielący. Zaproponowałem, żeby prezydent Gdańska oddelegowała cztery osoby do dziesięcioosobowego komitetu budowy Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 r., który to komitet będzie miał duży wpływ na wygląd placówki. Cały czas czekam na formalną odpowiedź. Proponujemy wreszcie, żeby prezydent Gdańska oddelegowała swojego przedstawiciela do Rady Muzeum II Wojny Światowej, którego obecne Muzeum jest filią. Z niezrozumiałych względów od dwóch lat, od kiedy działa Rada, nie ma w niej przedstawiciela prezydenta Gdańska.

Kiedy powstanie nowe muzeum na Westerplatte?
To będzie zależeć od przyjętej koncepcji. Nie chodzi o projekt jednego budynku, ale o plenerowe pola bitwy. Wydobyte zostaną artefakty, które będą opowiadać siłą swojego oryginału i rekonstrukcją o różnych etapach bitwy. Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiłoby 1 września tego roku. Marzy mi się otwarcie muzeum w 2023 r., na 20. rocznicę wpisania pola bitwy na Westerplatte na ekskluzywną prezydencką listę pomników historii, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r.

16.09.2019 Dziedzictwo „Solidarności”

nasz dziennik 600x321ROZMOWA / z Jarosławem Sellinem, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego

Został mianowany dyrektor nowo powstałego Instytutu Dziedzictwa Solidarności…
– Pan Mateusz Smolana ma zorganizować tę instytucję. Rada programowa już jest. Składa się z wybitnych osobistości, historyków, działaczy „Solidarności” w przeszłości. I dyrektor przy współpracy z radą ma tę instytucję zbudować.

Kiedy zobaczymy pierwsze działania Instytutu?
– Ma działać od razu. Jeśli chodzi o konkretne plany, to proszę pytać pana dyrektora.

Instytut to konkurencja wobec Europejskiego Centrum Solidarności?
– Instytut ma się zajmować tym, co jest w jego nazwie – dziedzictwem „Solidarności”. Nie mamy zamiaru w ogóle konkurować z ECS, które niech podejmuje działania takie, jakie chce. I tak zresztą faktycznie jest. Ale nie zawsze nam się to podoba i nie zawsze uważamy, że jest to dbałość o dziedzictwo „Solidarności”. Ponadto dzieją się tam inne rzeczy, często twarda współczesna polityka, często promowanie wartości, które nie mają nic wspólnego z dziedzictwem „Solidarności”. Niech każdy ocenia to, co się dzieje w ECS w tym zakresie, a IDS będzie się tym prawdziwym dziedzictwem „Solidarności” zajmował.

Jakie elementy z tego dziedzictwa są najbardziej istotne dla współczesności?
– To, że w Polsce w latach 80. powstał największy ruch społeczny w historii nowożytnego świata. Pokojowy, który właściwie zorganizował Naród. Można nawet powiedzieć, że spowodował, iż mieliśmy zupełne nowoczesne oblicze Narodu. To był ruch, który miał formę związku zawodowego, ale przecież to nie był wyłącznie związek zawodowy. Ta forma została przyjęta, dlatego że innej możliwości wówczas, pod presją państwa komunistycznego, nie było. Był to ruch wyzwolicielski, wolnościowy, dążący do niepodległości i wolności. Dlatego wpisuje się w cały szereg polskich tradycji, nawet powstańczych, XIX i XX wieku.

W dodatku ruch, który miał bardzo wyraźne oblicze ideowe. Był ściśle związany z Kościołem katolickim, z wartościami chrześcijańskimi. Eksponował to w formie symbolicznej, wieszając takie a nie inne symbole na płotach strajkujących zakładów. A w czasie stanu wojennego organizując Msze św. za Ojczyznę, spotkania w kościołach. Mając dzielnych kapłanów, wspierających go, z męczennikiem ks. Jerzym Popiełuszką. O tym wszystkim warto opowiadać.

To był w dodatku ruch zwycięski. Zorganizował się, potem został zaatakowany, ale w ostateczności wygrał. Doprowadził do odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości. I bardzo się przyczynił do tego, że całe imperium zła się rozpadło. I to przesłanie do narodów Europy Środkowo-Wschodniej z I zjazdu „Solidarności” z jesieni 1981 r., wyśmiewane przez wielu za polski mesjanizm, okazało się prorocze. Osiem lat później narody Europy Środkowo-Wschodniej uzyskały wolność i niepodległość, w dużej mierze inspirując się i patrząc na Polskę zorganizowaną w ruchu „Solidarności”. O tym fenomenie, o tym wszystkim należy opowiadać. I tym Instytut będzie się zajmował. Ponadto organizowaniem sympozjów, konferencji, obchodami rocznic, wydawaniem publikacji, filmów dokumentalnych. Wszystkim, co nowoczesne instytucje, zajmujące się historią, robią.

Wmurowano kamień węgielny pod Muzeum Westerplatte, powstał Instytut Dziedzictwa Solidarności, one uwypuklają to, co w najnowszej historii Gdańska było istotne?
– Na konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości o tym mówiłem. Posługujemy się takim sloganem, że Gdańsk jest miastem wolności i solidarności. I to jest sformułowanie prawdziwe. Taką rolę Gdańsk odegrał w najnowszej historii Polski. O wolność i obronę niepodległości Polski walczyli żołnierze na Westerplatte i stali się symbolem. O wolność walczyli robotnicy w grudniu 1970 r. O wolność walczyły organizacje przedsierpniowej opozycji, które były dosyć silne w Gdańsku, jak Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, Ruchu Młodej Polski. Z Gdańska wyszła „Solidarność”, a centrum oporu było w Stoczni Gdańskiej. Porozumienia sierpniowe zostały podpisane w Gdańsku. Tu miały miejsce strajki majowo-sierpniowe w 1988 r., które przygotowały grunt pod przełom. To wszystko pokazuje, jakie jest znaczenie tego miasta w najnowszej historii Polski. Stolica „Solidarności” jest w Gdańsku do dziś.

13.09.2019 J. Sellin na konwencji PiS w Gdańsku

pisWystąpienie Jarosława Sellina - lidera listy KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 25 podczas konwencji wyborczej w Gdańsku.

8.09.2019 SELLIN: CYWILIZACJA ZACHODU ZMIERZA W KIERUNKU JAKIEGOŚ BARBARZYŃSTWA. MY CHCEMY BRONIĆ CYWILIZACJI ŻYCIA

MaryjaWidzimy i dostrzegamy, że cywilizacja zachodu przeżywa poważny kryzys. Poważny kryzys wynikający z tego, że odchodzi od wiary w Boga, ale też grzeszy pychą. W miejsce Boga stawia człowieka. Obcina życie u początku (tzw. aborcja) i u końca życia człowieka (tzw. eutanazja). To jest droga w kierunku jakiegoś barbarzyństwa. My chcemy bronić cywilizacji życia – akcentował Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, podczas „Rozmów niedokończonych” w TV Trwam.

Jarosław Sellin podkreślił, że cywilizacja zachodu wymaga obrony. „Nikt nie walczy z żadnym człowiekiem. Walczymy z błędnymi, antropologicznymi ideologiami, które na przykład opowiadają, że płeć nie ma znaczenia, małżeństwo to jest coś innego, niż związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, który to związek ma perspektywę posiadania dzieci. To są błędne ideologie” – mówił wiceminister.

Więcej…

06.09.2019 J. Sellin w programie "Minęła 9-ta"

tvp infoMinister Jarosław Sellin skomentował miedzy innymi przyznanie "Medalu wdzięczności" Frankowi Timmermansowi przez ECS.

Zobacz nagranie programu

02.09.2019 Sellin: Niemcy na co dzień ramach długofalowej polityki starają się zamazać fakty związane z II wojną światową

Wnetfm logo655Czemu Polska powinna sama opowiadać za granicą o własnej historii? Jak ocenia przebieg obchodów 80. rocznicy II wś? Odpowiada Jarosław Sellin.

Jarosław Sellin mówi o obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej:
Myślę, że mamy taką cechę narodową, że w walce o swoje prawa jesteśmy dobrzy.

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego skomentował przemówienie Prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, w którym ten prosił o przebaczenie za historyczną winę Niemiec. Przyznał się także nieprzemijającej niemieckiej odpowiedzialności. Jak dodaje Selin – Niemcy w takich chwilach zachowują się dobrze, jednak na co dzień w ramach długofalowej polityki historycznej jednak starają się „zamazać fakty związane z II wojną światową”:

Lepiej, żebyśmy sami o sobie opowiadali.

Mówi również o próbach przedstawienia prawdziwej historii II wojny światowej przez Polskę, wśród których wymienia inicjatywę Polskiej Fundacji Narodowej, która wykupiła pierwsze strony gazet u głównych europejskich tytułów.

W drugiej części wypowiedzi gość „Poranka WNET”, nawiązuje do odbywającej się już 7 września w Lublinie dużej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Mówi o programie, który zostanie tam przedstawiony:

To będzie duży dokument, liczący sto kilkadziesiąt stron. Będzie w nim solidna diagnoza, tak jak to zawsze robimy. Program bardzo wszechstronny.

Minister komentuje również działania opozycji, która jego zdaniem, powinna być bardziej merytoryczna niż emocjonalna, co dobrze wpłynęłoby na debatę publiczną. Jak dodaje, aktualnie opozycja jest „nastawiona na walkę z PiS-em, bo to ich nawet tak naprawdę aktywizuje politycznie”. Zamiast takiego działania, wolałby, aby wystosowała ona konkretne poważne propozycje programowe, o których można by dyskutować.

31.08.2019 Jaroław Sellin: "Mamy jeszcze dużo pracy do wykonania przy dbaniu o dziedzictwo Solidarności"

tysol1Podczas uroczystych obchodów 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w historycznej Sali BHP ogłoszono powstanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności. - Wierzę głęboko, że ten Instytut, Instytut Dziedzictwa Solidarności przyniesie efekty poprzez systemową, systematyczną pracę, która opowie światu o dziedzictwie Solidarności - mówił podczas uroczystości wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jaroslaw Sellin.
fot. Robert Wąsik, Tygodnik SolidarnośćCzytaj więcej: "Nie będziemy kwiatkiem do kożucha ECS". Powołano Instytut Dziedzictwa Solidarności

Mamy poczucie, że jeszcze dużo pracy mamy do wykonania jeśli chodzi o dbanie o to dziedzictwo solidarności, przypominanie o prawdziwej historii Solidarności, o przypominanie tej historii również światu.

Ja zawsze powtarzam, że poważną politykę historyczną, a każde państwo taką politykę prowadzić powinno, trzeba prowadzić poprzez trwała instytucję. Jest tutaj z nami dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektor Muzeum II WŚ. Mamy dowody - choćby poprzez te instytucje dzisiaj tutaj obecne - że systematyczna praca instytucjonalna przynosi efekty.

Więcej…

30.08.2019 Wielki remont Dworca Głównego w Gdańsku. Jak będzie wyglądał po modernizacji?

wybtrojW czwartek na konferencji w głównej hali Dworca Głównego PKP w Gdańsku przedstawiciele rządu mówili o wyczekiwanym od lat remoncie obiektu, który ma się rozpocząć w połowie września. Dworzec zmieni się bardzo, a koszt modernizacji to niemal 100 mln zł.

O gruntownym remoncie Dworca Głównego w Gdańsku słyszymy od ponad sześciu lat, ale prace w głównym obiekcie kompleksu dworcowego rozpoczną się dopiero teraz. Wcześniej na przeszkodzie stawały głównie problemy finansowe – oferty przetargowe były nawet o 50 mln zł droższe od kwoty przeznaczonej przez PKP.

Na początku czerwca przetarg udało się wreszcie rozstrzygnąć, mimo że najtańsza oferta w kolejnym przetargu i tak przekraczała możliwości finansowe kolejowej spółki. PKP zdecydowały jednak o dorzuceniu brakujących 16 mln zł i tym samym wykonawcą remontu o wartości 99,6 mln zł został Mostostal Warszawa.

„To jeden z najważniejszych zabytków”
Choć o terminie rozpoczęcia prac i zakresie remontu wiadomo już przynajmniej od kilku tygodni, to przedstawiciele rządu zdecydowali się dopiero teraz na zorganizowanie oficjalnej konferencji prasowej, która w czwartek przed południem odbyła się w głównej hali dworca. Zabrakło na niej konkretów, politycy mówili głównie o wcześniej znanych założeniach planowanej modernizacji.

– Dworzec w Gdańsku to jeden z najważniejszych zabytków w mieście, który nie tylko zostanie gruntownie wyremontowany, ale wręcz uda się odtworzyć jego pierwotny wygląd – mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS). – Co więcej, w tym roku mija 125 lat od momentu rozpoczęcia budowy tego dworca.

Więcej…

21.08.2019 Jarosław Sellin o dymisji Łukasza Piebiaka: ta sprawa na pewno będzie wyjaśniona

logo pr3– Łukasz Piebiak twierdzi, że zarzuty wobec niego to pomówienia i będzie on bronił swojego dobrego imienia, ale dla czystości sprawy podał się do dymisji. Sprawa na pewno będzie wyjaśniona – powiedział w radiowej Trójce Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Wysłuchaj nagrania audycji

Więcej…

16.08.2019 Jedynką" w Gdańsku Jarosław Sellin, a w Gdyni Marcin Horała. Listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości

radiogdanskDotychczasowi parlamentarzyści, samorządowcy a także przedsiębiorcy znaleźli się na listach Prawa i Sprawiedliwości na jesienne wybory do Sejmu - wynika z nieoficjalnych informacji.
W Gdańsku na czele znalazł się wiceminister kultury Jarosław Sellin, a "dwójka" przypadła szefowi klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska Kacprowi Płażyńskiemu. W Gdyni liderem jest poseł i szef komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała. Na kolejnych miejscach znaleźli się poseł Aleksander Mrówczyński oraz rzecznik rządu Piotr Müller. Na liście widnieją też nazwiska wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego czy posłanki koła poselskiego Wolni i Solidarni Małgorzaty Zwiercan.

W najbliższych wyborach parlamentarnych z list PiS do Senatu wystartuje większość senatorów obecnej kadencji. Wśród pozostałych kandydatów znaleźli się m.in. wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz (okręg 50), były prezes Klubu Jagiellońskiego Krzysztof Mazur (okręg 32), posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk (okręg 62) i wojewoda pomorski Dariusz Drelich (okręg 63). Na piątek zaplanowano w siedzibie partii konferencję prasową podczas której mają zostać zaprezentowane kompletne listy kandydatów do Sejmu i Senatu.

©2005 - 2019 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search