Rodzina mojego ojca pochodzi z Wejherowa, a matka z Rumi. Głębsze korzenie rodzinne sięgają XVI wieku, gdy po raz pierwszy w różnych źródłach pisanych pojawia się nazwisko Sellin (na całym Pomorzu) i Bach (od strony matki - na Kaszubach). Mój dziadek, Feliks Bach, przed wojną należał do Polskiego Związku Zachodniego, był radnym gminy Zagórze (część Rumi) i zginał 13 września 1939 r. na Kępie Oksywskiej w walce z Niemcami, osierocając 5 dzieci, w tym moją 3-letnią matkę. Spoczywa na cmentarzu wojskowym w Gdyni Redłowie.

Do 1965 r. mieszkałem w Rumi, w latach 1965-1972 w Gdyni Chyloni, a od 1972 roku w Gdańsku, na Przymorzu. Naukę rozpocząłem w szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni Chyloni. Mój ojciec utrzymywał mnie i moich 2 braci pracując całe życie w Stoczni Gdyńskiej. Był uczestnikiem powstania w grudniu 1970 r. (moje pierwsze świadome wspomnienie z życia publicznego) i strajku w sierpniu 1980 r.
W latach 1978-82 uczyłem się w II LO w Gdańsku, w latach 1982-88 studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim. Obroniłem pracę magisterską na temat kwestii żydowskiej w I Rzeczypospolitej w latach Sejmu Czteroletniego.Po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel historii w V LO w Gdańsku, a w latach 1989-93 byłem też nauczycielem akademickim na UG specjalizującym się w historii nowożytnej XVI-XVIII wieku. Prowadziłem też zajęcia z historii sztuki. Następne lata to praca w mediach i działalność publiczna.

Pod koniec 2021r. uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie(wręczenie dyplomu odbyło się w maju 2022 roku)

W 1999 r. zawarłem związek małżeński. Mam córkę. Zainteresowania i hobby: historia, literatura, teologia, muzyka poważna i jazz

Media

Od 1990 roku zająłem się też dziennikarstwem. W latach 1990-91 byłem szefem działu politycznego i akademickiego katolickiego tygodnika "Młoda Polska" wychodzącego w Gdańsku, którego redaktorem naczelnym był Wiesław Walendziak. Karierę telewizyjną rozpocząłem od pracy w podziemnej telewizji wybijającej się właśnie na nie podległość Litwy w lipcu i sierpniu 1991 r. Następnie pracowałem w "Panoramie" OTV Gdańsk i "Wiadomościach" TVP, pod koniec tego okresu pełniąc też funkcję szefa gdańskiej "Panoramy".
Od 1993 budowałem, a następnie kierowałem zespołem "Informacji" i publicystyki TV Polsat, której pierwszym redaktorem programowym był W.Walendziak. W 1998 r. objąłem funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzego Buzka w randze podsekretarza stanu (wiceministra).
W latach 1999-2005 byłem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wybranym na 6-letnią kadencję przez Sejm RP. W czasie tej pracy doprowadziłem do szybszego rozwoju sieci rozgłośni katolickich i katolickiej telewizji. Ujawniłem też opinii publicznej wszystkie afery programowe i personalne wybuchające w telewizji publicznej w czasach prezesury Roberta Kwiatkowskiego, gdy TVP służyła postkomunistom jako ich tuba propagandowa i instrument zwalczania przeciwników politycznych. Największy sukces osiągnąłem w 2003 roku, gdy m.in. po wykorzystaniu zeznań przed sejmową komisją śledczą ds. Rywina do uświadomienia szerokiej opinii publicznej prawdy o SLD-owskim układzie w mediach, udało mi się doprowadzić do takiego kompromisu przy wyborze Rady Nadzorczej TVP, który spowodował odebranie postkomunistom "perły w ich imperium", czyli telewizji publicznej (na 2 lata przed wyborami, gdy wciąż rządzili w Polsce Kwaśniewski i Miller!).
W czasie studiów, w 1983 r., związałem się z antykomunistycznym, prawicowym Ruchem Młodej Polski, szczególnie silnym w Trójmieście. Brałem udział w strajkach: studenckim w maju 1988 r. i robotniczym w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1988 r. W tym samym czasie współorganizowałem katolicki Związek Akademicki "Verbum" w Gdańsku, zostając jego pierwszym prezesem. Od jesieni 1988 r. pracowałem też w kierownictwie Katolickiego Nurtu Stowarzyszeń Akademickich (KNSA), który skupiał legalizowane właśnie organizacje studenckie w całym kraju. Z ramienia KNSA wziąłem udział w obradach "okrągłego stołu" (luty-kwiecień 1989) w tzw. "podstoliku młodzieżowym". W tym samym roku zatrudniłem się też jako urzędnik działu szkoleń związkowych w Komisji Krajowej "Solidarności", będąc też formalnym członkiem związku.
W sejmieKrótko należałem do partii politycznych: w latach 1990-91 do Zjednoczenia Chrześcijańsko - Narodowego, a w latach 1991-93 do Koalicji Republikańskiej, a następnie Partii Konserwatywnej. Po upłynięciu 6-letniej kadencji w KRRT w maju 2005 r. zdecydowałem się kandydować do Sejmu RP z list komitetu Prawa i Sprawiedliwości z terenu mojej "małej ojczyzny", czyli Gdyni i Kaszub.
W latach 2005-2007 pełniłem funkcję sekretarz stanu(wiceministra) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, W 2007 roku zostałem ponownie wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Po próbie budowy Ruchu Obywatelskiego Polska XXI i partii Polska Plus, we wrześniu 2010 roku przystąpiłem do partii Prawo i Sprawiedliwość.
Jestem członkiem PiS w Kole Gdynia. W marcu 2011 roku powierzono mi stworzenie i kierowanie Zespołem Poselsko - Senatorskim PiS ds. Prezydencji Polski w UE. Od października 2011 zasiadam w Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Pracuję w dwóch sejmowych komisjach: Spraw Zagranicznych i ds. Unii Europejskiej. Należę do 3 grup bilateralnych: Polsko - Niemieckiej, Polsko - Izraelskiej i Polsko - Greckiej, a także zespołów: ds. Ochrony Życia i Rodziny, ds. Katolickiej Nauki Społecznej. Od stycznia 2015r. reprezentuję polski Sejm w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.
W trakcie wyborów prezydenckich w 2015 pełniłem funkcję wiceszefa sztabu wyborczego Prezydenta Andrzeja Dudy.
Od 1999 roku należę do Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. Od 2007 roku jestem członkiem Rady Naczelnej Zrzeszenia. W 2006 roku stworzyłem Oddział Warszawski ZK-P, którego jestem wiceprzewodniczącym. Jestem też wiceszefem Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.
W wyborach parlamentarnych w październku 2015 roku zdobyłem poparcie niemal 35 tys. mieszkańców Pomorza, uzyskując najlepszy wynik wśród wszystkich kandydatów, wszystkich komitetów wyborczych w okręgu wyborczym.
©2005 - 2024 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search