tczewskaplWiceminister kultury Jarosław Sellin poparł budowę kładki na Moście Tczewskim i relacjonuje działania w sprawie odbudowy zabytku

Gmina Lichnowy 19 września opublikowała odpowiedź wiceministra kultury Jarosława Sellin, w którym przychylił się on do pomysłu budowy tymczasowej kładki dla mieszkańców sąsiednich sołectw przez Most Tczewski (kolejowy).

W okresie wakacyjnym zostały zebrane podpisy mieszkańców Gminy Lichnowy pod pismem w sprawie interwencji, która przyśpieszy prace remontowe na Moście Tczewskim, lub zapewni alternatywną możliwość przeprawy przez Wisłę.

W/w dokument został wysłany do Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Sellina oraz do Posła na Sejm RP Kazimierza Smolińskiego.

Poniżej udostępniamy otrzymaną odpowiedź:

Szanowni Państwo,
"Odpowiadając na pismo dotyczące interwencji w sprawie Mostu Tczewskiego, zwanego też Lisewskim (sygn. SG.152.1.2023) uprzejmie informuję, że most w Tczewie został wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-1210 oraz A-1705 decyzjami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 21 marca 2000 r. oraz 7 października 2016 r. i pozostaje przedmiotem szczególnej troski organów ochrony zabytków.

Jednocześnie chciałbym wyjaśnić, że stosownie do art. 15 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775; dalej: k.p.a.) organy administracji publicznej są zobowiązane przestrzegać swojej właściwości instancyjnej. Tym samym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako organ ochrony zabytków wyższego stopnia ocenia decyzje wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wyłącznie na skutek odwołania od konkretnej decyzji lub w postępowaniu nadzwyczajnym w trybie przepisów tej ustawy.

Niemniej podkreślić należy, że jako Generalny Konserwator Zabytków pozostaję w przedmiotowej sprawie w stałym kontakcie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jeszcze w ubiegłym roku odbyło się spotkanie PWKZ ze Starostą Tczewskim podczas którego ustalono, ze Most Tczewski zostanie zrekonstruowany w swojej historycznej formie obejmującej neogotyckie, prostokątne wieże oraz okrągłe baszty. Zabytkowe przęsło ESTB zaś zostanie wyeksponowane przy ulicy prowadzącej na most (11 kwietnia 2023 r. wydana została decyzja PWKZ pozwalającą na przeniesienie na ląd i posadowienie na palach ocalałego fragmentu przęsła).

Kolejne spotkania odbyły się w połowie maja, w lipcu bieżącego roku oraz 13 września w Gdańsku, o czym obficie komunikowałem na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. Dodatkowym wsparciem mogłoby być pozytywne zaopiniowanie i poparcie starań Starosty Tczewskiego o uzyskanie wkładu własnego z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów na realizację inwestycji.

Odnosząc się zaś do kwestii udostępnienia dla ruchu pieszego przez Wisłę kładki wzdłuż mostu kolejowego w Tczewie wyjaśnić trzeba, że kwestia ta pozostaje poza możliwościami działań zarówno resortu kultury jak i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Organy administracji publicznej zgodnie z art. 19 k.p.a. są zobowiązane do przestrzegania swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Wyjaśnić trzeba również, że kompetencje organów ochrony zabytków zostały sprecyzowane w ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.).

Niezależnie od powyższego dostrzegam zasadność przedstawionych w piśmie z 24 sierpnia 2023 r. argumentów dotyczących budowy przedmiotowej kładki i w pełni ją popieram."

Z wyrazami szacunku

Jarosław Sellin

dziennikplCzas najwyższy rozpocząć politykę zamkniętych granic Unii Europejskiej - mówił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin we wtorek w Polskim Radiu 24. Elity europejskie nie rozumieją, że tego typu pomysł, jak relokacja, jest to zachęta dla kolejnych fal imigrantów - dodał.

"Od 2015 roku, od czasu pierwszej fali imigrantów, elity europejskie, o wrażliwości raczej lewicowo-liberalnej, nie wymyśliły dobrego rozwiązania tego problemu, który rozsadza Europe od wewnątrz" - powiedział wiceminister Sellin. Pytany o kwestie rozróżnienia imigranta ekonomicznego od uchodźcy wojennego Sellin wyjaśnił: "nie mamy z tym problemu, dlatego że przyjęliśmy prawdziwych uchodźców wojennych, od lutego zeszłego roku z Ukrainy".

"Większość ludzi z Afryki i Azji, którzy próbują przedostać się do Europy, to są właśnie nielegalni imigranci ekonomiczni" - ocenił. "Pamiętam, gdy fala nielegalnych imigrantów w roku 2015 szła przez Bałkany, Węgry zgodnie z prawem rejestrowały ich na swojej granicy. Wtedy komunikat tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych donosił, że przez Węgry przeszli ludzie z 63 krajów" – przypomniał. "Proszę mi pokazać te 63 kraje, w których toczy się wojna?" – powiedział.

Sellin odniósł się do polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. "Wraca cały czas propozycja relokacji uchodźców po wszystkich krajach Unii Europejskiej, z nowym dodatkiem, że ten kto się nie zgodzi będzie płacił 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego uchodźcę" - powiedział. "Elity europejskie nie rozumieją, że tego typu pomysł, jak relokacja, jest to zachęta dla kolejnych fal imigrantów" - wyjaśnił. "Oni w Afryce mają smartfony i wiedzą, że jeżeli tylko przedostaną się przez granicę europejską to gdzieś ich rozmieszczą, w tym czy innym kraju, ale będą w bogatej Europie. Potem mogą sobie zmienić miejsce pobytu. To jest mechanizm, który nie hamuje procesu nielegalnej imigracji tylko go przyspiesza" - podkreślił Sellin.

"Dlatego referendum jest tak ważne, bo przypuszczam, że pod koniec jesieni będzie twardo przeprowadzana ta absurdalna propozycja legislacyjna w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim" - podkreślił. "Jeżeli będziemy mogli położyć na stole wolę narodu polskiego, sprawdzoną milionami głosów, to będziemy mieli podstawę do tego, aby mówić, że naród polski się na to nie zgadza. Czas najwyższy rozpocząć politykę zamkniętych granic Unii Europejskiej" - powiedział Sellin. "Tak jak my to robimy na granicy Białoruskiej" - podsumował. (PAP)

Maryja30 lat temu ostatni rosyjscy żołnierze opuścili Polskę. Łącznie w naszym kraju stacjonowało 56 tys. żołnierzy.

Armia sowiecka stacjonowała na terenie Polski od 1945 roku. Sowieci użytkowali ogółem 70 tys. ha terenów, z czego 60 tys. to poligony, wyposażone w 13 lotnisk. Ponadto mieli do dyspozycji bocznice kolejowe o długości 64 km i 3 km nabrzeży w dwóch basenach portowych. Dzierżawili też 1200 budynków mieszkalnych i około 2,5 tys. budynków koszarowych o powierzchni 2 mln mkw. Ostatnie oddziały wojsk sowieckich wyjechały z Polski 30 lat temu, 18 września 1993 roku. Łącznie nasz kraj opuściło 56 tys. żołnierzy i 7,5 tys. pracowników cywilnych. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sellin, powiedział, że był to ważny akt w utrwalaniu nowej polskiej niepodległości.

– Mimo istnienia od 4 lat niepodległej Polski, wojska sowieckie cały czas tutaj były i trudno było skłonić je do wyjścia. Na szczęście się udało. (…) To był ważny akt w utrwalaniu nowej polskiej niepodległości. Trudno sobie myśleć o niepodległości w sytuacji, kiedy jakieś wojsko obce niechciane na terytorium Polski funkcjonuje – mówił wicemin. Jarosław Sellin.

Polska nie była oczywiście jedynym krajem, w którym stacjonowały wojska sowieckie. W podobnej sytuacji były: Niemcy, Austria, Czechosłowacja, Węgry oraz Rumunia i Bułgaria.

radiogdanskW miniony weekend na terenie dawnego Opactwa w Pelplinie odbył się XXII Jarmark Cysterski. To cykliczne wydarzenie w swej formie i treści nawiązuje do średniowiecznych jarmarków kupieckich organizowanych w miastach, najczęściej z okazji większych świąt kościelnych.

XXII Jarmark Cysterski trwał dwa dni – w sobotę i w niedzielę – jednak wydarzenia towarzyszące odbywały się już w piątek. Tego dnia odbyła się m.in. konferencja „Szlak Cysterski – skuteczna forma tematyzacji przestrzeni turystycznej” organizowana przez Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe w Collegium Marianum i koncert poetycko-muzyczny z okazji 30 rocznicy śmierci ks. Janusza St. Pasierba pn. „Poeta jest Twoim bratem”. Otwarcie jarmarku miało miejsce w sobotę o godzinie 14:00, jednak już od godziny 11:00 miały miejsce Biegi Cysterskie – pierwszy dla dzieci i młodzieży, a godzinę później bieg główny. Po powitaniu miało miejsce wręczenie nagród i otwarcie pikniku „Cysterskie Złoto” z poczęstunkiem dla uczestników. Tego dnia odbywał się też koncert w ramach „Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej w Pelplinie”.

– W Gdańsku mamy Jarmark Dominikański, ukorzeniony aż od średniowiecza, tutaj po raz 22. mamy Jarmark Cysterski. Myślę, że on równie silnie się już ukorzenił i będzie organizowany przez wieki – tymi słowami XXII Jarmark Cysterski otwierał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Wiceminister podkreślił, że Jarmarkiem Cysterskim przypominamy niezwykłą historię tego miejsca, niezwykłą historię Pelplina związaną właśnie z cystersami. Zauważył też, że dzięki staraniom Diecezji Pelplińskiej w ostatnich 8 latach miejsce to niezwykle wypiękniało.

DOTACJE Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– Diecezja okazała się tak skuteczna, że uzyskała aż trzy potężne dotacje ze środków europejskich, którymi dysponuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: po pierwsze, na renowacje i odnowę jednej z najpiękniejszych katedr w Polsce i Europie; po drugie, na park biskupi, który jest otwarty dla publiczności i można tam bardzo miło spędzać czas w odnowionym anturażu; po trzecie, Kociewskie Centrum Kultury, które niedawno otworzyło swoje podwoje w historycznych budynkach poklasztornych – wymieniał.

Dodał, że jeśli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych, Pelplin okazał się najskuteczniejszym niedużym miastem w Polsce w ostatnich 8 latach. Wiceminister życzył gościom dobrej zabawy podczas tego dwudniowego jarmarku i dziękował za jego zorganizowanie. – Było też dla nas w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oczywiste, że tak ukorzeniona i tak ciekawa impreza zasługuje na wsparcie finansowe – zakończył.

W niedzielę, przed oficjalnym otwarciem drugiego dnia jarmarku odbył się turniej rycerski o „Miecz Starosty Tczewskiego”, konkurs historyczny wiedzy o Cystersach oraz konkurs literacki „Cystersi” dla uczniów szkół powiatowych. Miejsce miała także parada historyczna traktami Pelplina, w której zawierał się pojedynek rycerzy o „Damę Serca” i przekazanie klucza do miasta Księciu Mestwinowi. Po oficjalnym otwarciu głównymi atrakcjami były programy i warsztaty historyczne.

©2005 - 2023 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search