Tvp poznanProgram ministra kultury i dziedzictwa narodowego skierowany jest zarówno do największych polskich muzeów, jak i lokalnych placówek. Jak zapowiada resort, dzięki niemu instytucje będą mogły w atrakcyjny sposób pokazać najdawniejszą historię Polski. Zobacz materiał wideo

We wtorek w Muzeum Narodowym w Poznaniu Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i generalny konserwator zabytków przedstawił założenia programu, który ma na celu opowiedzenie szerokiemu gronu odbiorców o korzeniach polskiej tożsamości.

Żeby je prześledzić i zrozumieć, konieczne jest spojrzenie i przybliżenie współczesnym Polakom historii Polski przedrozbiorowej, poczynając od monarchii Piastów po Rzeczpospolita Obojga Narodów. Muzea mogą to zrobić w atrakcyjnej dla widzów formie, tworząc specjalne projekty wystawiennicze połączone z działaniami edukacyjnymi i publikacjami. Przypadające w latach 2023-2025 ważne rocznice, wokół których został zbudowany Program ,,Tożsamość", są do tego doskonałą okazją– czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wśród najważniejszych nadchodzących rocznic resort wymienił 450-lecie Konfederacji Warszawskiej, 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, 500-lecie Hołdu Pruskiego oraz tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego.

W ramach programu realizowane będą projekty o zasięgach ogólnopolskim i lokalnym. Finansowanie pierwszych będzie zapewnione w ramach dotacji celowych, a drugich – w ramach programu dotacyjnego, którego koordynatorem będzie Muzeum Historii Polski.

Wszystkie projekty zostaną sfinalizowane w latach 2023-25.

papGłównym celem programu „Tożsamość” będzie przypomnienie wielkości i wspaniałości państwa polskiego sprzed okresu rozbiorów – powiedział we wtorek o nowej inicjatywie kierowanej do muzeów wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Poznaniu, przedstawiając założenia nowego programu o nazwie "Tożsamość", wiceszef resortu kultury wskazał, że ma być on niejako następcą kończącego się w tym roku pięcioletniego programu "Niepodległa".

„Głównym celem tego programu będzie przypomnienie wielkości i wspaniałości państwa polskiego sprzed okresu rozbiorów; od czasów piastowskich, aż po rozbiory właśnie. Czyli można powiedzieć, że jest ponad 800 lat historii do przypomnienia, upamiętnienia i zorganizowania różnych wystaw, wydarzeń, edukacji, konferencji, publikacji, bo tym wszystkim się dziś przecież muzea zajmują” – powiedział.

Jak wskazał Sellin, okazją do zorganizowania stosownych wydarzeń w ramach programu „Tożsamość” będą m.in. cztery rocznice przypadające w czasie jego realizacji: 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski, 500-lecie Hołdu Pruskiego, 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika czy 450-lecie podpisania konfederacji warszawskiej wprowadzającej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów tolerancję religijną.

Program "Tożsamość" zaplanowano na lata 2023-2025. W jego ramach placówki prowadzone lub współprowadzone przez resort kultury mają realizować projekty o zasięgu ogólnopolskim. Będą one finansowane z dotacji celowych. Z kolei lokalne muzea należące do samorządów będą mogły ubiegać się o wsparcie swoich projektów z programu dotacyjnego, koordynowanego przez warszawskie Muzeum Historii Polski.

„Zauważyliśmy, że najbardziej atrakcyjną częścią realizowanych w +Niepodległej+ działań były duże wystawy w muzeach, które cieszyły się wielką popularnością, przyciągały wielotysięczną publiczność” – mówił Sellin. Wskazał, że dzięki temu programowi udało się „wytworzyć swego rodzaju modę na świętowanie w muzeum”. Zaznaczył, że to muzea najszybciej spośród innych rodzajów placówek kultury „odbudowały” zainteresowanie publiczności po pandemii.

Jak wskazał Sellin, okazją do zorganizowania stosownych wydarzeń w ramach programu "Tożsamość" będą m.in. cztery rocznice przypadające w czasie jego realizacji: 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski, 500-lecie Hołdu Pruskiego, 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika czy 450-lecie podpisania konfederacji warszawskiej wprowadzającej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów tolerancję religijną.

„Te rocznice są pretekstem do opowieści o polskiej tożsamości, stąd nazwa programu, której korzeni należy szukać właśnie w tym długim okresie istnienia państwa piastowskiego, potem państwa jagiellońskiego i pierwszej Rzeczpospolitej” – powiedział wiceszef resortu.

Pytany o cel programu wskazał, że ma on wzmocnić wiedzę historyczną obywateli „o tym fenomenalnym państwie jakie stworzyliśmy przed rozbiorami”. „Wyjątkowym, różniącym się od innych państw europejskich i swoim ustrojem republikańskim i skalą wolności, która w tym państwie była możliwa, i skalą +narodu politycznego+, który Polska wytworzyła” - mówił Sellin.

Naukowcy chcą zbadać pochodzenie dynastii piastowskiej
„W Polsce, przez to, że tym +narodem politycznym+ była szlachta, a szlachta była liczna, 10 proc. mieszkańców naszego kraju uczestniczyło w bardzo skomplikowanym systemie politycznym i w swoistym życiu demokratycznym, który w ramach tej demokracji szlacheckiej wytworzono. Warto to wszystko przypominać. Warto przypominać polskich monarchów i ich zasługi” – zaznaczył polityk.

Pytany o planowany budżet programu zapewnił, że w tej sprawie resort kultury prowadzi korespondencję z premierem. „Myślę, że w ramach pracy nad budżetem na rok 2023 już środki na ten program się znajdą” - przyznał.

Dopytywany wskazał, że "Tożsamość" ma być programem ambitnym, porównywalnym do wartego łącznie około 250 mln zł programu "Niepodległa". „Jeśli weźmiemy pod uwagę, że program +Niepodległa+ był obliczany na większą liczbę lat, ale był też szerszy, bo dotyczył nie tylko muzeów, ale też organizacji pozarządowych, które organizowały różnego rodzaju wydarzenia związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości, to to będzie program porównywalny, jeśli brać pod uwagę krótszy okres czasu i to, że ten program jest dedykowany muzeom” - ocenił.(PAP)

mkidn 01 cmyk- W Poznaniu, stolicy Wielkopolski, regionu, w którym zaczęła się polska państwowość, chcę przedstawić założenia nowego projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, swego rodzaju następcy „Niepodległej”, Programu „Tożsamość” – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Sellin podczas konferencji inaugurującej projekt. Program „Tożsamość” na lata 2023-2025 wesprze polskie muzea – zarówno te największe, takie jak muzea narodowe czy rezydencje królewskie, jak i lokalne muzea samorządowe o profilu historycznym. Dzięki temu instytucje muzealne będą mogły pokazać w atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy sposób najdawniejszą historię Polski. Program umożliwi też przybliżenie ważnych wydarzeń, których rocznice będziemy obchodzić w ciągu najbliższych trzech lat. W tym okresie celebrować będziemy m.in. tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego – pierwszego króla Polski, 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, pięćsetlecie Hołdu Pruskiego oraz 450. rocznicę Konfederacji Warszawskiej.

„Tożsamość” – nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fot. MKiDN
Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego zapowiedział, że jutro w Muzeum Narodowym w Poznaniu rozpocznie się konferencja muzealników w setną rocznicę I Zjazdu Muzeów Polskich, która będzie stanowiła pewnego rodzaju klamrę obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Przypomniał, że jednym z elementów tych obchodów był realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2017-2022 Program Wieloletni „Niepodległa”.

Najbardziej atrakcyjną częścią realizowanych w ramach „Niepodległej” działań okazały się duże wystawy muzealne, przyciągające wielotysięczną publiczność. Dzięki programowi udało się również wytworzyć swego rodzaju modę na świętowanie w muzeum. Dodam, że jak pokazują badania, to muzea najszybciej odbudowały swoją publiczność po pandemii Covid-19 i z założenia mogą przyciągać najbardziej zróżnicowaną publiczność – powiedział Jarosław Sellin.

Wiceszef resortu kultury zaznaczył, że w obecnych czasach niezwykle istotne jest przypominanie wartości, które są powiązane z polską tożsamością.

Wolność, solidarność i poszanowanie godności człowieka – mają swoje korzenie w historii głębszej niż XX wiek. Dlatego program „Tożsamość”, który dziś proponujemy, sięga do początków Państwa Polskiego oraz do Rzeczypospolitej Obojga Narodów – podkreślił wiceminister.

Jarosław Sellin zwrócił uwagę, że okazją do realizacji nowego programu są cztery okrągłe rocznice przypadające w latach 2023-2023: tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, pięćsetlecie Hołdu Pruskiego, czterysta pięćdziesiąta rocznica Konfederacji Warszawskiej i pięćset pięćdziesiąta urodzin Mikołaja Kopernika.

Program „Tożsamość” na lata 2023-2025 jest inicjatywą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowaną do muzeów, zarówno największych: muzeów narodowych i rezydencji królewskich, jak i do lokalnych muzeów historycznych. Warunkiem realizacji każdego z projektów jest uwzględnienie komponentu edukacyjnego. Do opracowania Programu zaproszony został zespół złożony z przedstawicieli Ministerstwa oraz największych muzeów zajmujących się historią Polski – powiedział Sellin.

Wiceminister kultury wskazał, że w ramach programu muzea prowadzone lub współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego będą realizować duże projekty wystawiennicze, finansowane z dotacji celowych. Podkreślił, że dodatkowo zostanie uruchomiony specjalny program dotacyjny dla lokalnych muzeów samorządowych, którego operatorem zostanie Muzeum Historii Polski.

Ufam, że podobnie jak „Niepodległa”, tak i „Tożsamość” będzie okazją do realizacji wielu ważnych projektów, do zachęcenia i zainteresowania się historią Polski, wreszcie co najważniejsze – do wsparcia polskiej tożsamości – podsumował Jarosław Sellin.

Założenia Programu

Program „Tożsamość” ma na celu opowiedzenie szerokiemu gronu odbiorców o korzeniach polskiej tożsamości. Żeby je prześledzić i zrozumieć, konieczne jest spojrzenie i przybliżenie współczesnym Polakom historii Polski przedrozbiorowej, poczynając od monarchii Piastów po Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Muzea mogą to zrobić w atrakcyjnej dla widzów formie, tworząc specjalne projekty wystawiennicze połączone z działaniami naukowymi, edukacyjnymi i publikacjami. Przypadające w latach 2023-2025 ważne rocznice, wokół których został zbudowany Program „Tożsamość”, są do tego doskonałą okazją.

Najważniejsze nadchodzące rocznice

450-lecie Konfederacji Warszawskiej (w 2023 r.) jest okazją do przypomnienia wartości kształtujących polską tożsamość: wolności, solidarności i poszanowania ludzkiej godności. Niezwykły – jak na tamte czasy - akt tolerancji religijnej jest również wskazówką w dzisiejszej rzeczywistości. W tym roku można się też spodziewać inicjatyw ukazujących opowieści o Rzeczpospolitej Obojga Narodów: o trwałości idei jagiellońskiej, sile w jedności i państwie, którego kultura i ustrój stanowiły wówczas dla wielu wzór do naśladowania.

550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika (w 2023 r.) przywołuje postać wielkiego uczonego i pozwala opowiedzieć o niej w czasach nowych technologii oraz wielkich odkryć w dziedzinie astronomii i fizyki.

500-lecie Hołdu Pruskiego (w 2025 r.) daje możliwość opowiedzenia o Rzeczypospolitej Obojga Narodów. O idei jagiellońskiej i jednoczącej sile kultury i wolności, nawet dziś będącej wzorcem godnym zapamiętania.

Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski (w 2025 r.), pozwoli opowiedzieć o fundamentach polskiej państwowości, przybliżyć najnowsze ustalenia badaczy i w nowoczesny sposób pokazać „świt Państwa Polskiego”.

Beneficjenci Programu i projekty

W ramach Programu „Tożsamość” będą realizowane dwa rodzaje projektów: o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Pierwsze realizowane będą przez muzea prowadzone lub współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ich finansowanie zostanie zapewnione w ramach dotacji celowych. Drugi rodzaj, realizowany przez lokalne muzea samorządowe o profilu historycznym, to projekty, które będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach programu dotacyjnego, którego koordynatorem będzie Muzeum Historii Polski.

Zgodnie z założeniami Programu Tożsamość, wszystkie projekty zostaną sfinalizowane w latach 2023-2025. Warunkiem realizacji każdego z projektów jest dołączenie komponentu edukacyjnego. Będą one mogły zawierać również komponent zagraniczny.

Wsparcie dla polskich muzeów

Program „Tożsamość” ma być kolejnym elementem realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2017 r. programu wspierania polskich muzeów, które – gromadząc, przechowując i prezentując swoje zbiory – podejmują się roli łącznika teraźniejszości z przeszłością. Instytucje muzealne mają ogromny potencjał – są jednocześnie skarbnicą wiedzy, strażnikiem narodowego dziedzictwa, symbolem polskiej historii i państwowości, ale przede wszystkim – przekaźnikiem tradycji i tożsamości kształtujących wspólnotę narodową kolejnych pokoleń Polaków. Dlatego jednym z priorytetów MKiDN jest stworzenie „Sieci nowoczesnych muzeów”, która obecnie obejmuje już ponad 200 instytucji muzealnych w kraju i za granicą. Największym projektem realizowanym w ramach tego projektu jest budowa Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, a wśród wybudowanych i oddanych do użytku muzeów są m.in.: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce czy Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Za Programem „Tożsamość” stoi także sukces Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”, realizowanego w MKiDN w latach 2017-2022, a poświęconego obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Najbardziej atrakcyjną częścią realizowanych działań okazały się właśnie projekty muzealne, przyciągające wielotysięczną publiczność (np. wystawy „Wyspiański’; „#Dziedzictwo”, „Polska – siła obrazu” i wiele innych). To właśnie dzięki Programowi „Niepodległa” jedną z najczęstszych i najbardziej popularnych form celebrowania świąt państwowych stało się odwiedzanie muzeów. Plon projektów wystawienniczych to także olbrzymia liczba publikacji naukowych i edukacyjnych.

radiogdanskTwórcom, którzy zyskali uznanie jury konkursu „Jawor – u źródeł kultury” wręczyliśmy nagrody podczas finału regionalnego w Studiu Koncertowym Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna w niedzielę 29 maja. Gościem uroczystości był Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs „Jawor – u źródeł kultury” po raz pierwszy zorganizowało w 2010 roku Radio Kielce. Co roku biorą w nim udział setki artystów: kapel, zespołów, śpiewaków, instrumentalistów i animatorów kultury ludowej z danego regionu. W tym roku festiwal przyjął formułę ogólnopolską. Do udziału w konkursie Radio Gdańsk zaprosiło wszystkich twórców ludowych z Pomorza. Szukaliśmy regionalnych artystów i twórców, których moglibyśmy promować, budując wspólnie tożsamość niezwykłego i bogatego w tradycje regionu Pomorza.

– Tuż po koncercie można powiedzieć, że to, aby Radio Gdańsk dołączyło do grona organizatorów ogólnopolskiego festiwalu kultury ludowej „Jawor – u źródeł kultury” było bardzo dobrą decyzją. Od dawna w naszej rozgłośni nie było tak gwarno, tak głośno, tak kolorowo i tak kreatywnie. Potwierdziły się nasze przewidywania, że twórcy kultury ludowej z Pomorza to grono osób bardzo kreatywnych i bardzo pozytywnie nastawionych do świata; takich ambasadorów regionu, którzy dokładają swoją cegiełkę do rozwoju i budują tę markę Pomorza. Na pewno będziemy chcieli ten projekt kontynuować w kolejnych latach, bo widać, że warto. Wprawdzie Jawor to festiwal ogólnopolski, ale przecież w tym gronie nie mogło zabraknąć Pomorza, dlatego Radio Gdańsk dołączyło do grona organizatorów. Nie wyobrażamy sobie, żeby prezentować kulturę polską i mówić o niej bez udziału twórców z naszego regionu. Pomorze, pod względem kultury, wybija się na tle kraju. Kultura regionalna jest takim wyróżnikiem naszego regionu, przyciąga turystów, przyciąga ludzi z całego świata – powiedział dr Adam Chmielecki, prezes Radia Gdańsk.

ZWYCIĘZCY WYSTĄPILI W STUDIU RADIA GDAŃSK
W pierwszej edycji pomorskiego etapu konkursu „Jawor – u źródeł kultury” wpłynęło blisko 50 zgłoszeń, spośród których zostali wyłonieni zwycięzcy w trzech kategoriach. Zdecydowano także o przyznaniu dziesięciu wyróżnień. Jury obradowało w składzie: Weronika Korthals – piosenkarka, Sonia Klein-Wrońska z Działu Kultury Ludowej we Wdzydzach, Paweł Zagańczyk – wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku, Maciej Łyszkiewicz – zastępca kierownika redakcji muzycznej Radia Gdańsk oraz dr Adam Chmielecki – prezes Radia Gdańsk.

– Przed rokiem miałem spotkanie z szefami regionalnych rozgłośni radiowych. Okazało się, że Radio Kielce, które od wielu lat organizuje taki przegląd twórczości ludowej, zaraziła ideą aby robić takie eliminacje do tej nagrody ogólnopolskiej w poszczególnych częściach kraju, inne stacje regionalne. Radio Gdańsk się na to zdecydowało – i bardzo dobrze. Dlatego mamy ogólnopolski festiwal, ale na szczeblu regionalnym. A wiadomo, że na Pomorzu mamy się czym pochwalić. W każdym subregionie pomorskim wspaniali twórcy kultury ludowej istnieją, i to w różnym wymiarze. To jest malarstwo, rzeźba, pieśń, taniec, plastyka, tkaniny i inne. Czyli różne fantastyczne dziedziny i zjawiska, a to są nasze najgłębsze korzenie kultury narodowej i etnicznej. Warto więc takich artystów, którzy to pielęgnują, kultywują i przenoszą do kolejnych pokoleń, odnajdywać. I taki jest cel tego festiwalu. Artyści ludowi na ogół są ludźmi dosyć skromnymi, bardzo często działającymi z taką ambicją, aby być znanymi w najbliższej okolicy. Ale warto ich odnajdywać, warto ich pokazywać w szerszym wymiarze. To coś niezwykłego gdy czasem widzi się, jak artyści pochodzący z bardzo małych miejscowości tworzą wspaniałe rzeczy. Życzę im przede wszystkim tego, aby znajdowali następców. Bo każda z dziedzin kultury ludowej wymaga profesjonalnego rzemiosła. Aby to kultywować i przenosić do następnych pokoleń, to trzeba znaleźć następców – podkreślał Jarosław Sellin.

Pierwsze miejsce w kategorii „solista: śpiewak lub instrumentalista” zajął Janusz Świątkowski. Wyróżnienie przyznano Grażynie Miłosz. W kategorii „kapela lub zespół ludowy” zwyciężył Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice. Wyróżnienia otrzymali Begebenheit, Grupa Materia Prima, Kapela Ecekon Karno, Lubichowskie Kociewiaki oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby w Kartuzach. Nagrodę główną w kategorii „rękodzieło i sztuka ludowa” przyznano Irenie Brzeskiej. Wyróżniono Pracownię Ceramiki Kaszubskiej NECLÓW, Helenę Pawłowską, Krystynę Malek i Tadeusza Makowskiego.

– Czuję się tu, przebywając wśród takich wspaniałych artystów zajmujących się twórczością, jak w domu. To są ludzie, którzy mają odwagę mówić i robić to, co czują w duszy, aby pokazać swoją pasję, aby pokazać siebie. To cudowne, że mogłem się w takim gronie znaleźć. Do momentu udziału w tym konkursie w ogóle nie myślałem o sobie jako o twórcy ludowym. O tym, że jestem zgłoszony, dowiedziałem się w momencie, gdy dostałem zaproszenie na uroczystą galę. Patrząc z perspektywy kogoś, kto trochę jest tekściarzem i trochę zajmuje się poezją nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ta poezja i twórczość ludowa się przenika; nie wiadomo, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie. Swoimi odczuciami, swoim wnętrzem i swoimi przeżyciami trzeba się dzielić, bo wszyscy jesteśmy bogaci i wszyscy mamy coś do przekazania – mówił Janusz Świątkowski.

– Ja żyję gdzieś z dala, poza światem, i lubię ten swój „pozaświat”. Nie ukrywam, że wolę usiąść, popatrzeć w przestrzeń, niż uczestniczyć w takich galach, w zgrupowaniu ludzi. W radiu trudno przekazać to, co tworzę. Bo rzeźba to przede wszystkim wizja, trzeba ją zobaczyć. W radiu łatwo zaprezentować muzyków, ale jak ja mam pokazać spektakl? A to ma być teatr rzeźby, w którym rzeźba ma ożyć. Inni patrzą na rzeźbę jak na przedmiot, a ja patrzę w ten sposób, że ona kiedyś była lasem, rosła, szumiała. Jest w niej jakaś dusza. Dal mnie musi być jakaś wizja, myśl, przekaz i coś dalej. Ja nie tworzę po to, żeby ktoś miał rozrywkę, ale po to, aby po obejrzeniu mojej sztuki ludzie zaczęli inaczej myśleć – wyjaśniała Irena Brzeska.

Zwycięzcy wystąpili podczas uroczystego finału regionalnego, który odbył się 29 maja o godzinie 16:00 w Studiu Koncertowym Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna. Tego wieczoru wręczyliśmy również wyróżnienia.

DZIENNIKARZ, BUDOWLANIEC, ARTYSTA
Janusz Świątkowski, zwycięzca w kategorii „solista”, komponuje, gra i śpiewa. Na scenie występuje rzadko, bo „jakoś nie ma czasu”. Kiedyś zamienił pracę dziennikarza na zawód budowlańca, teraz nuci w przerwach od stawiania dachu, domu czy komina. Rodzina i znajomi twierdzą, że śpiewa również podczas zakupów w sklepie i przy stole. Co roku wspiera przywitanie Nowego Roku po kaszubsku, grając na bazunach. Koncertuje, grając na tradycyjnych instrumentach ludowych, pisze też teksty i komponuje. Sam o sobie mówi, że jest nie-cieślą i zastanawia się, czy wciąż jest dziennikarzem. Mieszka z rodziną w sielskim Kożyczkowie.

CZŁONKOSTWO W ZESPOLE STAŁO SIĘ TRADYCJĄ
Kaszubki Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” – zwycięzca w kategorii „kapela lub zespół ludowy” – istnieje nieprzerwanie od 42 lat. W tym czasie głęboko wpisał się w tożsamość lokalnej społeczności. Uczy, wychowuje i kształtuje poczucie regionalnego patriotyzmu u kolejnych pokoleń. W wielu przypadkach członkostwo w zespole stanowi tradycję rodzinną. Młodzi ludzie odnajdują tu przestrzeń do rozwijania muzycznych i tanecznych talentów.

Od 25 lat zespół pozostaje związany z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sierakowicach, gdzie jego członkowie uczą się gry na instrumentach. Ośrodek zapewnia im również wsparcie organizacyjne, dzięki któremu od lat koncertują nie tylko w Polsce, ale i za granicami naszego kraju, wygrywając wiele przeglądów i pokazując folklor na najwyższym poziomie. A mają rozbudowany repertuar: oprócz bogatej prezentacji folkloru kaszubskiego prezentują wiązanki tańców łowickich i krakowskich, a także wiele utworów instrumentalnych i wokalnych.

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” zdobył wiele nagród, w tym „Złotego Tura” na Przeglądzie Pieśni, Tańca i Gawędy Kaszubskiej w Chojnicach (1986 i 1989); „Bursztynowego Neptuna” na Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej w Gdańsku (1984 i 1986); Grand Prix Przeglądu Kaszubskich Zespołów Regionalnych, Wierzchucino 2008; II miejsce na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Północnej Polski, Piaseczno 2014; Nagrodę Główną na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlshamn w Szwecji, 2013 i 2015; Grand Prix Pomorskiego Przeglądu Folklorystycznego, 2015. W uznaniu zasług dla kultury regionalnej zespół otrzymał też tytuły: „Zasłużony dla gminy Sierakowice” (1992), „Perła Kaszub”, a także Nagrodę Starosty Kartuskiego (2007 i 2015) oraz odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2010 roku. W 2018 roku przyznano mu Nagrodę imienia Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

RZEŹBA, TEATR I FILM
Irena Brzeska, która zwyciężyła w kategorii „rękodzieła i sztuka ludowa”, jest rzeźbiarką, stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz marszałka województwa pomorskiego. Mieszka w Kożyczkowie, ale pochodzi z Warmii, a w swoich instalacjach potrafi łączyć i porównywać regiony, z którymi pozostaje związana. Ożywia swoje rzeźby, realizując autorski teatr marionetkowy nawiązujący do literatury, przekazów i legend kaszubskich.

Jest współautorką zrealizowanego w formie animacji poklatkowych filmu „Przygody Remusa” oraz autorką spektaklu rzeźby „Kania drewniany ptak”, inspirowanego kaszubskim zwyczajem ścinania kani w noc świętojańską. Premiera spektaklu miała miejsce w 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, podczas finału konkursu „Rodno Mowa”. Spektakl towarzyszył także wernisażowi i wystawie „Świat Prywatny” w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, za którą (oraz za cykl przedstawień teatralnych) Irena Brzeska i wspomniane Muzeum Kaszubskie w Kartuzach otrzymali wyróżnienie w konkursie „Pomorska Nagroda Muzealna”.

Pani Irena rzeźbi od 19 lat. Najbardziej zależy jej na tym, by trafiać ze spektaklami rzeźby do szkół, dla których tworzy. Chce, aby uczniowie dowiedzieli się, że istnieje forma, która pokazuje cały świat rzeźby ożywionej. Największym sukcesem byłaby dla niej możliwość utrzymania się z pracy, którą kocha.

WIELKA SZANSA
Laureaci regionalnych nagród głównych w trzech kategoriach będą reprezentować nasze województwo w finale ogólnopolskim konkursu organizowanego przez Radio Kielce, który odbędzie się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni koło Kielc. Wyjazd jest szansą na nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 25-26 czerwca.
Laureaci kategorii „solista” i „kapela lub zespół ludowy” otrzymają też dziesięciogodzinną sesję nagraniową w Studiu Koncertowym Radia Gdańsk, a laureat kategorii „rękodzieło i sztuka ludowa” będzie miał szansę na zaprezentowanie swojej twórczości podczas zorganizowanej przez Radio Gdańsk wystawy.

Organizatorem konkursu na szczeblu regionalnym jest Radio Gdańsk, a jego partnerem – Radio Kielce. Sponsorem akcji jest firma PKN Orlen.

mkidn 01 cmyk„Wiosenna edycja Festiwalu Organy Plus – wydarzenia trwale związanego z Gdańskiem – zachwyca programem osnutym na mniej znanych publiczności, wyjątkowo cennych, sakralnych dziełach Stanisława Moniuszki. Zwrot ku dorobkowi Moniuszki w 150. rocznicę śmierci to ważny hołd, oddany narodowemu twórcy, a zarazem wyśmienita, estetyczna uczta dla melomanów, w formie muzycznego misterium” – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków dr Jarosław Sellin podczas inauguracji tegorocznej edycji Festiwalu w Centrum św. Jana w Gdańsku.

Wiceminister Sellin podkreślił, że Stanisław Moniuszko należy do grona postaci, które – w sytuacji państwowej niewoli – wyniosły polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kulturowej spuścizny Europy.

Dodatkowo rok 2022, będący Rokiem Romantyzmu Polskiego stanowi swoisty impuls do spotkań z wielką historią i sztuką – trwałym nośnikiem ojczystego dziedzictwa w pełnym tego słowa rozumieniu – zauważył wiceszef resortu kultury.

Jarosław Sellin podkreślił, że Festiwal zawdzięcza swą rangę i najwyższy poziom zarówno zapraszanym do udziału znamienitym artystom, jak i profesorowi Andrzejowi Szadejko – dyrektorowi Festiwalu.

Nie sposób nie wspomnieć, iż Pan profesor Andrzej Szadejko położył jednocześnie istotne zasługi w dziele rekonstrukcji historycznych organów: w kościele oo. Franciszkanów pw. św. Trójcy w Gdańsku, neoromantycznych organów w kościele Salezjanów pw. Św. Jana Bosko w Gdańsku-Oruni, organów w kościele Św. Jana oraz w kościele Franciszkanów w Wilnie, przewodnicząc pracom nad ich odbudową – przypomniał wiceminister.

Przywołując sentencję Stefana Żeromskiego: „Muzyka — to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka — to córa wszystkich muz”, wiceminister Sellin podziękował zespołowi znakomitych wykonawców za kunszt koncertowych prezentacji i artystyczne wzruszenia. Dziękując organizatorom i partnerom Festiwalu, podkreślił, że dzięki ich determinacji kościół św. Jana jest dziś rozpoznawalną w Polsce i Europie przestrzenią kultury wysokiej.

O Festiwalu

Wiosenna edycja Festiwalu została poświęcona Stanisławowi Moniuszce – polskiemu kompozytorowi, autorowi oper narodowych, ponieważ w tym roku przypada 150. rocznica jego śmierci. Program Festiwalu odbywającego się dniach 27-30 maja to cztery monograficzne koncerty poświęcone twórczości tego wybitnego artysty. Pierwszy obejmuje utwory z czasów wileńskich, m.in. dwie msze na chór żeński i organy, drugi – pieśni sakralne, trzeci - wielkie dzieła kompozytora: „Litanie Ostrobramskie”, hymny, „Requiem Aeternam” i „Marsz Żałobny” oraz ostatni, czwarty koncert monograficzny – poświęcony sakralnym dziełom kameralnym Stanisława Moniuszki.

Wsparcie MKiDN dla Festiwalu

Festiwal Organy Plus uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyka” 2020 w trybie 3-letnim. Suma środków przekazanych w ramach programu Ministra to łącznie 450 000 zł (w trzech ratach po 150 000 zł rocznie), co stanowi prawie połowę całkowitego kosztu realizacji zadania, który wynosi prawie 923 000 zł. Pozostały wkład wniosły Gmina Miasta Gdańsk, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Samorząd Województwa Pomorskiego.

W ramach Festiwalu przewidziano 27 prezentacji koncertowych podzielonych na 3 lata po 9 koncertów. Głównym koordynatorem, autorem koncepcji oraz idei Festiwalu i dyrektorem artystycznym jest dr hab. Andrzej Szadejko – prezes Stowarzyszenia „Dziedziniec”, muzyk, kompozytor, profesor Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

Współorganizatorami Festiwalu są: Klasztor Franciszkanów, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Bosko.

©2005 - 2022 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search