wpolityceWokół kupna kolekcji Czartoryskich próbowano rozkręcić emocje— uważa wiceszef MKiDN Jarosław Sellin.

Widząc, jak wygląda sytuacja w rodzinie Czartoryskich, może i dobrze, że nie jest ona już właścicielem tej kolekcji— dodał.

Na antenie radiowej Trójki wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin mówił w poniedziałek, że jego zdaniem nie trzeba przypominać wszystkich argumentów, dla których decyzja o kupnie kolekcji Czartoryskich była słuszna.

Te wszystkie argumenty wybrzmiały w czasie debaty nad wotum nieufności wobec premiera Piotra Glińskiego— wskazywał.

Jak dodał, jego zdaniem pojawia się jeszcze jeden, dodatkowy argument.

Może i dobrze, widząc, jak wygląda sytuacja wewnętrzna w rodzinie, która - podkreślamy to zawsze, jednaj była właścicielem tej kolekcji, przy wszystkich ograniczeniach, ale własność to własność (…); może i dobrze, że ta rodzina już właścicielem tej kolekcji nie jest— ocenił.

Zdaniem Sellina, obserwując „jakość sporu” wokół kolekcji, „jakość argumentów, skłócenie wewnętrzne”, to „mogłoby się w przyszłości odbijać na bezpieczeństwie tej kolekcji”.

Prowadzący rozmowę wskazał, że głównym argumentem przeciwników zakupu kolekcji była bezcelowość kupna czegoś, co i tak należało do państwa.

To jest po prostu nieprawda. Państwo polskie tego nie miało. Własność to jest wartość w cywilizacji Zachodu ceniona bardzo wysoko, jeśli nie najwyżej

— mówił wiceminister, podkreślając, że właściciel, „jeśli będzie bardzo zdeterminowany”, może ze swoją wartością zrobić „różne rzeczy”.

Jako przykład takiego zachowania Sellin podał „obwożenie po świecie” obrazu „Dama z łasiczką”.

Przez lata polscy konserwatorzy zabytków, historycy sztuki z przerażenia patrzyli, jak „Dama z łasiczką”, najcenniejszy obraz z tej kolekcji, był obwożony po świecie, bo Fundacja Książąt Czartoryskich chciała na tym zarabiać— mówił.

Moim zdaniem dobrze się stało i dumni jesteśmy, że zabezpieczyliśmy wreszcie tę najcenniejszą kolekcję— powiedział Sellin.

Dopytywany, skąd w takim razie konflikt wokół całej sprawy, wiceminister odparł, że tłumaczy to „zwykłym populizmem”.

Opozycja nie ma argumentów, szuka ich rozpaczliwie, żeby walczyć z moim rządem. Jak tylko widzi, że można rozkręcić jakieś emocje wokół kwestii pieniędzy (…), to wokół tego się rozkręca tego typu emocje— ocenił Sellin.

To była taka próba rozkręcenia emocji, nieudana— ocenił.

Sondaże pokazują, że więcej Polaków uważa, że państwo polskie dobrze zrobiło, że tę kolekcję zakupiło— powiedział wiceminister.

Pod koniec grudnia 2016 r. państwo polskie kupiło za 100 mln euro należącą do Fundacji Książąt Czartoryskich kolekcję, obejmującą dzieła sztuki, w tym „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci. W oświadczeniu wydanym przez Fundację poinformowano, że w końcu ubiegłego roku Fundacja Książąt Czartoryskich podjęła decyzję o przekazaniu środków zgromadzonych w okresie swojej działalności na rzecz nowo powstałej fundacji Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie.

W połowie kwietnia klub PSL-UED złożył w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Glińskiego, którego powodem - jak uzasadniali wówczas posłowie tego klubu - jest „gigantyczny transfer pieniędzy” na prywatne konto książąt Czartoryskich. Pod wnioskiem podpisali się także posłowie PO i Nowoczesnej. Na początku maja Sejm nie zgodził się w na wyrażenie wotum nieufności wobec ministra.

papHistoria i ofiara życia Szmula Zygielbojma jest jednoznacznym przesłaniem, wołaniem przeciw obojętności i niezgodą na nietolerancję - napisał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w liście odczytanym podczas uroczystości upamiętniającej Zygielbojma.

Szmul Mordechaj Zygielbojm był politykiem i działaczem związkowym, przed wojną radnym w Warszawie i Łodzi. W czasie okupacji prowadził działalność konspiracyjną; tworzył podziemny ruch oporu żydowskiego. Po przedostaniu się na Zachód prowadził działania mające informować o prześladowaniach ludności żydowskiej w okupowanej przez Niemców Polsce. 12 maja 1943 r., na wieść o upadku powstania w getcie warszawskim, popełnił samobójstwo.

W czwartek, w przeddzień 75. rocznicy śmierci Zygielbojma, pod upamiętniającym go pomnikiem na warszawskim Muranowie odbyła się uroczystość, podczas której dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego prof. Paweł Śpiewak odczytał list, który w maju 1943 r. Zygielbojm skierował do prezydenta i premiera Polski na uchodźstwie.

"Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce, którego jestem reprezentantem. Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku, w ostatnim porywie bohaterskim. Nie było mi dane zginąć tak jak oni, razem z nimi, ale należę do nich, do ich grobów masowych. Przez śmierć swoją pragnę wyrazić najgłębszy protest przeciwko bezczynności, z jaką świat przypatruje się i pozwala lud żydowski wytępić" – pisał Zygielbojm.

Prof. Śpiewak przytoczył także fragment listu Szmula Zygielbojma do brata Fajwla. "Stoję przybity z druzgoczącym uczuciem bezsilności. Krzyczę w ciemną noc: +głuchy świecie, ratuj+. W Polsce mordują Żydów - mężczyzn, kobiety starców i dzieci, a niebo jest zimne i milczące, jak ludzie na ziemi. Obojętni na naszą tragedię każdej nocy idą spać do swoich ciepłych łóżek. To ćwiartuje moje serce i umysł niczym miecz. Ich życie w agonii i śmierć są hańbą każdego na tym świecie i nikt się nie wstydzi" – podkreślał Zygielbojm w liście.

List do uczestników uroczystości skierował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. "Holokaust to wyjątkowa zbrodnia w dziejach ludzkości. Za wydarzenie bez precedensu uznać musimy pierwszy w historii człowieka mord zaplanowany systematycznie, przemysłowo na chłodno i z zaangażowaniem całego aparatu państwa niemieckiego. Nie potrafimy zrozumieć, jak to było możliwe" – podkreślił Sellin w liście odczytanym przez wiceszefa MKiDN Pawła Lewandowskiego.

Jak dodał Sellin, w obozach zagłady Niemcy zamordowali połowę z 6 mln zabitych w czasie wojny Żydów. "Niemal 5 mln z nich zginęło na polskich ziemiach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką, a aż 3 mln to Żydzi, obywatele polscy, którzy stanowili 9 proc. ogółu ludności naszego kraju. Ta straszliwa zbrodnia wyrządzona nam przez obce mocarstwo zobowiązuje nas do nieustannej troski o pamięć o ofiarach, o naszych współbraciach" – zwrócił uwagę Sellin.

Wiceminister kultury zaznaczył, że historia i ofiara życia Szmula Zygielbojma jest "jednoznacznym przesłaniem, wołaniem przeciw obojętności, niezgodą na nietolerancję czy uprzedzenia". "Świadomi dziedzictwa, jakie wojna wywołana przez Niemcy przyniosła naszemu krajowi, nosimy na sobie szczególne zobowiązanie, by wypełnić testament takich postaci, jak Szmul Zygielbojm. Tylko pamięć o tym, co się wydarzyło, może być odpowiedzią na to, czego już nie da się cofnąć. Pielęgnujemy ją zatem i traktujemy jako misję dla ludzkości, przekazaną nam przez tych, którzy swoje posłannictwo wypełnili, składając najwyższą ofiarę" – napisał w liście Sellin.

Wiceszef resortu kultury zapewnił także, że Polska "opiekuje się troskliwie miejscami pamięci po naszych współobywatelach, świadectwami ich kultury i dziedzictwa, a także miejscami ich kaźni i śmierci". "Trzy miesiące temu, 28 lutego, powołaliśmy do życia nową instytucję kultury – Muzeum Getta Warszawskiego, które obecnie jest w fazie organizacji, a wystawę główną zaprezentuje na 80. rocznicę powstania w getcie w 2023 r." – wspomniał.

Burmistrz dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek zwrócił uwagę, że Zygielbojm był nie tylko "ważnym działaczem i politykiem", ale także "ojcem, który pozostawił w Warszawie żonę i dwójkę dzieci". "Szmul (…), jak przyznawał, przegrał, aczkolwiek chyba nie do końca przegrał, bo to, że dziś go wspominamy, świadczy o tym, że wielkie przesłanie jego śmierci dociera do naszych czasów i niesie bardzo ważną lekcję" – stwierdził.

W trakcie uroczystości odczytano także list wnuka Zygielbojma, Artura Zygielbauma, w którym podziękował Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu za upamiętnienie 75. rocznicy śmierci dziadka. "Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy antysemityzm odradza się w wielu krajach, wszyscy mamy obowiązek dawać świadectwo o straszliwych wydarzeniach przeszłości. Wszyscy mamy również obowiązek stawać w obronie prześladowanych na całym świecie. Oto prawdziwe przesłanie ofiary, jaką złożył nasz dziadek. Jego krzyk nie milknie" – podkreślił wnuk Zygielbojma w liście.

Pod pomnikiem obecni byli także m.in. wicedyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Dawid Drabik, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski oraz przedstawiciele rodziny Szmula Zygielbojma

Uroczystość zakończyła się modlitwą odprawioną przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha oraz złożeniem pod pomnikiem wieńców.

Szmul Mordechaj Zygielbojm (ur. 1895, zm. 1943) był politykiem i działaczem związkowym urodzonym w podlubelskiej Borowicy. W 1918 r. wstąpił do lewicowej partii żydowskiej Bund. Trzy lata później został członkiem komitetu centralnego partii. Od 1924 r. był członkiem Centralnej Komisji Związków Zawodowych i sekretarzem generalnym Sekcji Żydowskiej Centralnej Komisji Związków Zawodowych.

W latach 1927-1933 pełnił obowiązki radnego Warszawy, a od 1937 r. zasiadał w Radzie Miejskiej Łodzi. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. Zygielbojm przedostał się do Warszawy, gdzie pomagał w organizacji obrony miasta przed Niemcami, tworząc m.in. żydowskie hufce samoobrony. Po kapitulacji stolicy wszedł w skład Judenratu. W tym czasie rozpoczął również działalność konspiracyjną; tworzył podziemny ruch oporu żydowskiego, czym naraził się okupantom.

W styczniu 1940 r. przedostał się do Francji, a po jej klęsce – do Stanów Zjednoczonych, gdzie jako działacz Reprezentacji Bundu Polskiego w Ameryce kontynuował zabiegi informowania Zachodu o prześladowaniach ludności żydowskiej w okupowanej przez Niemców Polsce. Wiosną 1942 r. został oddelegowany do Londynu, gdzie mianowano go członkiem Rady Narodowej RP, organu doradczego prezydenta oraz rządu na emigracji. Podczas pobytu w Londynie Zygielbojm nagłaśniał tragedię narodu żydowskiego. Domagał się rozwinięcia akcji ratunkowej i powzięcia kroków odwetowych wobec Niemców.

12 maja 1943 r., na wieść o upadku powstania w getcie warszawskim, Zygielbojm popełnił samobójstwo.

onet logoPolskie muzea są zauważane w Europie; do tegorocznej edycji prestiżowej nagrody Europejskiego Muzeum Roku nominowane są Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków w Gdańsku - powiedział w czwartek wiceszef MKiDN Jarosław Sellin.
Sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin podczas prezentacji instytucji muzealnych, które ubiegają się o tytuł Europejskiego Muzeum Roku 2018 Sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin podczas prezentacji instytucji muzealnych, które ubiegają się o tytuł Europejskiego Muzeum Roku 2018 - PAP
Wiceminister kultury wziął udział w inauguracji konferencji w Muzeum POLIN, podczas której zaprezentowane zostały instytucje nominowane do nagrody Europejskiego Muzeum Roku 2018 (EMYA 2018).

Sellin powiedział dziennikarzom, że obecność muzealników z całej Europy jest dla Polski wyróżnieniem. Podkreślił, że organizacja konferencji i gali przyznania nagrody EMYA 2018 w Warszawie ma szczególne znaczenie ze względu na obchodzone w tym roku stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ponieważ - jak mówił - będzie to stanowić okazję dla "muzealnych elit do poznania naszych muzeów i naszej historii".

- Jako pełnomocnik rządu ds. obchodów niepodległości, wiedziałem, że jest to na tyle ważne, by wpisać tę uroczystość jako jedną z ważniejszych do wieloletniego programu rządowego "Niepodległa" - mówił wiceminister kultury.

Przypomniał, że nagroda EMYA przyznawana jest od 40 lat i dotychczas otrzymały ją dwa polskie muzea - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

Do tegorocznej nagrody EMYA nominowano dwie polskie placówki: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków, Oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Sellin podkreślił, że muzea polskie "są zauważane, nominowane". Jak mówił, w Europie jest jednak bardzo dużo interesujących muzeów, które przykuwają uwagę, i nie wiadomo, kto w tym roku tę nagrodę dostanie.

- Historia Śląska i związków Śląska z Polską jest istotną częścią naszego dziedzictwa, naszej historii. Trzymam kciuki za polskich nominowanych, ale nie chcę niczego sugerować ani naciskać. Są tutaj wybitni muzealnicy z całej Europy i będą decydować, które muzeum zostanie w tym roku nagrodzone - zaznaczył Sellin.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sobotę podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

©2005 - 2022 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search