polsat newsTylko międzynarodowe formaty są zdolne wpłynąć na Rosję i doprowadzić do deeskalacji konfliktu na Ukrainie i Polska bierze w nich czynny udział. Nie ma potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Według Bartosza Arłukowicza (PO), prezydent nie zwołuje RBN, bo wtedy "musiałby debatować z Jarosławem Kaczyńskim, a on ma po prostu kompleks". Zobacz nagranie programu

Goście programu "Śniadanie w Polsat News" dyskutowali m.in. na temat konfliktu Rosji z Ukrainą.

Jarosław Sellin (PiS) podkreślił, że trzeba pracować nad wzmocnieniem sankcji wobec Rosji, choć to nie jest łatwe. - W grudniu ma być szczyt Rady Europejskiej, który podejmie decyzje o przedłużeniu sankcji i my będziemy stawiać też kwestie dodatkowych sankcji za ten incydent w Cieśninie Kerczeńskiej - powiedział.

- My mówimy, że społeczność międzynarodowa reaguje, ja uważam, że nie reaguje. Społeczność Europy zachodniej robi interesy z Putinem i tak naprawdę sankcję, czy demonstracje w wystąpieniach publicznych, nic nie dają - powiedziała Agnieszka Ścigaj (Kukiz15).

radiogdansk"Solidarni i Niepodlegli" - to tytuł nowej książki publicysty i politologa Adama Chmieleckiego. Autor przybliża sylwetki kilkudziesięciu członków i sympatyków Solidarności. - Są to osoby, które poznałem podczas mojej kariery naukowej i dziennikarskiej. Osobiście i na łamach dokumentów. Też są to osoby, z którymi jestem osobiście związany, które wywarły na mnie duży wpływ - opowiadał.
Adam Chmielecki przedstawił swoją nową publikację w historycznej sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. W premierze wziął udział także m.in wiceminister Jarosław Sellin.

"W TYM ROKU ANALIZUJEMY RÓŻNE ASPEKTY POLSKIEJ WOLNOŚCI"

Autor książki wielokrotnie zaznaczał, że treść i tematyka książki koresponduje ze 100-leciem odzyskania niepodległości. Adam Chmielecki publikacją chciał podkreślić rolę Solidarności w historii polskiej walki o wolność. - W tym roku analizujemy różne aspekty polskiej wolności. W tym kontekście nie możemy zapominać o Solidarności, to dzięki ludziom Solidarności Polska odzyskała po raz drugi niepodległość. Przecież niepodległość odzyskaną w 1918 roku ponownie utraciliśmy 21 lat później - komentował Adam Chmielecki.

TAKŻE O ZAPOMNIANYCH

Książka "Solidarni i niepodlegli" zawiera sylwetki kilkudziesięciu działaczy ruchu antykomunistycznego w PRL lat 70. i 80., członków i sympatyków Wolnych Związków Zawodowych, Solidarności, Solidarności Walczącej, Federacji Młodzieży Walczącej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W wyborze Adama Chmieleckiego znalazły się zarówno postaci bardzo dobrze znane, jak i szerzej zupełnie nieznane lub zapomniane - stoczniowcy, portowcy, dziennikarze, studenci, duchowni Kościoła katolickiego wspierający wolnościowe dążenia Polaków w drugiej połowie XX wieku. We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, autor zadbał o ilustracje złożone ze zdjęć i dokumentów.

Adam Chmielecki jest również autorem lub współautorem książek, w tym dwutomowej biografii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

papTablica na budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Fot. PAP/L. Szymański
Tablica na budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Fot. PAP/L. Szymański
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzy Litwin otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - podało w środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zastępca dyrektora Maria Dyrka została wyróżniona Srebrnym Medalem.

Odznaczenia wręczył wiceminister kultury Jarosław Sellin - poinformowało na swojej stronie internetowej MKiDN, dodając, że uroczystość odbyła się w środę, w Narodowym Muzeum Morskim, podczas otwarcia Forum Państw Morza Bałtyckiego, poświęconego dziedzictwu kulturowemu regionu.

"Profesjonalizm Jerzego Litwina, jego pasja i ogromne zaangażowanie w dzieło zachowania oraz udostępniania morskiego i rzecznego dziedzictwa Rzeczypospolitej znajduje swoje potwierdzenie w wielu sukcesach kierowanej przez niego instytucji" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister Sellin.

"Potwierdzeniem jakości dotychczasowych osiągnięć dyrektora Litwina i jednocześnie zapowiedzią kolejnych była decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013 o zmianie nazwy Centralnego Muzeum Morskiego na Narodowe Muzeum Morskie. Rezultaty wieloletniej, pełnej poświęcenia i determinacji działalności zostały utrwalone w Gdańsku, w oddziałach w Gdyni, Kątach Rybackich, Tczewie, Helu i Łebie" - dodał.

W ocenie wiceministra - jak czytamy w komunikacie MKiDN - dzięki dyrektorowi Litwinowi i pozyskanym przez niego środkom finansowym z kraju i zagranicy powstały: Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku w 2012 r. oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w 2016 r.

"Z jego inicjatywy także została utworzona sieć europejskich muzeów rzek, której uczestnicy spotykają się corocznie w kolejnych miastach europejskich. Ponadto, mimo obowiązków związanych z pełnioną funkcją Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Jerzy Litwin kontynuował pracę naukową - wydał 6 książek (w tym jedną w Niemczech) oraz opublikował ponad 220 artykułów, w tym ponad 50 za granicą (w języku angielskim i tłumaczonych na niemiecki, holenderski i litewski)" - głosi komunikat resortu kultury.

Maria Dyrka, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. merytorycznych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, otrzymała Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". MKiDN zwróciło uwagę, że Sellin podkreślił jej rolę jako "inicjatorki, animatorki i kierownika merytorycznego Projektu budowy Ośrodka Kultury Morskiej (OKM) – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego, który został udostępniony zwiedzającym w 2012 roku".

"Dzięki zaangażowaniu dyrektor Marii Dyrki w realizację projektu w Gdańsku, powstała jedyna placówka w kraju, która w kompleksowy i interaktywny sposób przekazuje wiedzę z dziedziny kultury dotyczącej tematyki morskiej, wykorzystując techniki multimedialne, prowadzi także działalność edukacyjną, konserwatorską oraz naukowo-badawczą" – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister kultury.

MKiDN podało też, że minister Selin podkreślił, że dyrektor Dyrka – z zawodu konserwator, była "inicjatorem i współautorem projektu gruntownej i kompleksowej przebudowy pracowni konserwatorskich w oddziale Muzeum Wisły w Tczewie - Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym". "Dzięki jej zaangażowaniu Muzeum zrealizowało wystawę w oddziale Rybołówstwa w Helu pt. +Rybacy w akcji. Stanowiska edukacyjne na wystawie stałej w Muzeum Rybołówstwa w Helu+. Ponadto rozwinęła aktywną zagraniczną współpracę partnerską w zakresie działań konserwatorskich i digitalizacyjnych" - dodał resort.

radiogdanskDyrektor Narodowego Muzeum Morskiego otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. "Przeszedł wszystkie szczeble kariery muzealnika"


Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzy Litwin otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie to wręczył dyrektorowi wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin podczas Forum Państw Morza Bałtyckiego. Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymała pani Maria Dyrka, zastępca dyrektora J. Litwina do spraw merytorycznych w muzeum.
Dyrektor Jerzy Litwin piastuje stanowisko dyrektora od 2001 roku. - Przeszedł wszystkie szczeble kariery muzealnika - mówił minister Sellin. Jego najważniejsze osiągnięcia to powstanie Ośrodka Kultury Morskiej i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie w 2016 roku. Z inicjatywy Jerzego Litwina powstała także w 2014 sieć Europejskich Muzeów Rzek. W czasie dyrekcji Jerzego Litwina Narodowe Muzeum Morskie otrzymało wiele prestiżowych nagród. Wydał 6 książek i opublikował ponad 200 artykułów. - Praca dyrektora Jerzego Litwina kończy się w tym roku, dlatego szczególnie dziś chcemy mu podziękować - dodał minister Sellin.

WIELE NAGRÓD
W trakcie kadencji dyrektora Jerzego Litwina Narodowe Muzeum Morskie zostało udekorowane wieloma prestiżowymi nagrodami. Między innymi słynną Sybillą przyznawaną za najciekawsze wystawy, projekty, publikacje i inwestycje w polskich muzeach oraz nagrodą w dziedzinie digitalizacji i nowych technologii. Muzealny Oskar NMM otrzymało za wirtualny skansen wraków. - Nasze muzeum się zmienia, pracuje i rozwija z duchem czasu - mówi dyrektor, Jerzy Litwin. 1 stycznia 2019 roku dyrektor odchodzi ze stanowiska.

PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
Forum Państw Morza Bałtyckiego w Narodowym Muzeum Morskim odbywa się pod hasłem "Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Głównym organizatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. To platforma wymiany doświadczeń oraz praktyk ekspertów z Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie promocji, ochrony oraz zachowania bogatych i zróżnicowanych morskich zasobów kulturowych i technologicznych, które stale narażone są na naturalne i cywilizacyjne katastrofy, terroryzm lub umyślne zniszczenia.

Oprócz polskich naukowców i badaczy na Forum zaproszeni zostali specjaliści ze wszystkich krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Wizja utraty dziedzictwa kulturowego powinna być impulsem do podtrzymywania wielostronnego i ponadnarodowego dialogu państw Morza Bałtyckiego oraz zintensyfikowania działań, które obejmują badania naukowe, prace innowacyjne i rozwojowe oraz transfer wiedzy, służące promocji i ochronie dziedzictwa Morza Bałtyckiego.

WZROST REGIONALNEJ ATRAKCYJNOŚCI, WZMOCNIENIE TURYSTYKI

Podczas Forum prezentacje i dyskusje w czasie sesji będą skupione na takich tematach jak wzrost regionalnej atrakcyjności, wzmocnienie turystyki i marki regionu, rozwój projektów kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z celów Forum jest przegląd międzynarodowych inicjatyw badawczych, realizowanych w ramach procesu budowania wiedzy nt. Regionu Morza Bałtyckiego i okazja do wskazania i omówienia problemów, wzajemnego uczenia się, wymiany opinii.

papEstoński kompozytor Arvo Part został uhonorowany w niedzielę w Warszawie Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie wręczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podczas koncertu na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej - Eufonie. "Muzyka mistrza jest ascetyczna w formie i środkach wyrazu i niezwykle uduchowiona. Odwołuje się do kontemplacji i modlitwy" - powiedział Sellin wręczając odznaczenie.

Wiceszef MKiDN dodał, że "dojrzały styl kompozytora określany jest niekiedy mianem tintinnabuli - po łacinie dzwonek". Ponieważ, jak wyjaśnił, "Arvo Part powtarza pojedyncze dźwięki na wzór grających dzwonków, które również wykorzystuje w instrumentarium swych utworów".

Tego wieczoru odznaczona została również specjalistka ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej ambasady RP w Tallinie Sławomira Borowska-Peterson. Otrzymała ona odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. "Osobiste zaangażowanie w promocję kultury polskiej w Estonii, które nie tylko wyróżnia panią Borowską-Peterson, ale również powinno stanowić przykład dla wszystkich członków korpusu dyplomatycznego oraz pracowników polskich placówek dyplomatycznych, w niewątpliwy sposób przyczyniło się i wciąż przyczynia do umocnienia więzi i stosunków kulturalnych między Polską a Estonią" - powiedział Sellin.

Po przyznaniu odznaczeń w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbył się koncert z utworami Arvo Parta. Estoński Filharmoniczny Chór Kameralny oraz Orkiestra Kameralna z Tallina pod dyrekcją Tonu Kaljuste wykonały: "Fratres" na skrzypce, orkiestrę smyczkową i perkusję, "Cantus in Memory of Benjamin Britten" na orkiestrę smyczkową i dzwony, "Adam’s Lament" na chór mieszany i orkiestrę smyczkową", "Salve Regina" na chór mieszany, celestę i orkiestrę smyczkową oraz Te Deum na trzy chóry, orkiestrę smyczkową, preparowany fortepian i harfę Eola.

©2005 - 2024 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search