papTablica na budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Fot. PAP/L. Szymański
Tablica na budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Fot. PAP/L. Szymański
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzy Litwin otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - podało w środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zastępca dyrektora Maria Dyrka została wyróżniona Srebrnym Medalem.

Odznaczenia wręczył wiceminister kultury Jarosław Sellin - poinformowało na swojej stronie internetowej MKiDN, dodając, że uroczystość odbyła się w środę, w Narodowym Muzeum Morskim, podczas otwarcia Forum Państw Morza Bałtyckiego, poświęconego dziedzictwu kulturowemu regionu.

"Profesjonalizm Jerzego Litwina, jego pasja i ogromne zaangażowanie w dzieło zachowania oraz udostępniania morskiego i rzecznego dziedzictwa Rzeczypospolitej znajduje swoje potwierdzenie w wielu sukcesach kierowanej przez niego instytucji" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister Sellin.

"Potwierdzeniem jakości dotychczasowych osiągnięć dyrektora Litwina i jednocześnie zapowiedzią kolejnych była decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013 o zmianie nazwy Centralnego Muzeum Morskiego na Narodowe Muzeum Morskie. Rezultaty wieloletniej, pełnej poświęcenia i determinacji działalności zostały utrwalone w Gdańsku, w oddziałach w Gdyni, Kątach Rybackich, Tczewie, Helu i Łebie" - dodał.

W ocenie wiceministra - jak czytamy w komunikacie MKiDN - dzięki dyrektorowi Litwinowi i pozyskanym przez niego środkom finansowym z kraju i zagranicy powstały: Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku w 2012 r. oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w 2016 r.

"Z jego inicjatywy także została utworzona sieć europejskich muzeów rzek, której uczestnicy spotykają się corocznie w kolejnych miastach europejskich. Ponadto, mimo obowiązków związanych z pełnioną funkcją Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Jerzy Litwin kontynuował pracę naukową - wydał 6 książek (w tym jedną w Niemczech) oraz opublikował ponad 220 artykułów, w tym ponad 50 za granicą (w języku angielskim i tłumaczonych na niemiecki, holenderski i litewski)" - głosi komunikat resortu kultury.

Maria Dyrka, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. merytorycznych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, otrzymała Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". MKiDN zwróciło uwagę, że Sellin podkreślił jej rolę jako "inicjatorki, animatorki i kierownika merytorycznego Projektu budowy Ośrodka Kultury Morskiej (OKM) – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego, który został udostępniony zwiedzającym w 2012 roku".

"Dzięki zaangażowaniu dyrektor Marii Dyrki w realizację projektu w Gdańsku, powstała jedyna placówka w kraju, która w kompleksowy i interaktywny sposób przekazuje wiedzę z dziedziny kultury dotyczącej tematyki morskiej, wykorzystując techniki multimedialne, prowadzi także działalność edukacyjną, konserwatorską oraz naukowo-badawczą" – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister kultury.

MKiDN podało też, że minister Selin podkreślił, że dyrektor Dyrka – z zawodu konserwator, była "inicjatorem i współautorem projektu gruntownej i kompleksowej przebudowy pracowni konserwatorskich w oddziale Muzeum Wisły w Tczewie - Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym". "Dzięki jej zaangażowaniu Muzeum zrealizowało wystawę w oddziale Rybołówstwa w Helu pt. +Rybacy w akcji. Stanowiska edukacyjne na wystawie stałej w Muzeum Rybołówstwa w Helu+. Ponadto rozwinęła aktywną zagraniczną współpracę partnerską w zakresie działań konserwatorskich i digitalizacyjnych" - dodał resort.

radiogdanskDyrektor Narodowego Muzeum Morskiego otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. "Przeszedł wszystkie szczeble kariery muzealnika"


Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzy Litwin otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie to wręczył dyrektorowi wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin podczas Forum Państw Morza Bałtyckiego. Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymała pani Maria Dyrka, zastępca dyrektora J. Litwina do spraw merytorycznych w muzeum.
Dyrektor Jerzy Litwin piastuje stanowisko dyrektora od 2001 roku. - Przeszedł wszystkie szczeble kariery muzealnika - mówił minister Sellin. Jego najważniejsze osiągnięcia to powstanie Ośrodka Kultury Morskiej i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie w 2016 roku. Z inicjatywy Jerzego Litwina powstała także w 2014 sieć Europejskich Muzeów Rzek. W czasie dyrekcji Jerzego Litwina Narodowe Muzeum Morskie otrzymało wiele prestiżowych nagród. Wydał 6 książek i opublikował ponad 200 artykułów. - Praca dyrektora Jerzego Litwina kończy się w tym roku, dlatego szczególnie dziś chcemy mu podziękować - dodał minister Sellin.

WIELE NAGRÓD
W trakcie kadencji dyrektora Jerzego Litwina Narodowe Muzeum Morskie zostało udekorowane wieloma prestiżowymi nagrodami. Między innymi słynną Sybillą przyznawaną za najciekawsze wystawy, projekty, publikacje i inwestycje w polskich muzeach oraz nagrodą w dziedzinie digitalizacji i nowych technologii. Muzealny Oskar NMM otrzymało za wirtualny skansen wraków. - Nasze muzeum się zmienia, pracuje i rozwija z duchem czasu - mówi dyrektor, Jerzy Litwin. 1 stycznia 2019 roku dyrektor odchodzi ze stanowiska.

PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
Forum Państw Morza Bałtyckiego w Narodowym Muzeum Morskim odbywa się pod hasłem "Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Głównym organizatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. To platforma wymiany doświadczeń oraz praktyk ekspertów z Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie promocji, ochrony oraz zachowania bogatych i zróżnicowanych morskich zasobów kulturowych i technologicznych, które stale narażone są na naturalne i cywilizacyjne katastrofy, terroryzm lub umyślne zniszczenia.

Oprócz polskich naukowców i badaczy na Forum zaproszeni zostali specjaliści ze wszystkich krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Wizja utraty dziedzictwa kulturowego powinna być impulsem do podtrzymywania wielostronnego i ponadnarodowego dialogu państw Morza Bałtyckiego oraz zintensyfikowania działań, które obejmują badania naukowe, prace innowacyjne i rozwojowe oraz transfer wiedzy, służące promocji i ochronie dziedzictwa Morza Bałtyckiego.

WZROST REGIONALNEJ ATRAKCYJNOŚCI, WZMOCNIENIE TURYSTYKI

Podczas Forum prezentacje i dyskusje w czasie sesji będą skupione na takich tematach jak wzrost regionalnej atrakcyjności, wzmocnienie turystyki i marki regionu, rozwój projektów kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z celów Forum jest przegląd międzynarodowych inicjatyw badawczych, realizowanych w ramach procesu budowania wiedzy nt. Regionu Morza Bałtyckiego i okazja do wskazania i omówienia problemów, wzajemnego uczenia się, wymiany opinii.

papEstoński kompozytor Arvo Part został uhonorowany w niedzielę w Warszawie Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie wręczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podczas koncertu na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej - Eufonie. "Muzyka mistrza jest ascetyczna w formie i środkach wyrazu i niezwykle uduchowiona. Odwołuje się do kontemplacji i modlitwy" - powiedział Sellin wręczając odznaczenie.

Wiceszef MKiDN dodał, że "dojrzały styl kompozytora określany jest niekiedy mianem tintinnabuli - po łacinie dzwonek". Ponieważ, jak wyjaśnił, "Arvo Part powtarza pojedyncze dźwięki na wzór grających dzwonków, które również wykorzystuje w instrumentarium swych utworów".

Tego wieczoru odznaczona została również specjalistka ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej ambasady RP w Tallinie Sławomira Borowska-Peterson. Otrzymała ona odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. "Osobiste zaangażowanie w promocję kultury polskiej w Estonii, które nie tylko wyróżnia panią Borowską-Peterson, ale również powinno stanowić przykład dla wszystkich członków korpusu dyplomatycznego oraz pracowników polskich placówek dyplomatycznych, w niewątpliwy sposób przyczyniło się i wciąż przyczynia do umocnienia więzi i stosunków kulturalnych między Polską a Estonią" - powiedział Sellin.

Po przyznaniu odznaczeń w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbył się koncert z utworami Arvo Parta. Estoński Filharmoniczny Chór Kameralny oraz Orkiestra Kameralna z Tallina pod dyrekcją Tonu Kaljuste wykonały: "Fratres" na skrzypce, orkiestrę smyczkową i perkusję, "Cantus in Memory of Benjamin Britten" na orkiestrę smyczkową i dzwony, "Adam’s Lament" na chór mieszany i orkiestrę smyczkową", "Salve Regina" na chór mieszany, celestę i orkiestrę smyczkową oraz Te Deum na trzy chóry, orkiestrę smyczkową, preparowany fortepian i harfę Eola.

polskie radio pl logoJesteśmy zainteresowani, jako ministerstwo kultury, podpisaniem z nowym prezydentem Ostrołęki aneksu do umowy ws. Muzeum Żołnierzy Wyklętych - poinformował wiceminister kultury Jarosław Sellin. To pozwoli zabezpieczyć środki na kolejne miesiące, żeby dokończyć tę budowę - dodał. ellin odniósł się do informacji piątkowym "Naszym Dzienniku", że powstające w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych nie ma zapewnionych środków na swoją działalność na przyszły rok. Według planów inwestycja miała zostać sfinalizowana do końca 2018 r.

Wiceminister kultury odnosząc się do tej informacji podkreślił, że MKiDN jest zainteresowane "podpisaniem aneksu do tej umowy, który wydłuży termin, zabezpieczy środki na kolejne miesiące, żeby dokończyć tę budowę".

Zaznaczył, że aneks do umowy powinien być podpisany z prezydentem Ostrołęki, a prezydent po wyborach samorządowych się zmienił. - Teraz czekamy na inicjatywę nowego prezydenta, zapraszamy go do ministerstwa, żeby tego aktu dokonać, żeby dokończyć to muzeum, żeby miało wystawę stałą itd. - dodał wiceszef MKiDN.

- Myślę, że to jest wszystko możliwe w 2019 r., ale trzeba zrobić aneks do umowy, która wygasa z końcem tego roku, na tym polega problem - wyjaśnił Sellin.

tvp1 b– Oskarżenie Lecha Wałęsy publicznie sformułowane to jest oskarżenie o to, że Jarosław Kaczyński przyczynił się do śmierci własnego brata i tej całej pięknej polskiej elity politycznej, która w tym samolocie się znalazła. I sąd powinien dążyć do tego, żeby albo doprowadzić do tego, żeby wymusić ugodę na Lechu Wałęsie, żeby on się z tych haniebnych stwierdzeń wycofał, albo po prostu wydać twardy wyrok – powiedział Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, komentując rozpoczętą w czwartek rozprawę w procesie o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Zobacz nagranie programu

©2005 - 2022 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search