1.02.2019 „Potrzeba dodatkowych działań, które upowszechnią wiedzę o św. Edycie Stein”

Wroclaw TVPZajęcia edukacyjne, wydarzenia kulturalne, udostępnianie zwiedzającym rodzinnego domu Edyty Stein we Wrocławiu – to główne części programu „Dziedzictwo Edyty Stein”. Realizowany jest on z inicjatywy resortu kultury.
Program zainaugurowano w piątek we Wrocławiu podpisaniem w domu Edyty Stein deklaracji o upowszechnianiu dziedzictwa tej świętej zakonnicy. Deklarację parafowali: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Marek Mutor oraz prezes Towarzystwa im. Edyty Stein ks. Jerzy Witek.

Sellin podkreślił, że postać i życiorys św. Edyty Stein w sposób wyjątkowy wpisuje się nie tylko w historię jej rodzinnego miasta, ale w dramatyczne dzieje ludzkości i Europy w XX w.

Tu, w tym miejscu, w domu rodzinnym Edyty Stein, powinien być przypominany jej dorobek intelektualny, wszystkie wątki z jej dramatycznego życiorysu. Powinien być tu prowadzony dialog kulturowy, międzyreligijny. Dialog dotyczący też dramatycznej historii Europy, przypominanie dziejów Holokaustu, którego była ofiarą.

J. Sellin
Dodał, że wiedza o domu Stein nie jest tak powszechna poza Wrocławiem i Polską, dlatego trzeba dodatkowych działań, które będą upowszechniać wiedzę o dziedzictwie tej postaci oraz promować też ważne wartości.

Podjęliśmy decyzję, że ten program będzie dofinansowany kwotą 300 tys. zł w tym roku, a myślę, że pomyślimy również o jakimś systemowym i docelowym rozwiązaniu, które pozwoli temu miejscu żyć i rozwijać bardzo szeroki wachlarz działań, które będą przypominały postać Edyty Stein. Postać, która jest patronką Europy.

J. Sellin
Podkreślił, że dotychczas domem i spuścizną po Stein zajmowali się przede wszystkim szlachetni społecznicy, a teraz państwo polskie włącza się w ten obowiązek i deklaruje pełne wsparcie.

Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Marek Mutor zadeklarował, że wspólnie z przedstawicielami Towarzystwa im. Edyty Stein w 2019 r. udostępni dom Stein do codziennego zwiedzania. Powstanie w tej placówce nowa stała ekspozycja o patronce Europy. Zaplanowano też 24 różnego rodzaju wydarzenia – poczynając od warsztatów i zajęć edukacyjnych, na wydarzeniach kulturalnych i artystycznych kończąc.

Dom jest już codziennie dostępny dla zwiedzających. Przechodzimy od tego społecznego wysiłku do publicznej opieki nad spuścizną Edyty Stein i myślę, że to jest początek drogi, która będzie pożyteczna dla wszystkich.

M. Mutor
Ks. Jerzy Witek przypomniał, że gdy w Polsce w 2016 odbywały się Światowe Dni Młodzieży, dom Stein odwiedziła rekordowa grupa osób.

Gościliśmy tu 5 tys. młodych katolików. Odprawialiśmy msze św. w kościele parafialnym. Tutaj, w domu Edyty Stein, który żył jak nigdy wcześniej, odbywały się spotkania i prelekcje.

ks. J. Witek
Tegoroczne spotkanie Wspólnoty z Taizé w grudniu zaplanowano we Wrocławiu i spodziewana jest jeszcze liczniejsza grupa młodych.

Św. Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891. Została zabita w komorze gazowej w Auschwitz – Birkenau 9 sierpnia 1942 wraz z grupą więźniów, w której była też jej siostra Róża. W 1987 została beatyfikowana, a 11 lat później – kanonizowana.

Edyta Stein jest pierwszą Żydówką, która przeszła na katolicyzm i została kanonizowana

©2005 - 2019 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search