04.01.2019 "Opinie nieuprawnione". Ministerstwo kultury odpowiada na publikację "Rz"

dorzeczyOpinie, na które powołuje się „Rzeczpospolita”, są nieuprawnione i nie znajdują potwierdzenia w faktach - podkreśla Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o dzisiejszą publikację dotyczącą wydatków związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na łamach "Rzeczpospolitej" ukazał się dziś artykuł poświęcony wątpliwościom związanym z wydatkami związanymi z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W artykule napisano, iż rząd uchyla się od odpowiedzi na pytania posłów. Poinformowano, że do różnych resortów trafiło w tej sprawie łącznie 11 interpelacji poselskich i żadna z nich nie doczekała się odpowiedzi, choć ministerstwa mają 21 dni na jej udzielenie. Dziennik poinformował, że zwrócił się w tej sprawie rzecznika premiera, jednak i tu odpowiedzi nie udało się uzyskać. Nieco inaczej sytuacja wygląda w ministerstwie kultury, które donosząc się do tej kwestii oświadczyło, że na pytania te wielokrotnie odpowiadano na sali plenarnej Sejmu.

 

Po publikacji "Rzeczpospolitej" Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśla, iż nie jest prawdą, że rząd nabiera w tej sprawie wody w usta. "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wielokrotnie informowało o działaniach związanych ze Stuleciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wynikającymi z Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej Biura Programu Niepodległa www.niepodlegla.gov.pl znajdują się wszelkie informacje związane z realizacją projektów lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych" – podkreśla resort.

W przesłanej portalowi DoRzeczy.pl informacji MKiDN wskazuje, że także Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Sellin kilkukrotnie szczegółowo odpowiadał na szereg pytań zadawanych przez posłów w tej sprawie. Informację ws. realizacji rządowego programu "Niepodległa" Sellin przedstawiał m.in.”w dniach 26 stycznia 2018 r. oraz 9 listopada 2018 r. "Informacje te były również przedmiotem licznych wypowiedzi i wystąpień medialnych członków kierownictwa MKIDN oraz konferencji z ich udziałem. MKIDN informowało również obszernie o obchodach na swojej stronie internetowej, m.in. w komunikatach, w których szczegółowo prezentowano zarówno program, jak i wydatki na obchody rocznicy" – wskazuje ministerstwo.

"Opinie, na które powołuje się Rzeczpospolita, są nieuprawnione"
Resort kultury podkreśla ponadto, że Biuro Programu „Niepodległa”, które odpowiada za komunikację Programu, prowadzi stały monitoring mediów społecznościowych oraz zasięgów na stronie www.niepodlegla.gov.pl. "W listopadzie profil Niepodległa na portalu Facebook osiągnął zasięg postów 3 237 126; zanotowano 898 402 wyświetleń filmów oraz 292 332 aktywności dotyczącej postów. Zasięg profilu na Twitterze wyniósł 450 000, natomiast na serwisie Youtube 1 mln wyświetleń, w tym 631 724 wyświetleń spotu „Niepodległa do hymnu”. Od początku istnienia strona niepodległa.gov.pl zanotowała ponad 2,3 mln odsłon i ponad 577 tys. użytkowników" – pisze ministerstwo i dodaje: "W związku z powyższym wydaje się oczywiste, że opinie, na które powołuje się „Rzeczpospolita”, są nieuprawnione i nie znajdują potwierdzenia w faktach".

MKiDN przypomina również informacje, jakie były publikowane na stronie resortu 2 listopada ubiegłego roku:

Ogółem wartość Programu po nowelizacji wynosi 242,9 mln zł na lata 2017-2022. Podział środków przedstawia się następująco:

95,2 mln zł na projekty instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (muzeów, filharmonii, teatrów) z cz. 24 budżetu państwa. Wśród nich są m.in. obchody Roku Awangardy (Muzeum Sztuki w Łodzi), wystawa monograficzna poświęcona Wyspiańskiego (Muzeum Narodowe w Krakowie), a także koncert w dniu 10 listopada na Stadionie Narodowym. Wybrane projekty znalazły się w Programie: (a) zaakceptowane przez zespół roboczy na etapie opracowywania Programu; (b) przyjęte do realizacji przez Pełnomocnika Rządu w ramach oszczędności z innych projektów; (c) wybrane przez Zespół powołany przez Ministra w otwartym naborze.

6,9 mln zł na projekt Ministra Edukacji Narodowej z cz. 30 budżetu państwa.

3,7 mln zł na projekt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu „Polski Paszport” z cz. 42 budżetu państwa.

59,8 mln zł na projekty organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury wybierane w otwartych naborach organizowanych przez Biuro Programu „Niepodległa” z cz. 24 budżetu państwa

8,9 mln zł na projekty wojewodów wybierane w naborach przez Zespół powołany przez Ministra z rezerwy celowej w dyspozycji Pełnomocnika Rządu

45,0 mln zł na program zagraniczny Instytutu Adama Mickiewicza z cz. 24 budżetu państwa.

23,5 mln zł na projekty organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi wybierane w otwartych naborach przez Instytut Adama Mickiewicza z cz. 24 budżetu państwa.

Środki podzielone są na sześć lat. W 2017 r. wydatkowano 33,1 mln zł. W kolejnych latach planowano następujące wydatki:

97,8 mln zł w 2018 r.;
48,1 mln zł w 2019 r.;
34,1 mln zł w 2020 r.;
18,8 mln zł w 2021 r.;
11 mln zł w 2022 r.

©2005 - 2019 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search