28.11.2018 Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. "Przeszedł wszystkie szczeble kariery muzealnika"

radiogdanskDyrektor Narodowego Muzeum Morskiego otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. "Przeszedł wszystkie szczeble kariery muzealnika"


Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzy Litwin otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie to wręczył dyrektorowi wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin podczas Forum Państw Morza Bałtyckiego. Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymała pani Maria Dyrka, zastępca dyrektora J. Litwina do spraw merytorycznych w muzeum.
Dyrektor Jerzy Litwin piastuje stanowisko dyrektora od 2001 roku. - Przeszedł wszystkie szczeble kariery muzealnika - mówił minister Sellin. Jego najważniejsze osiągnięcia to powstanie Ośrodka Kultury Morskiej i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie w 2016 roku. Z inicjatywy Jerzego Litwina powstała także w 2014 sieć Europejskich Muzeów Rzek. W czasie dyrekcji Jerzego Litwina Narodowe Muzeum Morskie otrzymało wiele prestiżowych nagród. Wydał 6 książek i opublikował ponad 200 artykułów. - Praca dyrektora Jerzego Litwina kończy się w tym roku, dlatego szczególnie dziś chcemy mu podziękować - dodał minister Sellin.

WIELE NAGRÓD
W trakcie kadencji dyrektora Jerzego Litwina Narodowe Muzeum Morskie zostało udekorowane wieloma prestiżowymi nagrodami. Między innymi słynną Sybillą przyznawaną za najciekawsze wystawy, projekty, publikacje i inwestycje w polskich muzeach oraz nagrodą w dziedzinie digitalizacji i nowych technologii. Muzealny Oskar NMM otrzymało za wirtualny skansen wraków. - Nasze muzeum się zmienia, pracuje i rozwija z duchem czasu - mówi dyrektor, Jerzy Litwin. 1 stycznia 2019 roku dyrektor odchodzi ze stanowiska.

PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
Forum Państw Morza Bałtyckiego w Narodowym Muzeum Morskim odbywa się pod hasłem "Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Głównym organizatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. To platforma wymiany doświadczeń oraz praktyk ekspertów z Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie promocji, ochrony oraz zachowania bogatych i zróżnicowanych morskich zasobów kulturowych i technologicznych, które stale narażone są na naturalne i cywilizacyjne katastrofy, terroryzm lub umyślne zniszczenia.

Oprócz polskich naukowców i badaczy na Forum zaproszeni zostali specjaliści ze wszystkich krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Wizja utraty dziedzictwa kulturowego powinna być impulsem do podtrzymywania wielostronnego i ponadnarodowego dialogu państw Morza Bałtyckiego oraz zintensyfikowania działań, które obejmują badania naukowe, prace innowacyjne i rozwojowe oraz transfer wiedzy, służące promocji i ochronie dziedzictwa Morza Bałtyckiego.

WZROST REGIONALNEJ ATRAKCYJNOŚCI, WZMOCNIENIE TURYSTYKI

Podczas Forum prezentacje i dyskusje w czasie sesji będą skupione na takich tematach jak wzrost regionalnej atrakcyjności, wzmocnienie turystyki i marki regionu, rozwój projektów kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z celów Forum jest przegląd międzynarodowych inicjatyw badawczych, realizowanych w ramach procesu budowania wiedzy nt. Regionu Morza Bałtyckiego i okazja do wskazania i omówienia problemów, wzajemnego uczenia się, wymiany opinii.

©2005 - 2019 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search