23.01.2017 Historyczne tablice dla Muzeum Historii Polski

logo kwadrat bialyHistoryczne tablice pamiątkowe z dawnego Domu Polskiego w Wiedniu zostały oficjalnie przekazane Muzeum Historii Polski. W uroczystości, która odbyła się 23 stycznia br. w siedzibie MKiDN, uczestniczyli: Jarosław Sellin ‒ wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Paweł Rowiński – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Teresa Kopeć – prezes Forum Polonii z Wiednia, Artur Warzocha – senator RP oraz Robert Kostro ‒ dyrektor Muzeum Historii Polski.

Przekazane MHP dwie kamienne tablice (1,60 x 1,00 m, każda o wadze ponad 200 kg) to interesujący dokument historyczny ‒ zapis wydarzeń ważnych dla Polaków, którzy mieszkali w Wiedniu, bądź znaleźli się w stolicy Austrii wskutek działań wojennych. Odnotowane tam zostało m.in. powstanie Legionów Polskich, szarża pod Rokitną, Akt 5 listopada 1916 r., odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. czy zaślubiny z morzem w 1920 r.

Zabytki te pochodzą z kaplicy św. Elżbiety, która funkcjonowała w Domu Polskim przy Boerhaavegasse 25 w Wiedniu w latach 1914-1920. Kaplica została zlikwidowana, gdy duża część Polaków opuściła Austrię po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jej wyposażenie przekazano na historyczne Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej, do Dytiatyna, do kaplicy, wzniesionej na polu krwawej bitwy, stoczonej we wrześniu 1920 r. z bolszewikami, określanej mianem „polskich Termopil". W pomieszczeniu dawnej kaplicy w Wiedniu pozostały wówczas tylko dwie pamiątkowe tablice.

W ostatnich latach zabytki te zostały ponownie odkryte, zdemontowane, a następnie złożone w magazynie podczas remontu budynku przez Polską Akademię Nauk, której Stacja Naukowa znajduje się w tym miejscu. Zdecydowano, że z uwagi na swój charakter, pierwotne umieszczenie w obiekcie sakralnym, jak również elementy zamieszczonych tam treści, tablice mają charakter historyczny, a właściwym miejscem ich ekspozycji jest instytucja muzealna. Zabytki wymagają przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich, które zostaną wykonane przez Muzeum Historii Polski.

Budynek przy Boerhaavegasse 25, zakupiony w 1908 r. przez Polskie Towarzystwo Szkół Ludowych z przeznaczeniem na Dom Polski, od 1917 r. był siedzibą Fundacji „Dom Polski". W 1980 r. zapadła decyzja o rozwiązaniu Fundacji i przejęciu jej majątku przez PAN, która budynek wyremontowała i umieściła tu swoją Stację Naukową. Z budynku korzystają obecnie również organizacje polonijne, a swoje siedziby mają w nim: Związek Polaków w Austrii „Strzecha" (zał. w 1894 r. najstarsza organizacja polonijna w Europie) oraz organizacja dachowa, Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii".

©2005 - 2021 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search