28.12.2017 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu będzie współprowadzone przez MKiDN

papOd 1 stycznia 2018 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu będzie współprowadzone przez ministra kultury i Marszałka Województwa Opolskiego. Placówka będzie otrzymywać dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 1 mln 750 tys. zł. rocznie.

W czwartek umowę w tej sprawie podpisali wiceminister kultury Jarosław Sellin, marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła oraz wicemarszałek woj. opolskiego Stanisław Rakoczy.

"Podjęliśmy decyzję o współprowadzeniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych ulokowanego w Opolu-Łambinowicach. Rok temu byłem w Opolu, podpisaliśmy z marszałkami list intencyjny w tej sprawie, przez rok negocjowaliśmy, uzgadnialiśmy szczegóły związane z tym współprowadzeniem i dzisiaj właśnie podpisujemy ten akt współprowadzenia po to, żeby od 1 stycznia 2018 r., czyli już za kilka dni, przejąć obowiązek wspólnej troski, odpowiedzialności za rozwój tej unikatowej w skali europejskiej placówki" - powiedział Sellin.

 

Wiceminister kultury poinformował, że muzeum będzie zasilane "dotacją podmiotową w wysokości 1 mln 750 tys. zł przez ministra i 1 mln 250 tys. zł przez marszałka województwa, czyli ok. 3 mln zł takiej stabilnej dotacji podmiotowej dla tego muzeum, co daje gwarancję solidnego działania". Zaznaczył, że muzeum, które jest współprowadzone przez ministra ma też możliwość występowania o tzw. dotacje celowe na szczególne wydarzenia, wystawy, konferencje, seminaria czy publikacje.

Jak mówił, decyzja o współprowadzeniu jest zgodna z polityką, którą od dwóch lat stara się prowadzić MKiDN, że "najważniejsze w Polsce instytucje związane z martyrologią, z polityką pamięci związaną z wojnami, Zagładą, z obozami koncentracyjnymi, czy w tym przypadku obozem jenieckim powinny być pod opieką nie tylko władz samorządowych, ale też władz państwowych, czyli ministra kultury i dziedzictwa narodowego".

Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła odnosząc się do słów Sellina o upamiętnieniu miejsc pamięci powiedział, że działalność marszałków sprowadza się do "troski o infrastrukturę, (...) abyśmy potrafili we właściwy sposób zadbać o to miejsce, abyśmy potrafili pomóc pracownikom muzeum, aby realizując swój program historyczny, dydaktyczny, edukacyjny, mieli właściwe warunki do tworzenia tego programu".

Dyrektor CMJW Violetta Rezler-Wasielewska podkreśliła, że dla muzeum jest to "najważniejszy moment dzisiaj i od dłuższego czasu".

"Jest to muzeum, które jako jedyne w Polsce - wiemy, że również w Europie - gromadzi, bada, pielęgnuje, popularyzuje wiedzę o jeńcach wojennych w obu systemach jenieckich - systemie Wehrmachtu i NKWD" - zwróciła uwagę.

"Ten moment podpisania umowy jest dla nas o tyle ważny, że liczę na stabilizację sytuacji finansowej muzeum i na perspektywy rozwoju. Ostatnie lata mówią o tym, że jest to możliwe" - dodała.

Utworzone w 1964 r. Muzeum Jeńców Wojennych W Łambinowicach-Opolu zajmuje się problematyką jeniecką i zagadnieniami z najnowszej historii Polski. Jego misją jest poznawanie i przybliżanie tragicznych losów żołnierzy w niewoli niemieckiej i sowieckiej oraz zachowanie pamięci o ofiarach konfliktów zbrojnych. Muzeum sprawuje opiekę nad terenami po obozach jenieckich w Łambinowicach oraz cmentarzami wojennymi wielu epok, prezentuje ekspozycję w budynku muzealnym w Opolu, zajmuje się dokumentacją losów jeńców wojennych w jenieckich systemach niemieckim i sowieckim, dziejów polskich żołnierzy internowanych w czasie II wojny światowej w krajach neutralnych. Placówka prowadzi działalność dokumentacyjną, naukową, edukacyjną, wystawienniczą oraz wydawniczą, chroni również pozostałości po obozach jenieckich.

W Łambinowicach więzieni byli francuscy jeńcy wojny prusko-francuskiej 1870-71. W latach 1921-24 przebywali tam Niemcy czekający na repatriację w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i ustaleniem nowych granic po I wojnie światowej. Więzieni byli też jeńcy koalicji antyhitlerowskiej z II wojny światowej i w pierwszych latach rządów komunistów w Polsce (1945-46), niemieccy i śląscy przesiedleńcy.

"Miejsce to ostatecznie przestało być miejscem ludzkiej udręki dopiero w październiku 1946 r., kiedy zlikwidowany został, prowadzony pod nadzorem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Niemodlinie, Obóz Pracy Łambinowice" - podaje resort kultury.

©2005 - 2021 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search