2.12.2017

polskie radio pl logoSrebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" trafił do Barbary Kobielskiej - redaktor naczelnej pisma "Cenne, Becenne, Utracone". Wyróżnienie wręczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, który podkreślił, ze działalność pisma to jeden z filarów obecnych sukcesów, które odnosi Polska w dziedzinie odzyskiwania utraconych dzieł.

- Misja czasopisma "Cenne, Bezcenne, Utracone" pozostaje niezmienna, to misja popularyzowania tematów trudnych, nie zawsze znajdujących zrozumienie - powiedział w piątek wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podczas jubileuszu czasopisma.
- W całym procesie ustalania strat i poszukiwania, trudnych negocjacji zakończonych sukcesem i powrotem dzieła do Polski, istotną rolę odgrywało i nadal odgrywa powołane w 1997 r. czasopismo +Cenne, Bezcenne, Utracone+ - powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podczas uroczystości jubileuszu czasopisma na warszawskim Zamku Królewskim.
Sellin podkreślił, że 20 lat istnienia czasopisma, prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, to "czas ogromnych zmian - społecznych, gospodarczych, politycznych, a w końcu też zmiany naszej rzeczywistości medialnej".
- Również i czasopismo się zmieniało. Niezmienne jednak pozostaje misja, jaką postawiono przed czasopismem - misja popularyzowania tematów trudnych, nie zawsze znajdujących powszechne zrozumienie, jak i staranność zespołu redakcyjnego w przygotowywaniu strony merytorycznej i edytorskiej wydawnictwa - uznał Sellin.
Podczas uroczystości wiceminister wręczył Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" Barbarze Kobielskiej - byłej redaktor naczelnej "Cenne, Bezcenne, Utracone".
Jak podkreślił wiceminister kultury wieloletnia działalność "CBU", realizującego "misję popularyzatorską i edukacyjną, przybliżającą problematykę strat wojennych" stanowi "jeden z filarów" obecnych sukcesów, które odnosi Polska w dziedzinie odzyskiwania utraconych dzieł.
Sellin przypomniał, że "na początku lat 90. ubiegłego stulecia państwo polskie podjęło trud oszacowania tych strat i mozolny proces odzyskiwania tego, co wydawało się bezpowrotnie utracone. - Te wszystkie działania przyniosły widoczny efekt - ocenił i przywołał sukcesy m.in. w postaci przekazanego do Muzeum Narodowego w Krakowie obrazu Roberta Śliwińskiego "Ulica wraz z ruiną zamku".
Jak powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr hab. Piotr Majewski, wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie czasopisma, chciałby życzyć - umiejętnego godzenia dwudziestoletniej tradycji z wymogami współczesności, znajdowania właściwej odpowiedzi na potrzebę nowych form komunikacji oraz na wielkie społeczne i tożsamościowe wyzwanie, jakim jest edukacja o dziedzictwie i dla zachowania dziedzictwa.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1992 r. gromadzi dane na temat strat poniesionych przez Polskę w wyniku II wojny światowej oraz podejmuje działania, mające na celu odnalezienie i odzyskanie utraconych zabytków. Starania Ministerstwa wspiera projekt Muzeum Utracone. W tworzeniu bazy danych zaginionych dzieł sztuki uczestniczy również Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który na łamach czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone” zamieszcza katalog strat oraz obszerne prezentacje zabytków. Jest ono poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny, jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

©2005 - 2021 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search