3.09.2018 Malbork. Wiceminister kultury Jarosław Sellin odwiedził Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia

naszemiastoWizyta wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina w malborskiej Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego związana była z termomodernizacją placówki.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego modernizuje placówki artystyczne w całej Polsce. W prowadzonej inwestycji "skorzystała" również Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Paderewskiego w Malborku. W ramach prowadzonych działań docieplono ściany, stropodachy, a także wymieniono okna i drzwi. Inwestycja obejmowała również m.in. wymianę grzejników i zaworów oraz wymianę podgrzewczy elektrycznych. Ponadto w placówce zostały zamontowane również ogniwa fotowoltaiczne, zamontowano systemy wentylacji i klimatyzacji, jak również wymieniono źródła światła na energooszczędne.
Całkowity koszt inwestycji prowadzonej w malborskiej szkole wyniósł blisko 1,7 mln zł.

Prace remontowe w malborskiej szkole muzycznej zakończyły się w ubiegłym roku w listopadzie, a niecały rok później wiceminister kultury Jarosław Sellin spotkał się z dyrektorką placówki Danutą Kuczewską, aby ocenić, jak szkoła prezentuje się już po remoncie.

- Postanowiliśmy w tej perspektywie budżetowej, którą otrzymaliśmy z Unii Europejskiej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyć bardzo duże środki na termomodernizację placówek artystycznych, ponieważ bardzo często funkcjonują one w starych, często zabytkowych budynkach. Postanowiliśmy zrobić to kompleksowo i objęliśmy tym programem blisko 190 budynków - mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin.

- Dzięki termomodernizacji placówki odczuwamy bardzo dużą jakościową zmianę, z której czerpiemy wymierne korzyści, również finansowe - dodaje dyrektorka placówki Danuta Kuczewska.

Jak tłumaczy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Długofalowym efektem programu jest stworzenie bezpiecznego i zdrowszego otoczenia dla około 31 tys. dzieci i nauczycieli poprzez zmniejszenie tzw. niskich emisji, czyli szkodliwych dla zdrowia produktów spalania paliw kopalnych i drewna w kotłowniach i piecach. Modernizacja przyczyni się do tego w trzech obszarach: poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, poprzez poprawę efektywności przetwarzania energii oraz poprzez zmianę miksu paliwowego. Dodatkowym, choć istotnym skutkiem programu będzie oszczędność energetyczna, co pozwoli zmniejszyć koszt utrzymania placówek. Ponadto otoczenie po modernizacji uzyska nowe walory estetyczne i użytkowe, a uczniowie i nauczyciele będą mieli przyjemniejsze warunki do nauki i pracy".

W województwie pomorskim oprócz malborskiej szkoły muzycznej inwestycją MKiDN zostały objęte także placówki mieszczące się m.in. w Starogardzie Gdańskim, Lębork, Miastko, czy Chojnice.

©2005 - 2022 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search