31.05.2023 Znamy laureatów Konkursu Sybilla 2022. Grand Prix dla Muzeum Architektury we Wrocławiu za projekt edukacyjny „Laboratorium architektury”

mkidn2022„Sybilla to zauważanie nowych trendów, wyznaczanie kierunków rozwoju muzeów, ale też potężny zasób wiedzy o historii polskiego muzealnictwa. (…) Tegoroczne zgłoszenia były na bardzo wysokim poziomie, co świadczy o doskonałej kondycji polskich muzeów. Znajduje to odzwierciedlenie we frekwencji zwiedzających muzea, która z roku na rok dynamicznie rośnie i odrabia straty wywołane pandemią” – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Sellin podczas gali Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2023, która odbyła się w Zamku Królewskim na Wawelu. Zwycięzcą Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022 zostało Muzeum Architektury we Wrocławiu za projekt edukacyjny „Laboratorium architektury”, który został wyróżniony nagrodą Grand Prix oraz nagrodą w kategorii edukacja.

W pozostałych pięciu kategoriach nagrodzone zostały: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zamek Królewski na Wawelu, uhonorowany także nagrodą publiczności. Nagrody specjalne przyznane zostały Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu oraz Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

Wiceminister Sellin przypomniał, że Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku jest najważniejszym wydarzeniem w środowisku muzealników polskich, wyróżniającym najistotniejsze projekty minionego roku z zakresu wystawiennictwa, konserwacji, edukacji, inwestycji czy badań naukowych.

To przede wszystkim wyraz uznania dla muzeów i muzealników, którzy są autorami i wykonawcami nagradzanych projektów, często realizowanych przez wiele lat, wymagających ogromnych kompetencji zawodowych, umiejętności zarządczych ale też wyobraźni i otwartości na nowe wyzwania – podkreślił Jarosław Sellin.

Wiceszef resortu kultury przekazał, że w tym roku wprowadzono zmiany w regulaminie konkursu, których celem było wzmocnienie tej i tak znanej wśród muzeów marki oraz uczynienie konkursu jeszcze bardziej atrakcyjnym i odpowiadającym oczekiwaniom środowiska muzealników.

Wśród wprowadzonych zmian warto tu wymienić powrót do nagród finansowych dla nagrodzonych w poszczególnych kategoriach muzeów, czy też organizację gali laureatów w muzeum, które w poprzednim roku otrzymało konkursowe Grand Prix i dzięki czemu Sybilla po latach znów ruszyła w Polskę. Najważniejszą zmianą jest jednak ustanowienie nagrody publiczności – od tego roku jest to pełnoprawna kategoria konkursu, a projekt, który zwyciężył w głosowaniu publiczności otrzyma statuetkę identyczną jak zwycięzcy pozostałych kategorii. Zainteresowanie z jakim spotkał się plebiscyt internetowy, a także przeprowadzona przez nominowane muzea mobilizacja swoich społeczności pokazują jak ważna jest ich rola społeczna – zaznaczył dr Sellin.

Poinformował o jeszcze jednym zapisie regulaminu konkursu – możliwości przyznania nagrody specjalnej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nagrody specjalne za 2022 r. przyznane zostały Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu oraz Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

©2005 - 2024 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search