01.09.2021 Uczczono pamięć Polaków więzionych w obozie w Dachau. W uroczystościach wziął udział Jarosław Sellin

Pr24Na cmentarzu Perlacher Forst w Monachium odbyła się uroczystość otwarcia odnowionej kwatery ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. W uroczystości uczestniczył wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin.

W kwaterze Ehrenhaim na terenie cmentarza Perlacher Forst w Monachium spoczywa 3996 osób wielu narodowości – więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Aż 2009 spośród nich to obywatele polscy.

- Rewitalizacja tej kwatery jest wyraźnym znakiem, że tragiczne wydarzenia z przeszłości nie zostały zapomniane. Wspólny polsko-niemiecki projekt zakończył się powstaniem nowego, godnego upamiętnienia. Spoczywające tutaj osoby przestały być wreszcie anonimowymi ofiarami wojny. Udało się przywrócić im tożsamość, ich imiona i nazwiska, co pozwala wspominać każdego z nich indywidualnie – powiedział podczas uroczystości wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin.

 

Cmentarz Perlacher Forst

Cmentarz Perlacher Forst to największe na terenie RFN miejsce pochówku Polaków, zamordowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej. "Dzięki kwerendom archiwalnym, przeprowadzonym przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, ustalono nazwiska i liczbę polskich obywateli pochowanych na kwaterze. Końcowym efektem działań, realizowanych wspólnie z niemieckim partnerem, Fundacją »Bawarskie Miejsca Pamięci«, jest ustawienie nowych tablic z imionami i nazwiskami pochowanych oraz tablic informacyjnych" – informuje Ministerstwo kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

82. rocznica Paktu Ribbentrop-Mołotow. Premier: na mocy tego postanowienia wybuchła II wojna światowa
Prace zostały dofinansowane w ramach programu MKDNiS "Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą". W uroczystościach, oprócz wiceministra Jarosława Sellina, udział wzięli m.in. przedstawiciele władz Bawarii, konsul generalny Jan M. Malkiewicz oraz monachijska Polonia.

Wiceminister Jarosław Sellin złożył również kwiaty w międzynarodowej kwaterze robotników przymusowych oraz na grobach żołnierzy NSZ. Następnie zwiedził teren Miejsca Pamięci Dachau, gdzie upamiętnił Polaków więzionych w tym obozie przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau działał w latach 1933-1945. Podczas II wojny światowej najliczniejszą grupę więźniów stanowili Polacy, następnie Rosjanie, Francuzi, Jugosłowianie, Żydzi oraz Czesi. Dotychczas ustalona liczba więźniów z Polski to 40 173, z których 8 332 zginęło.

Polacy na frontach II wojny światowej. Zobacz serwis specjalny
Niemiecki Dachau było obozem, w którym prześladowano duchownych różnych wyznań, w większości księży katolickich. Więziono tam 2720 duchownych z 20 krajów europejskich, w tym 1780 polskich duchownych.

Na cmentarzu Perlacher Forst spoczywa 216 polskich duchownych zamordowanych w Dachau. Siedmiu z nich - Ludwik Roch Gietyngier, Stefan Grelewski, Stanisław Kubski, Emil Schramek, Narcyz Turchan, Michał Woźniak, Antoni Zawistowski - zostało ogłoszonych błogosławionymi przez Kościół katolicki.

©2005 - 2021 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search