30.06.2021 Brązowy Medal Gloria Artis dla Janusza Jarosławskiego

Logo MKDNiS kolorowe 1Janusz Jarosławski – pisarz, publicysta oraz wydawca publikacji poświęconych tematyce historycznej i bronioznawczej został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W imieniu wicepremiera Piotra Glińskiego odznaczenie wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin.

Brązowy Medal Gloria Artis dla Janusza Jarosławskiego
Przyznanie Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” stanowi uhonorowanie długoletniej działalności zawodowej wyróżnionego oraz jest wyrazem uznania dla jego zasług.

Janusz Jarosławski to ekspert i kolekcjoner broni białej, publicysta, wydawca oraz autor książek historycznych, od wielu lat zajmujący się popularyzacją wiedzy historycznej o polskiej broni białej. Pisze po polsku, angielsku, rosyjsku i niemiecku. Jego książki są bezcennym źródłem wiedzy o polskim dziedzictwie w najdalszych zakątkach świata. Publikacje Janusza Jarosławskiego to projekty objęte patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodległości, a także Narodowego Instytutu Wolności.

Janusz Jarosławski jest autorem ponad 20 publikacji, w tym znakomicie przyjętych i szeroko dyskutowanych dwóch tomów poświęconych historii oręża Wojska Polskiego w latach 1918- 1939. Przez lat współpracował z prof. Wojciechem Zabłockim, z którym w 2020 roku wspólnie wydał książkę Bitwa Warszawska 1920. W publikacji znajdują się unikatowe dokumenty, kalendarium bitwy i historie dowódców, a także wyjątkowe rysunki.

Ważnym dla promocji Polski na świecie jest autorski projekt Janusza Jarosławskiego: „Szable Niepodległości”, mający za zadanie krzewienie wiedzy historycznej oraz rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Zwieńczeniem jego wieloletniej pracy na rzecz popularyzacji historii Polski i polskiej szabli jest Trylogia pt. Oręż Niepodległej: Szable Wojska Polskiego, Bagnety Wojska Polskiego i Kordziki Wojska Polskiego.

Publikacje Janusza Jarosławskiego, oprócz patronatu programu wieloletniego „Niepodległa", znajdują się pod patronatem amerykańskiego kanału RISTORY, tłumaczonego na 37 języków. Kanał HISTORY zamieszcza informacje o książkach Janusza Jarosławskiego promujących polską historię i historię polskiej szabli na swoich mediach społecznościowych.

Janusz Jarosławski jest także organizatorem lekcji żywej historii, wystaw i ekspozycji muzealnych, spotkań oraz pikników historycznych.

©2005 - 2021 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search