8.12.2017

papMinister kultury będzie miał możliwość określenia warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na prowadzenie działalności kulturalnej pomiędzy UE a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - przewiduje nowelizacja ustawy, przyjęta w piątek przez Sejm.

Za rządowym projektem nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej głosowało 427 posłów, 6 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

W marcu br. minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał rozporządzenie ws. udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Na podstawie tego rozporządzenia minister kultury może udzielać pomocy publicznej bez konieczności indywidualnego zgłoszenia Komisji Europejskiej każdego przypadku.

Jak wyjaśniał wiceminister kultury Jarosław Sellin, proponowana w noweli zmiana polega na uzupełnieniu o artykuł, dzięki któremu minister uzyska upoważnienie do wydawania rozporządzeń ws. pomocy publicznej udzielanej w związku z realizacją umów pomiędzy UE a państwami EFTA.

Sellin mówił, że chodzi o te państwa, które korzystają ze wszystkich możliwości, które Unia Europejska wytworzyła na swoim obszarze - wolnego przepływu kapitału, osób itd. - ale które do UE nie należą, czyli o Norwegię, Szwajcarię, Islandię i Lichtenstein. "Dotyczy to mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli środków norweskich. W związku z programowaniem kolejnej perspektywy mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–21, nastąpiła konieczność przygotowania w oparciu o rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2014 r. programu pomocowego" – tłumaczył.

Nowelizacja ma na celu uniknięcie konieczności notyfikacji tzw. wkładów własnych. "Prawie każdy projekt opiera się na pozyskiwaniu środków norweskich, ale czasem potrzebny jest także wkład własny. Chodzi o to, żeby nie trzeba było notyfikować wkładów własnych" – wyjaśniał Sellin.

Zdaniem Sellina, wejście w życie nowelizacji ustawy umożliwi udzielanie pomocy publicznej projektom realizowanym np. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. "W dotychczasowym systemie brak jest stosownego upoważnienia" – mówił wiceminister.

©2005 - 2021 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search