17.06.2022 Konferencja międzynarodowa „Between East and West”

mkidn 01 cmyk„Nasze dzisiejsze spotkanie jest swego rodzaju naukową inauguracją obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Koronacji, której znaczenie i kontekst chcemy przez najbliższe lata przypominać poprzez różnorodne wydarzenia wystawiennicze, naukowe, edukacyjne i wydawnicze” – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Sellin otwierając międzynarodową konferencję „Between East and West – studies on the history of memory, commemoration nad reception of medieval culture” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Konferencja międzynarodowa „Between East and West”, fot. Andrzej Romański
Wiceminister Sellin wskazał, że konferencja odbywa się w wyjątkowym momencie – tuż przed ważnymi rocznicami wydarzeń, które odegrały istotną rolę nie tylko w historii Polski, ale także całej Europy Środkowej. Przypomniał, że przed trzema tygodniami został ogłoszony nowy programu z obszaru polityki pamięci na lata 2023-2025 pod nazwą „Tożsamość”.

Wiemy z badań, że wartości, które są obecne w polskiej historii: wolność, solidarność i poszanowanie godności człowieka mają swoje korzenie głębsze niż tylko współczesność. Dlatego program „Tożsamość” ma sięgać do początków Państwa Polskiego oraz do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Najbliższe lata – obok tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego – przyniosą inne ważne okrągłe rocznice, w tym związane z Hołdem Pruskim i Konfederacją Warszawską – przekazał wiceminister.

Jarosław Sellin poinformował, że Program „Tożsamość” jest inicjatywą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowaną do muzeów, zarówno największych muzeów narodowych czy rezydencji królewskich, jak i do lokalnych muzeów historycznych. W jego ramach realizowane będą przez muzea prowadzone lub współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego duże projekty wystawiennicze. Dodatkowo uruchomiony zostanie specjalny program dotacyjny dla muzeów samorządowych, którego operatorem zostanie Muzeum Historii Polski.

Liczę, że w projektach przygotowywanych przez muzea znajdzie się też miejsce na współpracę z instytucjami naukowymi, szczególnie z uczelniami wyższymi, które swoim potencjałem mogą wesprzeć projekty „Tożsamości”, mogą pomóc w lepszym rozumieniu polskiej historii, w tym tej, o której będzie mowa na dzisiejszej konferencji – powiedział sekretarz stanu w MKiDN.

Wiceminister Sellin przekazał podziękowania zespołowi badawczemu pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK.

To dzięki zaangażowaniu zespołu spotykamy się dzisiaj w Toruniu, ale też tworzymy zalążki współpracy między muzeami nadzorowanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uczelniami wyższymi. Ufam, że ta współpraca zaowocuje w najbliższych latach obopólnymi korzyściami, ale przede wszystkim pozwoli lepiej i ciekawiej opowiadać o Polsce Piastów – podkreślił Jarosław Sellin.

O konferencji
Konferencję „Between East and West”, która odbywa się w dniach 17-18 czerwca, zorganizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej głównym celem jest upamiętnienie Bolesława Chrobrego w 997. rocznicę śmierci – tuż przed 1 000. rocznicą koronacji piastowskiego władcy.

Symbolicznie konferencja stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad kształtowaniem się obszaru państwa pierwszych Piastów oraz rozpoczyna cykl aktywności naukowych oraz wydarzeń kulturalnych i wystawienniczych w związku ze zbliżającą się 1 000. rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego.

©2005 - 2022 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search