22.06.2021 Sejmowa komisja pozytywnie o wykonaniu budżetu m.in. na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego w 2020 r.

sejm2017Sejmowa komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała we wtorek dla sejmowej Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu na 2020 r. m.in. w częściach: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Zobacz zapis wideo posiedzenia komisji

Informację na temat wydatków budżetowych w części budżetowej 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - prezentował na komisji sekretarz stanu w MKDNiS Jarosław Sellin.

Poinformował, że z tego budżetu MKDNiS przekazywało środki na "trzy wielkie działy".

"Pierwszy to działalności 295 jednostek budżetowych. W skład tych 295 jednostek budżetowych wchodzą m.in. podległe Centrum Edukacji Artystycznej - 251 szkół artystycznych, i podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ponad 30 państwowych archiwów. Drugi wielki dział to finansowanie działalności 144 jednostek organizacyjnych, podległych i nadzorowanych przez ministra kultury. W tę liczbę 144 jednostek wchodzi m.in. 67 państwowych instytucji kultury, 53 instytucje kultury współprowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 19 państwowych szkół wyższych artystycznych. Trzeci wielki dział to zadania realizowane w ramach programów ministra. Tych programów jest ponad 30. To są też zadania realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, czyli programów realizujących wydatki naszych środków europejskich, które są w naszej dyspozycji, a także mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego, popularnie zwanymi +środkami norweskimi" - mówił Sellin.

Poinformował, że "wydatki zaplanowane w budżecie na 2020 rok miały wynosić w zaokrągleniu 5 mld 101 mln zł". "Oczywiście w trakcie roku budżetowego były nowelizacje ustawy budżetowej, ale nawet bez tych nowelizacji te wydatki oznaczały, że trzymamy się 1 proc. wydatków budżetu państwa. W związku z tym, że były nowelizacje, ostatecznie budżet po zmianach wyniósł więcej - 5 mld 465 mln zł. Wykonanie wydatków to prawie 4 mld 560 mln zł" - poinformował wiceminister kultury.

Sellin podał, że wydatki budżetu środków europejskich wyniosły prawie 602 mln zł.

Zwrócił uwagę, że już ostatecznie został ukończony program termomodernizacji 187 budynków szkolnictwa artystycznego w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. "Jesteśmy z tego programu bardzo dumni. On zamknął się w kwocie ponad 565 mln zł" - podał.

"Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wybudowała archiwum dokumentów elektronicznych, do którego dostęp można uzyskać poprzez portal publiczny www.ade.gov.pl" - poinformował Sellin.

Sekretarz stanu w MKDNiS powiedział, że na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne w ramach Funduszu Promocji Kultury przeznaczone zostało ponad 101 mln zł, na rzecz twórczości literackiej, czasopiśmiennictwa, działań na rzecz rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych, literatury niskonakładowej wydanych zostało ponad 21 mln zł, na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego ponad 52 mln zł, na rzecz twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej, co było szczególnie istotne w ubiegłym roku ze względu na pandemię, prawie 19 mln zł oraz na rzecz zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych prawie 19 mln zł.

Podkreślał, że w ramach projektu "Sieć nowoczesnych muzeów" obecnie realizowanych jest ponad 100 inwestycji muzealnych w całym kraju.

©2005 - 2021 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search