Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu

VIII Kadencja(2015-2016)

22.12.2015 Wystąpienie ministra Jarosława Sellina podczas VI posiedzenia Sejmu

sejmPYTANIA BIEŻĄCE. Odpowiedź na pytanie zadane przez poseł Elżbietę Borowską(Kukuz'15) dotyczące działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwestii wzmocnienia ochrony konserwatorskiej terenu "Reduty Ordona"

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin:
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pani Poseł!
Pani poseł, bardzo dziękuję za zainteresowanie się tą sprawą,bo ona ma też swój wymiar medialny, duże zainteresowanie opinii publicznej tą sprawą miało miejsce w ostatnich nawet już latach, nie tylko miesiącach. Jest to temat ważny, więc bardzo dziękuję za podjęcie tej sprawy. Wszakże na wstępie muszę powiedzieć, że to jest sprawa na razie rozpatrywana na poziomie władz samorządowych i służb konserwatorskich podległych władzom samorządowym zarówno szczebla wojewódzkiego, jak i miejskiego...
(Poseł Izabela Leszczyna: Czyli nic się nie da...)
...ale zaraz powiem, jaka jest droga wyjścia z tej sytuacji.
Najpierw może trochę historii. Ten teren tzw. Reduty Ordona został objęty ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Północnych uchwalonego uchwałą miasta stołecznego Warszawy z grudnia 2008 r. Niestety – i tu pani słusznie dotknęła tego problemu – wobec braku dostatecznego rozpoznania zabytku na podstawie błędnych ustaleń lokalizacji Reduty Ordona faktyczny zasięg reduty znalazł się poza obszarem ochronnym, natomiast znalazł się na terenie o przeznaczeniu inwestycyjnym. Po prostu źle odczytano mapy. Rada Dzielnicy Ochota w marcu tego roku wyraziła swoje stanowisko w tej sprawie, żeby dokonać zmian ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmierzających do wyłączenia obszaru Reduty Ordona spod działań inwestycyjnych.

Czytaj więcej...

10.12.2015 Wystąpienia ministra Jarosława Sellina podczas 4 posiedzenia Sejmu RP(cz. 2 )

sejmPani Marszałek! Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. Przyznaję, ed że o większości z nich chciałem wspomnieć w tym pierwszym wystąpieniu, treat ale po prosu miałem 10 minut i teraz też mam 10 minut, order więc spróbuję uporać się ze wszystkimi zagadnieniami, które poruszyliście, ale hasłowo. Natomiast jeśli państwo będziecie mieli poczucie pewnego niedosytu, to proszę to zasygnalizować i obszerniejsza odpowiedź będzie dostarczona państwu na piśmie.
Pan Marek Polak pytał o działania państwa w dziedzinie propagowania historii, czy one są wystarczające. Oczywiście, że nie są, zawsze jest poczucie niedosytu, zawsze chcemy, żeby tutaj były działania intensywniejsze. Mówiłem o instytucjonalnym wymiarze prowadzenia polityki historycznej w poprzednim wystąpieniu, ale oczywiście to nie wszystko. Chcemy, żeby ambitniej polski film podszedł do propagowania polskiej historii i polskiej interpretacji historii. Będziemy szukać różnych rozwiązań finansowych, które umożliwią wreszcie polskim twórcom, a może nawet zagranicznym twórcom, którzy polską historią się zainteresują, budowanie czy tworzenie wielkich fresków historycznych, które uzupełnią różne braki, które są w polskiej kinematografii, jeśli chodzi o opowieść o naszej historii.
Myślę też, że po reformie mediów publicznych telewizja publiczna powróci do roli wielkiego mecenasa produkcji wielkich filmów historycznych. O to też będziemy zabiegać. (Oklaski) Myślę też, że promocja polskiej kultury i dziedzictwa historycznego i instytucjonalna zagraniczna też będzie lepsza, bo mamy różne pomysły, jak ten problem rozwiązać, żeby była ta polityka intensywniejsza za granicą. Również w dyskusji twórczej z Kancelarią Prezydenta RP rozmawiamy o instytucjonalnej obronie polskiego dobrego imienia za granicą. Tak że tutaj będą różnego rodzaju propozycje państwu i społeczeństwu proponowane.
Pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska przypomniała, że w Gdańsku jest Europejskie Centrum Solidarności. Oczywiście jest to ważna placówka, która ma przypominać dziedzictwo ˝Solidarności˝ i polską walkę z komunizmem. Jest tylko jeden problem, który jakby w twórczej rozmowie z kierownictwem ECS-u będziemy próbowali rozwiązać, mianowicie taki, że z tą instytucją nie wszystkie legendy ˝Solidarności˝, również obecna ˝Solidarność˝, konkretnie NSZZ ˝Solidarność˝, do końca się utożsamiają. Trzeba sobie wyjaśnić, dlaczego tak jest. To powinno być miejsce dla wszystkich ludzi ˝Solidarności˝ i wszyscy powinni się dobrze czuć w tej instytucji.

Czytaj więcej...

10.12.2015 Wystąpienia ministra Jarosława Sellina podczas 4 posiedzenia Sejmu RP(cz. 1)

logo of the sejm of poland1 120x100Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Posłanki i Posłowie!

Bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu przez klub Prawo i Sprawiedliwość, cialis osobiście przez panią poseł, sales ponieważ jednym z priorytetów obecnego kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest to, treat aby poprzez instytucje wyspecjalizowane prowadzić ambitną politykę historyczną. Jedną z kategorii tych instytucji są oczywiście muzea, czyli główny przedmiot troski, o którym usłyszeliśmy w wystąpieniu i w pytaniach. Tutaj powinniśmy też sobie uporządkować pewną wiedzę, jeśli chodzi o władztwo nad muzeami w Polsce, bo 80% muzeów w Polsce należy do samorządów. Minister kultury i dziedzictwa narodowego jako jedyny organizator prowadzi zaledwie 17 muzeów, współprowadzi z samorządami 15 muzeów, a samorządy różnych szczebli są jedynymi władcami 313 muzeów. Do tego jeszcze dodajmy muzea należące do osób prywatnych, organizacji pozarządowych, fundacji, kościołów. Tych muzeów jest ok. 260. A więc mamy taką bardzo rozproszoną strukturę właścicielską i to oznacza, że też nie ma takich bardzo twardych instrumentów do egzekwowania jakiejś polityki, którą dane muzea prowadzą. To w dużej mierze zależy od właścicieli tych muzeów i dyrektorów, którzy przez tych właścicieli muzeów są powoływani. Niemniej oczywiście jest to przedmiotem naszej troski i te kluczowe muzea, które zajmują się czy powinny zajmować się akurat polityką historyczną, są przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania, zainteresowania obecnego kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...