Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Artykuły i wywiady

2017

29.06.2017 Bez cenzury

goscniedzielnyBogumił Łoziński: Gdyby opierać się na przekazie mediów liberalnych, można by uznać, że jest Pan wiceministrem w resorcie cenzury, a nie kultury.
JAROSŁAW SELLIN: Takie zarzuty nie mają podstaw. Żadnej cenzury w Polsce nie ma. Jest wolność słowa i ekspresji artystycznej. Choć niestety czasami jest ona nadużywana. Jeśli robisię to w celach nie artystycznych, lecz dla prowokacji światopoglądowej czy pseudoartystycznej, ministerstwo kultury ma prawo do oceny i to czyni. Ale od tego do cenzury droga daleka. Jest to nasze prawo do uczestniczenia w debacie publicznej.

 

Środowiska liberalne uważają taką ocenę, np. krytykę przedstawienia „Klątwa", właśnie za cenzurowanie.
Głos ministra kultury w tej sprawie był oczywisty. W tym przedstawieniu zostało sprofanowane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, bo z pierwotnego tekstu nic prawie nie zostało. Na kanwie takiej praktyki w niektórych kręgach ludzi teatru zaczęła się nawet dyskusja, czy w jakiejś formie nie należy chronić dorobku klasycznych twórców przed całkowitą zmianą treści ich dzieł. W „Klątwie" nie ma nic, co byłoby dziełem artystycznym rozumianym jako uszlachetnianie człowieka, uwrażliwianie na dobro, prawdę i piękno. Jest zło, kłamstwo i obskurantyzm. Jest to przedstawienie prowokacyjne, i to w odniesieniu do tak delikatnej sfery jak uczucia religijne. Takie rzeczy nie powinny być realizowane za publiczne środki i w publicznym teatrze. Nie rozumiem, dlaczego nie zareagował organizator, właściciel tego teatru, czyli prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jan Paweł II jest przecież honorowym obywatelem stolicy, a został w tym przedstawieniu sprofanowany jak nigdy dotąd w Polsce.

Czytaj więcej...

29.06.2017 Komunikat nt. posiedzenia Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturalnego

mkidn 01 cmyk27 czerwca 2017 r. odbyło się w Mińsku osiemnaste posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturalnego. Obradom współprzewodniczyli: Jarosław Sellin, sekretarz stanu w MKiDN oraz Wasilij Czernik, zastępca ministra kultury Białorusi.

W trakcie posiedzenia strony dokonały oceny i podsumowania współpracy bilateralnej w obszarze ochrony „wspólnego dziedzictwa kulturowego".

Szczegółowo omówiono zrealizowane w ostatnich latach przedsięwzięcia z zakresu dokumentacji, ochrony i udostępniania kolekcji muzealnych, zasobów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych oraz projekty konserwatorskie (m.in. w zespole zabytków Nieświeża).
Polscy i białoruscy eksperci przedyskutowali zagadnienia współpracy dotyczącej transgranicznych wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Kanału Augustowskiego i dziedzictwa Tatarów polsko-litewskich).

W trakcie rozmów, strona polska wskazała na szczególną wagę, jaką przywiązuje do problemu wszczęcia prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych zmierzających do odnalezienie szczątków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zamordowanych na mocy decyzji najwyższych władz sowieckich z dnia 5 marca 1940 r., których ciała zostały ukryte w zbiorowych mogiłach w Kuropatach pod Mińskiem.
Komisja działa na podstawie Porozumienia między Rządem RP a Rządem RB o współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego (z 25. 03. 1995 r.).

Podczas wizyty w Mińsku Minister Jaroslaw Sellin oddał hold ofiarom spoczywającym w dolach śmierci w Kuropatach. Złożył kwiaty pod mińskim pomnikiem Adama Mickiewicza. Minister Sellin odwiedził muzea na zamku w Mirze oraz w dawnej nieświeskiej rezydencji Radziwiłłów. W barokowym kościele Bożego Ciała w Nieświeżu zapoznał się z zakresem planowanych w 2017 roku w tej świątyni polsko- białoruskich prac konserwatorskich. Obejmą one malowidła ścienne odkryte w ubiegłym roku na elewacji świątyni. Przed kilku laty, również ze środków MKiDN, przeprowadzono projekt osuszenia krypt kościelnych kryjących kompletnie zachowany zespól pochówków - mauzoleum rodu Radziwiłłów. Warto zaznaczyć, że zarówno zamek w Mirze, jak i nieświeska rezydencja wraz z kościołem Bożego Ciała znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Minister Sellin spotkał się również z przedstawicielami białoruskich organizacji społecznych działających w sferze kultury.

27.06.2017 Polska domaga się wszczęcia prac ekshumacyjnych w Kuropatach

papNa obradach polsko-białoruskiej międzyrządowej komisji ds. dziedzictwa kulturowego Polska poruszyła m.in. kwestię ekshumacji w Kuropatach – powiedział we wtorek PAP wiceminister kultury Jarosław Sellin. Ocenił, że rozmowy przebiegały „konstruktywnie i bez kontrowersji".

„Naszym niezmiennym postulatem jest wszczęcie prac ekshumacyjnych w Kuropatach, by sprawdzić, czy jest to miejsce, gdzie dokonano części zbrodni katyńskiej" – powiedział PAP w Mińsku Jarosław Sellin, sekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego RP, który przewodniczył polskiej delegacji w obradach dwustronnej międzyrządowej komisji ds. dziedzictwa kulturowego. Jej obrady po trzech latach przerwy odbyły się we wtorek w Mińsku.

Jak powiedział Sellin, wyjaśnienie losów ofiar tzw. białoruskiej listy katyńskiej jest ważnym postulatem polskiej strony w rozmowach z Białorusią. „Skoro nie mamy pewności, to należy to sprawdzić" – przekonywał. „Bez wątpienia w Kuropatach spoczywają ofiary tzw. akcji polskiej z lat 1937–1938. My jesteśmy również przekonani, że to jest to miejsce, gdzie można poszukiwać oficerów polskich zamordowanych wiosną 1940 r. w ramach zbrodni katyńskiej i chcielibyśmy tę pewność mieć" - dodał wiceminister.

Czytaj więcej...

26.06.2017 J. Sellin w TVP Kraków

tvp krakowMinister Jarosław Sellin gościem programu "Temat dnia". Zobacz nagranie programu

23.06.2017 Powstaną muzea poświęcone Janowi Pawłowi II i Józefowi Piłsudskiemu. Sellin: Oba będą otwarte na stulecie odzyskania niepodległości

wpolityceCoraz więcej Polaków odwiedza muzea, ale nie jesteśmy liderem, jeśli chodzi o „nasycenie muzeami" — mówił w piątek w Krakowie wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak podkreślił, ambicją MKiDN jest poszerzanie sieci muzeów i zwiększanie ich atrakcyjności.
Wiceminister mówił o planach dot. muzeów i podsumował ostatnie miesiące działalności resortu w sferze muzealnictwa podczas spotkania dyrektorów wszystkich instytucji muzealnych podlegających MKiDN.
Sellin podkreślił, że Polacy coraz chętniej odwiedzają muzea - ponad 33 mln osób w Polsce chodzi do nich.
Mimo coraz większego zainteresowania muzeami i wzrostu ich atrakcyjności, Polska - w porównaniu z innymi krajami europejskimi - nie jest liderem, jeśli chodzi o nasycenie muzeami — powiedział wiceminister w Muzeum Manggha.
Jak wyliczał, w Polsce jest 21 instytucji, które mają charakter muzeów państwowych, organizatorem dla czterech z nich jest minister obrony narodowej, a dla 17 - minister kultury i dziedzictwa narodowego. Jest 18 instytucji prowadzonych przez MKiDN wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami. 315 muzeów prowadzą jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla. 127 muzeów prowadzą osoby prawne, 198 muzeów założonych jest przez osoby fizyczne. Mamy 12 muzeów kościelnych.
Zgodnie z wykazem MKiDN w Polsce istnieje 691 muzeów, natomiast statystyki GUS mówią o 926 muzeach (GUS uwzględnia osobno oddziały muzealne).
Na 100 tys. mieszkańców Polska imponująco nie wygląda - mamy 2,2 muzea na 100 tys. mieszkańców, a np. Litwa - 3,5 muzeów na 100 tys. mieszkańców; Czechy - 4,6; Hiszpania - 3,2; Estonia - 19,5 muzeów na 100 tys. mieszkańców
— wymieniał wiceminister i zaznaczył, że te dane wskazują na konieczność rozwoju sieci muzeów w Polsce.
Zdaniem Sellina wyzwaniem jest też zapewnienie zbiorom, pracownikom i zwiedzającym bezpieczeństwa.
Widzimy, że oprócz tradycyjnych zagrożeń, mamy też nowe wyzwania, związane z obecną sytuacją polityczną. Mieliśmy już parę przykrych zdarzeń w muzeach, np. w Tunezji, podczas których ginęli ludzie— wskazał.
Wśród wieloletnich planów resortu wymienił: utworzenie kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku czy budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie, a także budowę Muzeum II Wojny Światowej.
Zaznaczył, że są decyzje o tworzeniu i wspieraniu innych muzeów historycznych, które resort traktuje jako wypełnienie luki w istniejącej sieci muzeów. Tu wiceminister wymienił m.in. Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Solidarnych spod Oświęcimia, muzeum poświęcone historii ziemi wschodnich dawnej RP w Lublinie.
Wiceminister wskazał na potrzebę utworzenia muzeów poświęconych Janowi Pawłowi II i Józefowi Piłsudskiemu. Sellin zaznaczył, że te dwie postacie są, według badań, postrzegane przez Polaków jako najważniejsze w tysiącletniej historii Polski.Coraz więcej Polaków odwiedza muzea, ale nie jesteśmy liderem, jeśli chodzi o „nasycenie muzeami"

Wiceminister wskazał na potrzebę utworzenia muzeów poświęconych Janowi Pawłowi II i Józefowi Piłsudskiemu. Sellin zaznaczył, że te dwie postacie są, według badań, postrzegane przez Polaków jako najważniejsze w tysiącletniej historii Polski.

Obaj będą mieli otwarte swoje muzea na stulecie odzyskania niepodległości — zapowiedział.
W 2018 r. planowane jest otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.
Wiceminister zauważył, że w województwie lubuskim nie ma żadnego muzeum pod opieką MKiDN. Obecnie MKiDN prowadzi rozmowy z władzami wojewódzkimi, by współprowadzić lubuskie muzeum, mające szczególnie cenne zbiory - Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu.
Jako najważniejsze wydarzenie w polskim muzealnictwie podał zakup zbioru książąt Czartoryskich.
Piątkowe spotkanie dyrektorów instytucji muzealnych podlegających MKiDN jest pierwszym takim wydarzeniem. Resort kultury chce, by forum współpracy i wymiany doświadczeń odbywało się co roku.