Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Artykuły i wywiady

2017

08.03.2017 Sejm: Debata o wpływie ministerstwa kultury na politykę samorządów lokalnych

papNie ma planów rewizji zasady decentralizacji instytucji kultury, brania "na garnuszek państwa" - powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin. O wpływie resortu kultury na politykę samorządów lokalnych rozmawiano w środę na posiedzeniu sejmowej komisji kultury.

„Ministerstwo kultury dysponuje kilkoma narzędziami do wspierania działań na rzecz kultury na poziomie lokalnym (...) poprzez wspieranie działalności samorządowych instytucji kultury. To podstawowy rodzaj wsparcia" – podkreślił Sellin.

Zaznaczył, że ministerstwo ma możliwość wpływania na politykę samorządów lokalnych za pomocą narzędzi prawno-organizacyjnych – np. polityki kadrowej w stosunku do dyrektorów niektórych samorządowych instytucji kultury, a także udziału w procesie decyzyjnym, np. w przypadku łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury, udziału w procesie uzgadniania statutów muzeów, podległych jednostkom samorządu terytorialnego czy też działania w zakresie ochrony zabytków.

„Innymi narzędziami są narzędzia finansowe w postaci dotacji, przyznawanych w ramach programów ministra, które obficie docierają do instytucji kultury, podległych samorządom, czy też w postaci współprowadzenia instytucji kultury przez ministra i jakąś jednostkę samorządu terytorialnego" - dodał Sellin.

Odnosząc się do tematu finansowania kultury wiceminister zauważył, że źródła finansowania można podzielić na trzy grupy: środki publiczne, fundusze zagraniczne i środki prywatne. „Finansowanie kultury jest jednym z zadań własnych samorządów różnych szczebli, a rola państwa ogranicza się do stosowania w tym przypadku zasad pomocniczości" – podkreślił. „Struktura wydatków publicznych jest taka, że budżet państwa to ledwie 20 proc. wydatków publicznych przeznaczonych na kulturę. 80 proc. to wydatki jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin, powiatów i województw" – dodał.

Jak zaznaczył, większość instytucji kultury należy do samorządów, nie do ministra kultury. Państwowych instytucji kultury jest w Polsce 55, wojewódzkich 204, powiatowych 165, a gminnych niemal 4 200 – wyliczył Sellin.

Omawiając kwestię wpływu ministerstwa na dyrektorów samorządowych instytucji kultury, wiceminister zaznaczył, że „dotyczy to 51 bibliotek publicznych, 51 domów i centrów kultury, 27 filharmonii, orkiestr symfonicznych i kameralnych, 39 galerii i biur wystaw artystycznych oraz środków i centów sztuki, 111 muzeów, 49 teatrów dramatycznych, 25 teatrów lalkowych, 8 teatrów muzycznych, 14 operowych i tańca, czy też takich zespołów pieśni i tańca jak +Mazowsze+ i +Śląsk+".

„W przypadku procesu łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury bardzo często zdarza się, że takie postulaty pojawiają się na poziomie gminnym. Minister musi udzielić na to zgody. To często kontrowersyjne sprawy – często mamy uzasadnione podejrzenie, że chęć łączenia wynika z chęci oszczędności finansowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego do tej pory w połowie przypadków minister zgadzał się na takie łączenie, w połowie się nie zgadzał, po wnikliwej analizie" – powiedział Sellin.

Mówiąc o roli ministerstwa w udziale w procesie ustalania statutów muzeów, podkreślił, że co roku uzgadnianych jest kilkadziesiąt takich statutów, lub zmian w nich wprowadzanych. „W Polsce działa 315 muzeów samorządowych, które działają na podstawie takich statutów, uzgodnionych z ministrem kultury" – przypomniał.

W sprawie dotacji, przyznawanych w ramach programów ministra – jest ich 38 – Sellin zauważył, że w minionym roku jednostkom samorządowym przekazano ok. 1/3 środków z programów ministra na różne aplikacje. Przyznano 869 dotacji, których całkowita kwota wyniosła ponad 66 mln zł. Wśród programów ministra Sellin wymienił m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Infrastruktura Bibliotek, Kultura Ludowa i Tradycyjna, Narodowe Kolejce Sztuki Współczesnej, Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej, Muzyka, Teatr i Taniec, Niepodległa, Zamówienia Kompozytorskie, Edukacja Artystyczna i Miejsca Pamięci Narodowej.

„Naszą ambicją jest objęcie pieczą państwową wszystkich miejsc pamięci i muzeów, działających na terenie dawnych niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckich obozów zagłady" – podkreślił Sellin. „Wspieramy też te miejsca, które prowadzą jednostki samorządu terytorialnego" – dodał.

Mówiąc o współprowadzeniu niektórych instytucji przez ministra i samorząd lokalny, zauważył, że „okazało się, że jest potrzeba (...), by niektóre instytucje, przypisane jednostkom samorządu terytorialnego warto byłoby współprowadzić razem z ministrem ze względu na ich wagę, znaczenie – często ponadregionalne – czy niemożność utrzymania finansowego przez samorządy". Jak dodał, niektóre instytucje zaczęły podpisywać takie umowy od 2006 r. „Takich instytucji mamy dziś 27 w rejestrze organizatorów samorządowych i 11, których organizatorem jest minister kultury" – zauważył.

Pytany czy wpływ na wybór dyrektorów samorządowych instytucji kultury nie wpłynie negatywnie na zarządzanie tymi placówkami, podporządkowanie ich prawom rynku, a nie działalności edukacyjnej Sellin odparł, że „na poziomie działania instytucji lokalnych nie działa prawo rynku, popytu i podaży, tylko dysponują one środkami publicznymi i mamy prawo oczekiwać od nich odpowiedzialności w ich wydawaniu, a także oczekiwać pewnych ambicji w finansowaniu instytucji kultury, jakie formułujemy wobec ministerstwa". "Nie ma planów rewizji zasady decentralizacji instytucji kultury, centralizowania, brania wszystkiego +na garnuszek państwa+" – zastrzegł.

01.03.2017 Dziedzictwo kulturowe Polski i Litwy w międzynarodowym projekcie „Ostbalticum”

papPoprzez takie projekty zacieśniają się kontakty polsko-litewskie. Ich podstawowym celem jest dbanie o wspólne dziedzictwo kulturowe i przekazywanie go kolejnym pokoleniom – stwierdził wiceminister kultury Jarosław Sellin podczas podsumowania III etapu projektu "Ostbalticum".

Jak mówił wiceminister Sellin „celem takich działań jest przywracanie wspólnej pamięci historycznej narodów, między innymi poprzez przypominanie polsko-litewsko-białoruskiego bogactwa archeologicznego". Jego część można zobaczyć w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie na wystawie prezentującej cześć dokumentów i zabytków przedstawionych w dwutomowej publikacji „Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna" wydanej nakładem MKiDN.

Czytaj więcej...

22.02.2017 Muzeum Techniki przetrwa? Sellin: Chcemy, by na początku kwietnia powstało Narodowe Muzeum Techniki

modul first logo dziennikChcemy, by na początku kwietnia na bazie zbiorów Muzeum Techniki i Przemysłu powstało Narodowe Muzeum Techniki - zapowiedział na posiedzeniu sejmowej komisji kultury wiceminister Sellin. Dodał, że będzie to placówka prowadzona przez MKiDN, MR, MNiSW oraz m. st. Warszawa.

Czytaj więcej...

20.02.2017 J. Sellin w TVP Info

tvp infoMinister Jarosław Sellin był gościem programu "4 strony". 

22.02.2017 Jarosław Sellin: pogrzeb Danuty Szaflarskiej będzie miał charakter państwowy

Pr24Sławę zyskała między innymi dzięki filmom "Zakazane piosenki", "Skarb", "Pora umierać". Jarosław Sellin podkreśla, że Danuta Szaflarska była symbolem polskiego aktorstwa. - Była osoba bardzo aktywną, do końca pracowała jako aktorka. Myślę, że została zapamiętana przez wszystkich Polaków ze względu na role, które grała - podkreśla Jarosław Sellin.

Powstanie, AK, "Zakazane piosenki"...
Danuta Szaflarska podczas wojny w latach 1943-45 była aktorką Teatru Frontowego Armii Krajowej. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka pseudonim "Młynarzówna". Współorganizowała też wówczas słynne koncerty w murach Politechniki Warszawskiej. Po wojnie przez rok występowała w Starym Teatrze w Krakowie, a następnie w Łodzi w Teatrze Kameralnym.
W 1949 roku po likwidacji tej sceny, wraz z zespołem Erwina Axera przeniosła się do Warszawy, z którą była związana aż do śmierci. Aktorka została laureatką wielu prestiżowych wyróżnień, między innymi otrzymała Wielką Nagrodę Dwóch Teatrów - Radia i Telewizji za całokształt pracy artystycznej i nagrodę honorową Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Operatorskiej "Camerimage". W 2007 roku uhonorowano ją Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Nagrody i wyróżnienia
W 2009 roku Danuta Szaflarska otrzymała Złotą Kaczkę dla najlepszej aktorki stulecia kina polskiego, a w 2013 roku dostała od Fundacji Kultury Polskiej nagrodę Złote Berło za "wieloletni, najwyższej próby kunszt aktorstwa scenicznego i ekranowego". W tym samym roku otrzymała wyróżnienie Superwiktora. W 2014-tym odebrała Diament Trójki, wyróżnienie Programu Trzeciego Polskiego Radia.
Aktorka była odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.