Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Archiwum - 2008

2008

15.10.2008 Konferencja prasowa posłów niezrzeszonych

POLITYCZNI.PL

Zapis wideo konferencji prasowej posłów Jarosława Sellina, buy Kazimierza Ujazdowskiego i Piotra Krzywickiego w sprawie sporu kompetencyjnego Prezydent-Premier.

http://www.polityczni.pl/polska_xxi_,_kohabitacja__,_15,10,08,audio,50,2841.html

15.10.2008 Postulaty związane z konfliktem prezydent-premier

Posłowie związani z Ruchem Obywatelskim "Polska XXI" Piotr Krzywicki, symptoms Jarosław Sellin i Kazimierz M. Ujazdowski podczas konferencji prasowej w dniu 15 października w Sejmie, sildenafil w związku ze sporem prezydent - premier przedstawili konkretne postulaty.

Poseł Jarosław Sellin oceniając bieżącą sytuację powiedział, że "liderzy PO nie mogą pogodzić się z werdyktem wyborów prezydenckich z 2005 roku i nie przyjęli tego werdyktu do wiadomości. W ten sposób lekceważą wybór milionów Polaków. Wydaje się również, że liderzy PIS-u i prezydent Lech Kaczyński mają ten sam problem z uznaniem wyników wyborów parlamentarnych z 2007 roku. I oni lekceważą więc werdykt innych milionów wyborców."
Według posła Jarosława Sellina propozycją doraźną, która może zlikwidować ten spór jest uchwalenie ustawy kompetencyjnej, która mogłaby regulować stosunki pomiędzy prezydentem i premierem w latach 2008-2010.
Kazimierz Michał Ujazdowski uważa, że źródłem wyniszczającego konfliktu pomiędzy władzą wykonawczą jest zła Konstytucja RP. "Ruch Polska XXI postuluje podjęcie poważnych prac nad zmianą Konstytucji RP tak, by wybrany w 2010 roku prezydent funkcjonował już w nowym ustroju politycznym. Polsce potrzebne jest wyraźnie i jednoznaczne przywództwo państwowe skupione w jednym ręku" - powiedział poseł Ujazdowski. Konkretną, doraźną propozycją, która pozwoliłaby zażegnać spór na czas kampanii prezydenckiej do roku 2010 jest odwołanie się do autorytetów polskiego życia politycznego. Poseł Kazimierz M. Ujazdowski zaproponował odwołanie się do nestorów polskiej polityki: Tadeusza Mazowieckiego - pierwszego premiera wybranego w wolnych wyborach po 1989 roku oraz do prof. Wiesława Chranowskiego - Marszałka Sejmu I kadencji. To właśnie oni mogą zaproponować możliwości ustrojowe, gwarantujące doraźne porozumienie polityczny, które zażegna spór władzy wykonawczej.
Poseł Piotr Krzywicki zaapelował do dwóch głównych sił politycznych o rozpoczęcie prac nad zmianami w Konstytucji RP. "Wzywamy do rozpoczęcia prac nad zmianami w Konstytucji, które gwarantowałyby jednoznaczny nowy ustrój politycznym, w którym wiadomo kto sprawuje władzę wykonawczą i widomo kto za co odpowiada" - powiedział Piotr Krzywicki.
Podsumowując konferencję poseł Jarosław Sellin dodał, że kohabitacja w Polsce się nie sprawdziła. "Widzimy to zwłaszcza teraz, gdy na spór kompetencyjny prezydent-premier nałożył się w Polsce spór polityczny PO - PIS. Uważamy także, że takie współrządzenie nie sprawdziło się również w czasach, gdy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a premierem Jerzy Buzek. Wbrew powszechnie panującej opinii należy przypomnieć, że prezydent Kwaśniewski zawetował w tamtym czasie około 20 ustaw niezwykle istotnych dla realizacji programu rządu i premiera." - powiedział poseł Jarosław Sellin.

08.10.2008 Nacisk na UE w sprawie stoczni

POLITYCZNI.PL

Zapis wideo konferencji prasowej posłów nie zrzeszonych Jarosława Sellina i Jerzego Polaczka. Przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego POLSKA XXI proponują uzależnienie polskiej zgody na poluzowanie kryteriów z Maastricht od pozytywnej decyzji w sprawie polskich stoczni. 

Zobacz zapis wideo: _08,10,08,audio,50,2789.html" target="_blank">http://polityczni.pl/szantaz_europy_,_08,10,08,audio,50,2789.html

08.10.2008 Postulaty respektowania zasady solidarności w Unii Europejskiej

POLSKAXXI.PL

Posłowie związani z Ruchem Obywatelskim "Polska XXI" Jerzy Polaczek i Jarosław Sellin, medicine podczas konferencji prasowej 8 października w Sejmie, dosage przedstawili postulaty wobec polskiego rządu związane z respektowaniem zasady solidarności w Unii Europejskiej.

Kilka dni temu w Paryżu prezydent Francji Nicolas Sarcozy wraz z przywódcami 3 państw europejskich: Niemiec (kanclerz Angela Merkel), story Wielkiej Brytanii (premier Gordon Brown) i Włoch (premier Silvio Berlusconi) uzgodnili między innymi, że w obliczu kryzysu finansowego będą dążyć do zmiany kryterium wielkości deficytu budżetowego ustalonego w ramach traktatu z Maastricht dla każdego z państw UE nie przekraczającego 3% PKB. Przypominamy, że decyzja ta musi być zaakceptowana przez Komisję Europejską, a następnie przez szefów rządów i państw wszystkich 27 państw UE.
W związku z tym postulujemy, by rząd polski przyjął w tej sprawie następujące stanowisko:
1. Skoro Nicolas Sarkozy w swej prezydenckiej kampanii wyborczej, a także i potem, już jako prezydent, wielokrotnie sygnalizował, że chce włączyć Polskę do współdecydowania o najważniejszych kwestiach w Europie - powinniśmy domagać się nieformalnego spotkania nie 4, lecz 6 największych państw UE w tej sprawie, włączając w to Hiszpanię i Polskę
2. Skoro Polska w napięciu i z niecierpliwością oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości polskich stoczni, rząd polski powinien uzależnić swoją zgodę na zmianę kryteriów z Maastricht od solidarnej postawy szefów innych państw europejskich i samej KE w tej sprawie. Nie może być tak, że w ciągu jednego dnia wiele państw europejskich podejmuje decyzje o 10-15-krotnie większej pomocy publicznej dla zachodnich banków (zob. np. decyzje krajów Beneluksu w sprawie banku Fortis, czy rządu niemieckiego w sprawie HypoRealEstate) bez żadnej reakcji dbającej o zasadę zdrowej i wolnej konkurencji UE w sytuacji, gdy grozi się Polsce brakiem akceptacji dla pomocy publicznej udzielonej polskim stoczniom w ciągu 4 lat.
Postulujemy też, by polski rząd zmienił język rozmowy o polskich stoczniach. Skoro w produkcji statków na świecie Europa partycypuje zaledwie w 5%, a udział polskiej produkcji to aż 20% całej produkcji statków w Europie - należy o stoczniach w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie rozmawiać jako o istotnej części przemysłu europejskiego, a nie tylko polskiego. Chyba, że UE chce zgodzić się na jeszcze mniejszy udział całej Europy w produkcji statków na świecie.
3. W zamian za poluzowanie kryteriów z Maastricht polski rząd powinien też domagać się uznania, że otwarte fundusze emerytalne (OFE) stanowią w Polsce część sektora finansów publicznych. Powinniśmy żądać rezygnacji z dyskryminującej Polskę w stosunku do innych krajów UE interpretacji, która nie zalicza OFE do systemu zabezpieczenia społecznego. W efekcie takiej interpretacji Polska wciąż musi ograniczać deficyt budżetowy o ponad 2% więcej niż inne kraje UE, które nie przeprowadziły tego typu reformy emerytalnej. Uznanie, że OFE stanowią część systemu zabezpieczenia (co jest faktem oczywistym) pozwoliłoby na równe traktowanie Polski przy ocenie poziomu deficytu budżetowego z innymi krajami UE oraz uczyniłoby bezprzedmiotowym żądania KE by zwiększyć limity inwestycji zagranicznych OFE.

08.10.2008 Posłowie "Polski XXI" apelują o szantaż UE

ONET.PL

Posłowie związani z Ruchem Obywatelskim "Polska XXI" - Jerzy Polaczek i Jarosław Sellin zaapelowali do rządu o uzależnienie polskiej zgody na złagodzenie kryteriów z Maastricht od decyzji Komisji Europejskiej w sprawie stoczni.

- Polskie stocznie można wygrać dzięki tej sytuacji, viagra dosage która się pojawiła - kryzysu finansowego w Europie i dosyć rozpaczliwego poszukiwania ratunku dla zwłaszcza banków prywatnych na zachodzie - podkreślił Sellin podczas środowej konferencji prasowej.

W sobotę Francja, prostate Niemcy, rx Wielka Brytania i Włochy zobowiązały się do wsparcia europejskich banków znajdujących się obecnie w tarapatach.

Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zasugerował m.in., że takie wymogi jak deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB i dług publiczny poniżej 60 proc. PKB mogą zostać złagodzone.

Kryteria z Maastricht to zasady, które musi spełniać gospodarka państwa, aby być członkiem strefy euro.

Według tych kryteriów m.in. dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB, a deficyt budżetowy - 3 proc. PKB; inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt. proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie była najniższa.

Zdaniem Sellina i Polaczka w zamian za zgodę na poluzowanie kryteriów z Maastricht, Polska powinna domagać się solidarnej postawy szefów innych państw europejskich i samej KE w sprawie polskich stoczni.

Posłowie przekonywali, że nie może być tak, iż w ciągu jednego dnia wiele państw europejskich podejmie decyzję o 10, 15-krotnie większej pomocy publicznej dla zachodnich banków, a Polsce grozi się brakiem akceptacji dla pomocy publicznej udzielonej polskim stoczniom w ciągu czterech lat.

Polaczek zaznaczył ponadto, że Polska powinna domagać się włączenia do grupy krajów współdecydujących o podobnych ruchach strategicznych dla polityki europejskiej.

Według niego, Sarkozy powinien zrealizować swoje wcześniejsze obietnice włączenia Polski do takiego grona państw, a w sprawie kryzysu finansowego powinien odbyć się mini szczyt nie czterech - a sześciu państw europejskich (Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Włochy, a także Hiszpania i Polska).