Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Artykuły i wywiady

24.07.2017 MKiDN: wiceminister Jarosław Sellin z wizytą na Ukrainie

pap- MKiDN informuje: Kolegiaty w Żółkwi i Ołyce, kościół i zabytkowa nekropolia w Łopatynie, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie oraz oddziały Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki w Olesku, Podhorcach i Złoczowie – m.in. te miejsca odwiedzi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podczas wizyty na Ukrainie w dniach 23-26 lipca br.

W trakcie wizyty wiceminister zapozna się m.in. ze stanem zaawansowania projektów finansowanych ze środków polskiego resortu kultury.

Żółkiew, Ołyka i Łuck

Jarosław Sellin odwiedzi kolegiatę w Żółkwi, gdzie trwają prowadzone przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego prace konserwatorskie zabytkowego fryzu zaprojektowanego przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Wizyta będzie również okazją do rozmowy na temat współpracy polskich instytucji kultury z Państwowym Rezerwatem Historyczno-Architektonicznym w Żółkwi.

Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego to obszar coraz lepiej rozwijającej się współpracy z władzami obwodu wołyńskiego. Na tym terenie największym i najtrudniejszym projektem realizowanym przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego z funduszy MKiDN i Senatu RP jest restauracja kolegiaty Radziwiłłowskiej w Ołyce. Polskiemu resortowi kultury zależy również na objęciu kompleksową opieką katedry łacińskiej pw. św. Piotra i św. Pawła w Łucku wraz z powstającym tam Muzeum Diecezjalnym. Kwestie te zostaną poruszone podczas spotkań zaplanowanych w Ołyce i Łucku.

Kościół i zabytkowy cmentarz w Łopatynie

Pobyt na Ukrainie będzie również okazją, by odwiedzić Łopatyn z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i zabytkowym cmentarzem z kwaterą wojskową 1920 r. oraz grobem gen. Józefa Dwernickiego. Działania prowadzone w Łopatynie to również jeden z przykładów bardzo dobrej współpracy współczesnych ukraińskich mieszkańców z potomkami Polaków, którzy opuścili miasteczko po II wojnie światowej i osiedlili się w Wójcicach na Dolnym Śląsku. Prace konserwatorskie w Łopatynie prowadzone są przez Fundację Mosty (cmentarz) i Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza (malowidła Stanisława Stroińskiego w miejscowej świątyni parafialnej).

Lwów, Olesko, Podhorce i Złoczów

Podczas wizyty we Lwowie Jarosław Sellin spotka się z ukraińskimi muzealnikami, odwiedzi również oddziały Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki w Olesku, Podhorcach i Złoczowie. Strona polska zainteresowana jest pogłębieniem współpracy nie tylko w kwestii organizacji i wymiany wystaw czy wypożyczania eksponatów, ale również projektów związanych z digitalizacją i udostępnianiem kolekcji muzealnych oraz ochroną zbiorów. Minister weźmie również udział w polsko-ukraińskich komisjach konserwatorskich w kościele pojezuickim (projekt konserwatorski realizowany przez Stowarzyszenie Kon-Federacja) oraz na Cmentarzu Łyczakowskim (prace koordynowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego).

Z funduszy MKiDN finansowana jest obecnie na Ukrainie, m.in. opieka nad cmentarzami wojennymi (np. Cmentarz Orląt Lwowskich), prace konserwatorskie kwater wojskowych (np. powstańców listopadowych, tzw. „Żelazna Kompania" na Cmentarzu Łyczakowskim) i nowe upamiętnienia (np. nowe pochówki na cmentarzu wojskowym w Mościskach, a docelowo doprowadzenie do urządzenia największego cmentarza wojennego 1939 r., na którym chowano by wszystkich ekshumowanych żołnierzy poległych w krwawej bitwie w Lasach Janowskich). Wiceminister Sellin odwiedzi mogiły i cmentarz wojenne we Lwowie - Cmentarz Orląt Lwowskich oraz Memoriał Żołnierzy Ukraińskiej Armii Halickiej i kwatery żołnierzy lwowskich walczących o wolność Ukrainy, poległych w strefie operacji antyterrorystycznej ATO i na Majdanie w Kijowie, a także polskie kwatery wojenne w Hołosku, Zboiskach, Malechowie i Mościskach. Wizyta w Mościskach będzie również okazją do zapoznania się z problematyką konserwatorską malowideł ściennych w miejscowym kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.