21.06.2017 Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów

dialogspoleczntW dniu 20 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów, które prowadził Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN. Ponadto stronę rządową w spotkaniu reprezentowała Marzenna Drab – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Andżelika Wardęga - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Trójstronny Zespół Branżowy ds. Kultury i Mediów został powołany, na wniosek strony społecznej Rady, Uchwałą nr 23 z dnia 19 stycznia 2017r. Zadaniem zespołu jest wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży oraz interesów pracowników i pracodawców.

W trakcie spotkania przedyskutowano projekt Regulaminu. Ustalono, że w najbliższym czasie wszystkie organizacje zgłoszą swoje propozycje do projektu regulaminu, które zostaną omówione na kolejnym spotkaniu. Ponadto wybrano Jarosława Sellina na współprzewodniczącego strony rządowej oraz Jana Budkiewicza jako współprzewodniczącego strony związkowej. Ustalono, że strona pracodawców przedstawi kandydaturę współprzewodniczącego na kolejnym posiedzeniu.

W dalszej części spotkania strona społeczna poprosiła, aby członkom zespołu został przekazany wykaz prac legislacyjnych ministerstwa. Ponadto zaproponowano, aby kolejne posiedzenie zaplanowane na wrzesień br. dotyczyło m.in. ponadzakładowego układu zbiorowego dla instytucji prowadzonych przez MKiDN i prac nad ustawą o instytucjach artystycznych.

©2005 - 2018 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search