30.05.2017 Pół miliarda złotych z UE wesprze regionalną kulturę

iarDodatkowe inwestycje kulturalne mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Tak wynika z aneksów podpisanych przez Ministerstwa Kultury, Rozwoju oraz samorządy do tak zwanych umów partnerstwa, które określają zasady wydawania unijnych pieniędzy.
Jak powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, podpisane dokumenty pozytywnie wpłyną na rozwój kultury regionów. - To około pół miliarda złotych skierowane na projekty na poziomie regionalnym - dodał. Jerzy Kwieciński podkreślił, że jest to jedno z największych, jednorazowych dużych przedsięwzięć, które w tej chwili realizuje Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - To siła uderzeniowa na rzecz polskiej kultury - powiedział wiceminister rozwoju.
Na unijne dofinansowanie mogą liczyć instytucje kulturalne w całej Polsce. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin wymienił w tym kontekście
Muzeum w Kozłówce, muzeum w Wiślicy, muzeum Pomorza w Słupsku, Zamek w Malborku, które będą miały szanse na modernizacje. - Dobrze, że myślimy o pieniądzach, które są w naszej dyspozycji jako o dobru wspólnym - dodał Jarosław Sellin.
Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz powiedział, że podpisane dzisiaj aneksy umożliwią odnowę ważnych instytucji w jego regionie. Jak dodał, unijne środki będą przeznaczone między innymi na rozwój Muzeum Narodowego w Szczecinie, modernizacje Amfiteatru w Stargardzie i remont zabytkowej świetlicy w Stoczni Gdańskiej.
Samorządowcy mogli wskazać maksymalnie 15 kluczowych dla województwa przedsięwzięć, które miały małe szanse na unijne dofinansowanie. Marszałkowie województw zgłosili 232 inicjatyw, z których MKiDN pozytywnie oceniło 97. Znalazły się one w aneksach do Kontraktów Terytorialnych. Inwestycje mogą liczyć na dodatkowe punkty w konkursach o środki europejskie z programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

©2005 - 2018 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search