Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Archiwum

[2007] Archiwum kwiecień - czerwiec

29.06.2007
W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, healing odbyło się spotkanie pana Hansa-Heinricha Grosse-Brockhoff, viagra Sekretarza Stanu ds. kultury Rządu Północnej Nadrenii-Westfalii z panem Jarosławem Sellinem, patient Sekretarzem Stanu w MKiDN.
Spotkanie miało charakter kurtuazyjny i dotyczyło nawiązania współpracy w obszarze kultury pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Rządem Północnej Nadrenii- Westfalii. Celem wizyty pana Hansa-Heinricha Grosse-Brockhoff w Polsce było także uczestnictwo w międzynarodowej konferencji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau pt.: "Pamięć- Świadomość - Odpowiedzialność" w dniach 2-4 lipca br.

28.07.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin spotkał się z p. Janem Store - Ambasadorem Finlandii. Spotkanie dotyczyło Raportu Kaajani.

26.06.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin uczestniczył w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Muzeum Historii Żydów Polskich.

26.06.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin, podczas uroczystości na Zamku Krolewskim w Warszawie, wręczył nagrody laureatom tegorocznej edycji Międzynarodowej Nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza.
Ustanowienie, w stulecie urodzin profesora Zachwatowicza, przez Krajowy Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków tej niezwykle cenionej w środowisku konserwatorów, architektów i historyków sztuki nagrody, wpisuje się w szerokie spektrum działań ICOMOS, wytrwale stojącego na straży światowego dziedzictwa kulturalnego. Polski Komitet Narodowy ICOMOS, dając liczne dowody determinacji w walce o uratowanie bezcennych zabytków przed zagładą, niezwykle wytrwale propaguje polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Te działania odzwierciedla m.in. obecny kształt Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, która liczy obecnie 13 pozycji obejmujących zabytki położone na terytorium Polski.

25.06.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin spotkał się z Michaelem Keiserem - Dyrektorem The John F. Kennedy Center for the Performing Arts

09.06.2007
Poseł Jarosław Sellin spotkał się z kierownictwem "Fundacji na rzecz osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty""

09.06.2007
Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin spotkał się z Dyrektorem gdańskiego oddziału Muzeum Archeologicznego Panem Henrykiem Panerem.

09.06.2007
Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN spotkał się z Panią Aleksandrą Jankowską- Wicewojewodą Pomorskim.

09.06.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin uczestniczył w rocznicowym spotkaniu środowisk opozycyjnych ze stanu wojennego związanych z Uniwersytetem Gdańskim

31.05.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Rafała Wiśniewskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - dotyczącym zintensyfikowania prac nad przygotowaniami do Sezonu Polskiego w Izraelu w 2008 roku.

31.05.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin spotkał się z przedstawicielami samorządu Łańcuta w celu omówienia problemów dotyczących kultury w województwie podkarpackim

30.05.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin spotkał się z p. Rafael'em Ortega - Attachee Kulturalnym Ambasady Wenezueli w Polsce.

28.05.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin spotkał się z przedstawicielami Rady Krajowej Sekcji Pracowników Instytucji Artystycznych Solidarność. Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczące emerytur dla twórców, uregulowania czasu pracy artystów, podwyżek dla pracowników instytucji artystycznych oraz problem zatrudniania dyrektorów jednocześnie w dwóch lub więcej instytucjach artystycznych

26.05.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin udał się wizytę roboczą do Helu. Minister spotkał się przedstawicielami samorządu miasta, Muzeum Obrony Wybrzeża i Stowarzyszenia Przyjaciół Helu i zapoznał się bieżącymi potrzebami instytucji kultury w mieście.

25.05.2007
W Kancelarii Premiera RP sekretarz stanu Jarosław Sellin podpisał protokół o współpracy kulturalnej na lata 2007 - 2011 między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej. Przygotowany obecnie dokument zastąpił poprzednio obowiązujący Protokół na lata 2004 - 2006 i zawiera między innymi zapis o organizacji w 2008 roku Festiwalu Kultury Polskiej w Chinach, zaś w roku 2010 Festiwalu Kultury Chińskiej w Polsce.

25.05.2007
W sali Teatru Wielkiego Opery Narodowej odbyła się uroczysta inauguracja Festiwalu sztuki Rosyjskiej w Polsce - Gala Rosyjska. W uroczystości wzięli udział Szef Federalnej Agencji ds. Kultury i Kinematografii FR Pan Michaił Szwydkoj i Sekretarz Stanu w MKiDN Pan Jarosław Sellin.

23.05.2007
Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych profesora Wiktora Zina. Uroczystości pogrzebowe celebrował Kardynał Dziwisz. Kliknij tutaj aby zobaczyć film z uroczystości.

19.05.2007
Sekretarz stanu Jarosław Sellin wziął udział w uroczystym zakończeniu sezonu artystycznego NOSPR. Orkiestra, pod batutą Gabriela Chmury, wykonała VI Symfonię Gustawa Mahlera. Koncert zakończył sześcioletni kontrakt G. Chmury na stanowisku Dyrektora Artystycznego NOSPR. Minister Sellin podziękował znakomitemu dyrygentowi za twórczy wkład w rozwój Orkiestry. Występ był też pożegnaniem Maestro Gabriela Chmury z katowicką publicznością, a także słuchaczami II programu PR, którzy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu dzięki transmisji Polskiego Radia.

18.05.2007
Sekretarz stanu Jarosław Sellin uhonorował medalem "Zasłużony kulturze - Gloria Artis" jednego z najwybitniejszych polskich dyrygentów - Stanisława Skrowaczewskiego. Uroczystość wręczenia miała miejsce w Filharmonii Narodowej, gdzie Maestro Skrowaczewski wystąpił z orkiestrą FN. Pod batutą mistrza orkiestra wykonała Wielka Fugę B-dur Ludwiga van Beethovena, "Et expecto resurre ctionem mortuorum" Oliviera Massiaena oraz "Tako rzecze Zaratustra" Ryszarda Straussa.

18.05.2007
W Muzeum Literatury im Adama Mickiewicza w Warszawie sekretarz stanu Jarosław Selin wręczył srebrny medal "Zasłużony kulturze Gloria Artis" panu Andrzejowi Watowi, wybitnemu historykowi i krytykowi sztuki. Mieszkając od prawie 50 lat w Paryżu swoje życie i działalność poświęca propagowaniu polskiej sztuki we Francji. W 1997 r. Andrzej Wat zorganizował w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza pośmiertną wystawę Konstantego Jeleńskiego - wybitnego pisarza, eseisty, tłumacza na język francuski dzieł Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza, wreszcie działacza politycznego, związanego z paryską KULTURĄ. Był też komisarzem zagranicznych edycji wystaw Zofii Forteckiej - wybitnej polskiej malarki na szkle oraz znakomitego malarza (rodem z Podhala) - Mariana Gromady.

17.05.2007
Poseł Jarosław Sellin spotkał się z uczniami szkoły przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie.

17.05.2007
Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin spotkał się z Przewodniczącym Regionu Gdańskiego Solidarności Panem Roman Kuzimskim. Spotkanie dotyczyło Muzeum Narodowego w Gdańsku.

16.05.2007
Poseł Jarosław Sellin spotkał się z mieszkańcami Pomorza w Biurze Poselsko-Senatorskim w Gdyni.

10.05.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin wręczył brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis senator Marii Pańczyk-Pozdziej, która znacząco przyczyniła się do zachowania i propagowania kultury śląskiej.
W trakcie swojej pracy dziennikarskiej, reporterskiej i literackiej podejmowała różnorodne działania mające na celu propagowanie wiedzy o obyczajowości Śląska oraz gwarze śląskiej, w tym m.in. program radiowy "Po naszemu, czyli po śląsku", konkursy, scenariusz telewizyjny. Zasiada w jury wieli konkursów i współpracuje z regionalnymi mediami. W uznaniu zasług otrzymała wiele nagród m.in. Nagrodę W. Korfantego, Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie i Prezydenta Katowic. Została również uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

07.05.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin wziął udział w Seminarium Programowym Ministra Rozwoju Regionalnego i Fundacji Pro Publico Bono, wystąpił podczas sesji dyskusyjnej "Wielokulturowość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego i walor oferty turystycznej Ziemi Zamojskiej"

04.05.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin spotkał się w siedzibie MKiDN w Warszawie z uczniami klas III - VI Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni. Wycieczka została sfinansowana w ramach programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. Spotkanie z ministrem Sellinem jest swoistą nagrodą dla dzieci za udział w konkursach patriotycznych i akcjach charytatywnych, takich jak m.in. pisanie listów do żołnierzy polskich uczestniczących w kontyngentach pokojowych w Iraku i Afganistanie, zbieranie datków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy na terenie Gdyni. Spotkanie to, jak również wizyta w Sejmie i Senacie oraz Pałacu Prezydenckim była doskonałą lekcją wiedzy o polskim parlamentaryzmie i mechanizmach rządzenia krajem. Podczas wycieczki do Warszawy dzieci miały także zagwarantowane zwiedzanie najważniejszych muzeów oraz miejsc pamięci, co stanowiło doskonałą lekcję historii i pogłębi wiedzę uczniów o bohaterskich czynach przodków.

26.04.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin wziął udział w konferencji "Wzornictwo Przemysłowe Marką Narodowa", organizowanej przez Prezesa Urzędu Patentowego. Temat wystąpienia: Wzornictwo przemysłowe jako dziedzina twórczości intelektualnej.

23.04.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Jerzego Janickiego oraz uhonorował go w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem: Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis.


21.04.2007
Jarosław Sellin podczas wizyty w siedzibie Cechy Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni został odznaczony Złotym Medalem im. Janka Kilińskiego od Związku Rzemiosła Polskiego oraz Złotym Odznaczeniem Cechu Gdynia.

21.04.2007
Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin uczestniczył w obradach II Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego. Podczas kończącej kongres sesji plenarnej przedstawił sprawozda nie sesji tematycznej "W stronę kreatywnych regionów i kreatywnej Europy".

21.04.2007
Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN odwiedził Goręczyn(woj. Pomorskie). Wizyta dotyczyła omówienie spraw programowych odnowienia ołtarza głównego w kościele p.w. Trójcy świętej i Wszystkich Świętych.

21.04.2007
Poseł Jarosław Sellin wygłosił odczyt na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rumi

18.04.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin otworzył konferencję "Prawo autorskie i prawa pokrewne - zarządzanie w środowisku cyfrowym. Tekst wystąpienia

04.04.2007
Sekretarz Stanu Jarosław Sellin w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał Ojcu Tadeuszowi Popiela - Przeorowi Klasztoru Karmelitów w Gdańsku - symboliczną dachówkę (875 045 zł z programu operacyjnego MKiDN "Dziedzictwo Kulturowe") na dofinansowanie II etapu odbudowy Kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku.

02.04.2007
Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin uczestniczył w debacie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Młodzi Konserwatyści - Region Pomorski na temat "Trójmiejska Metropolia - szanse czy zagrożenia". Więcej informacji w dziale "Publikacje" i na stronie www.mk-gdynia.prv.pl

02.04.2007
Jarosław Sellin wziął udział w nagraniu w studiu TVP Gdańsk do programu na dwa glosy. Temat: Wystawa Papieska - Pielgrzym Tysiąclecia.